Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o unieważnieniu i wyborze w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów oraz dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej ...

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia dowóz.pdf (234,88KB)

PDFInformacja o unieważnienia postępowania na zadanie nr 1 i 2 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 3.pdf (2,93MB)

 

PDFWniosek zamawiającego w sprawie przedłuzenia terminu związania ofertą.pdf (606,59KB)
DOCXOświadczenie przedłużenie terminu związania ofertą.docx (13,43KB)
 

PDFZawiadomienie o wykluczeniu z postępowania.pdf (2,03MB)

 

PDFinformacja z otwarcia ofert 01.08.2018r..pdf (743,63KB)

 

nazwa: Ogłoszenie przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów oraz dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu do sali gimnastycznej w Zagwiździu w roku szkolnym 2018/2019 – z podziałem na trzy części.

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (268,26KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (341,65KB)
DOCXZałacznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie wstępne.docx (15,92KB)
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc (66,50KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór.docx (14,41KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz usług.docx (15,03KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx (18,59KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz pojazdów dowóz.docx (15,83KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie opł. podatków.docx (12,94KB)
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy zadanie nr 1.pdf (175,77KB)
PDFZałącznik nr 8A do SIWZ - wzór umowy zadanie nr 2.pdf (175,30KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx (15,65KB)
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy zadanie nr 3.pdf (140,15KB)
PDFKlauzula RODO.pdf (116,69KB)