Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

PDFZestawienie ofert.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
RTFZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.rtf
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczące opłacania podatków.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx

PDFZmiany wprowadzone przez Zamawiającego.pdf

Dokumenty formalno - prawne
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf
PDFPozwolenie konserwatorskie.pdf
PDFProlongata pozwolenia konserwatorskiego.pdf
 

Projekty - branża budowlana
PDFA1 - Rzut parteru.pdf
PDFA2 - Przekrój A-A.pdf
PDFA3 - Rzut dachu.pdf
PDFA4 - Strefa wejścia - krata, krata okienna.pdf
PDFAE1 - Elewacja północna.pdf
PDFAE2 - Elewacja południowa.pdf
PDFAE3 - Elewacja wschodnia.pdf
PDFAE4 - Elewacja zachodnia.pdf
PDFAEK1 - Elewacja północna - kolorystyka.pdf
PDFAEK2 - Elewacja południowa - kolorystyka.pdf
PDFAEK3 - Elewacja wschodnia - kolorystyka.pdf
PDFAEK4 - Elewacja zachodnia - kolorystyka.pdf
PDFASI1 - Schemat wykonania iniekcji - nr 1.pdf
PDFASI2 - Schemat wykonania iniekcji - nr 2.pdf
PDFASI3 - Schemat wykonania iniekcji - nr 3.pdf
PDFAWIS1 - Rzut parteru - Schemat wykonania wtórnej izolacji.pdf
PDFAWIS2 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 1.pdf
PDFAWIS3 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 2.pdf
PDFINFORMACJA_BIOZ.pdf
PDFKR1 - Podstawowe zasady montażu prętów systemowych.pdf
PDFKR2 - Schematy zbrojenia - pręty systemowe.pdf
PDFKR3 - Wykonanie wzmocnień - strefa okien.pdf
PDFKR4 - Schematy naprawy zarysowanych ścian.pdf
PDFKR5 - Naprawa rys - elewacja północna.pdf
PDFKR6 - Naprawa rys - elewacja południowa.pdf
PDFKR7 - Naprawa rys - elewacja wschodnia.pdf
PDFKR8 - Naprawa rys - elewacja zachodnia.pdf
PDFKU1 - Rzut konstrukcji stropu nad parterem.pdf
PDFKU2 - Rzut konstrukcji więźby dachowej.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPS1 - Plan sytuacyjny.pdf

 

Projekty - branża elektryczna
PDFE1 - Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru.pdf
PDFE2 - Legenda opraw oświetleniowych.pdf
PDFE3 - Plan instalacji odgromowej - rzut dachu.pdf
PDFE4 - Schemat ideowy instalacji elektrycznych.pdf
PDFOpis techniczny.pdf

 

Specyfikacja techniczna - branża budowlana
PDFSST - B - 1 - Roboty rozbiórkowe.pdf
PDFSST - B - 10 - Rekultywacja terenów zielonych.pdf
PDFSST - B - 2 - Naprawa rys zszycie rys prętami systemowymi.pdf
PDFSST - B - 3 - Konstrukcje drewniane.pdf
PDFSST - B - 4 - Roboty izolacyjne.pdf
PDFSST - B - 5 - Tynki.pdf
PDFSST - B - 6 - Malowanie.pdf
PDFSST - B - 7 - Roboty pokryciowe.pdf
PDFSST - B - 8 - Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.pdf
PDFSST - B - 9 - Roboty związane z montażem elementów wyposażenia.pdf
PDFSST - B - O - Wymagania ogólne.pdf
PDFStrona tyułowa.pdf
PDFZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.pdf

 

Specyfikacja techniczna - branża elektryczna
PDFspec_inst_elektr.pdf