Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2018 roku

Uchwały podjęte 25 października 2018 r.

PDFUchwała Nr XLI-287-2018 Rady Gminy Murów z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018.pdf (345,25KB)
PDFUchwała Nr XLI-288-2018 Rady Gminy Murów z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII-37-2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Murów.pdf (155,79KB)
PDFUchwała Nr XLI-289-2018 Rady Gminy Murów z dnia 25 października 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf (141,21KB)
PDFUchwała Nr XLI-290-2018 Rady Gminy Murów z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf (174,19KB)
PDFUchwała Nr XLI-291-2018 Rady Gminy Murów z dnia 25 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf (132,36KB)

 

Uchwały podjęte 19 września 2018 r.

PDFUchwała Nr XL-277-2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018.pdf (429,14KB)
PDFUchwała Nr XL-278-2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2018–2021.pdf (3,65MB)
PDFUchwała Nr XL-279-2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji.pdf (138,83KB)
PDFUchwała Nr XL-280-2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. sprawie zmiany uchwały Nr VII-37-2003 Rady Gminy Murów z dnia 26 czerwca 2003 r..pdf (165,64KB)
PDFUchwała Nr XL-281-2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-267-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018r..pdf (133,98KB)
PDFUchwała Nr XL-282-2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony.pdf (130,61KB)
PDFUchwała Nr XL-283-2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu budynku gospodarczego.pdf (131,60KB)
PDFUchwała Nr XL-284-2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (183,94KB)
PDFUchwała Nr XL-285-2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII-271-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r..pdf (135,33KB)
PDFUchwała Nr XL-286-2018 Rady Gminy Murów z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII-272-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018r..pdf (136,04KB)

 

Uchwały podjęte 13 lipca 2018 r.

PDFUchwała Nr XXXIX-275-2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018.pdf (306,31KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-276-2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.pdf (92,35KB)
 

 

 

Uchwały podjęte 21 czerwca 2018 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII-274-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym najemcą.pdf (92,25KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-273-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości.pdf (93,30KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-272-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Murów.pdf (95,85KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-271-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Murów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf (93,30KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-270-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Murów.pdf (95,25KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-269-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów.pdf (90,78KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-268-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki.pdf (91,22KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-267-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (96,14KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-266-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf (90,96KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-265-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2017.pdf (230,76KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-264-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-191-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r..pdf (94,32KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-263-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018.pdf (710,88KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-262-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Murów.pdf (93,35KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-261-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2017.pdf (90,96KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-260-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017.pdf (89,40KB)
 

 

Uchwały podjęte 10 maja 2018 r.

PDFUchwała Nr XXXVII-258-2018 Rady Gminy Murów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018.pdf (283,85KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-259-2018 Rady Gminy Murów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Lubsza dotyczącego projektu obszaru potencjalnego Parku.pdf (133,69KB)
 

 

Uchwały podjęte 13 kwietnia 2018 r.

PDFUchwała Nr XXXVI-252-2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Opolskiego.pdf (131,74KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-253-2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji.pdf (134,91KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-254-2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-1832017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r..pdf (137,83KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-255-2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2018 – 2021.pdf (4,06MB)
PDFUchwała Nr XXXVI-256-2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII-47-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie inkasa.pdf (134,48KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-257-2018 Rady Gminy Murów z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII-82-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r..pdf (135,98KB)
 

 

Uchwały podjęte 22 marca 2018 r.

PDFUchwała Nr XXXV-238-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018.pdf (411,62KB)
PDFUchwała Nr XXXV-239-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2018–2021.pdf (715,77KB)
PDFUchwała Nr XXXV-240-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.pdf (131,80KB)
PDFUchwała Nr XXXV-241-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie akceptacji uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego.pdf (137,29KB)
PDFUchwała Nr XXXV-242-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych.pdf (145,58KB)
PDFUchwała Nr XXXV-243-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic.pdf (145,18KB)
PDFUchwała Nr XXXV-244-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (176,15KB)
PDFUchwała Nr XXXV-245-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.pdf (292,22KB)
PDFUchwała Nr XXXV-246-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf (132,68KB)
PDFUchwała Nr XXXV-247-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (130,00KB)
PDFUchwała Nr XXXV-248-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-236-2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017r..pdf (133,79KB)
PDFUchwała Nr XXXV-249-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-141-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r..pdf (151,61KB)
PDFUchwała Nr XXXV-250-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu.pdf (199,01KB)
PDFUchwała Nr XXXV-251-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Murów Nr XXXIV-237-2017 z dnia 28 grudnia 2017 r..pdf (141,21KB)