Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstokowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,35MB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (81,94KB)


PDFOgłoszenie.pdf (268,41KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (356,69KB)
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf (232,18KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx (27,21KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie art. 25a.docx (19,05KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (15,96KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (18,13KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx (12,75KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx (14,06KB)
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf (309,22KB)
PDFZałącznik nr 8a do SIWZ - wzór umowy.pdf (367,47KB)

Dokumentacja techniczna - Część nr 1
PDFNiweleta A-B.pdf (137,59KB)
PDFNiweleta C-D.pdf (138,19KB)
PDFOpis techniczny.pdf (1,96MB)
PDFPozwolenie budowlane.pdf (1,14MB)
PDFProjekt stałej organizacji ruchu.pdf (1,37MB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (213,26KB)
PDFprzekrój 1-1,2-2.pdf (632,94KB)
PDFprzekrój 3-3,4-4.pdf (634,27KB)
PDFprzekrój A-A,B-B.pdf (603,23KB)
PDFprzekrój C-C,D-D.pdf (645,80KB)
PDFSSTWIOR.pdf (10,67MB)
PDFwłączenie A-B.pdf (246,51KB)
PDFwłączenie C--D.pdf (199,33KB)
PDFzagospodarowanie A-B.pdf (340,67KB)
PDFzagospodarowanie C-D.pdf (312,33KB)
 

Dokumentacja techniczna - Część nr 2
PDFBbmiar bitum.pdf (41,88KB)
PDFPRZEDMIAR ROBÓT - Gmina Murów.pdf (76,49KB)
PDFSTWiOR.pdf (149,45KB)