Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (274,94KB)

 

PDFZestawienie ofert.pdf (148,12KB)

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (416,57KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (419,49KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx (1,84MB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wstępne.docx (1,83MB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (1,83MB)
RTFZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.rtf (6,93MB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx (1,83MB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczące opłacania podatków.docx (1,83MB)
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf (423,55KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx (1,83MB)

PDFZmiany wprowadzone przez Zamawiającego.pdf (304,36KB)

Dokumenty formalno - prawne
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (1,25MB)
PDFPozwolenie konserwatorskie.pdf (1,43MB)
PDFProlongata pozwolenia konserwatorskiego.pdf (221,57KB)
 

Projekty - branża budowlana
PDFA1 - Rzut parteru.pdf (290,43KB)
PDFA2 - Przekrój A-A.pdf (245,36KB)
PDFA3 - Rzut dachu.pdf (201,89KB)
PDFA4 - Strefa wejścia - krata, krata okienna.pdf (309,67KB)
PDFAE1 - Elewacja północna.pdf (264,09KB)
PDFAE2 - Elewacja południowa.pdf (248,33KB)
PDFAE3 - Elewacja wschodnia.pdf (228,26KB)
PDFAE4 - Elewacja zachodnia.pdf (220,59KB)
PDFAEK1 - Elewacja północna - kolorystyka.pdf (632,06KB)
PDFAEK2 - Elewacja południowa - kolorystyka.pdf (222,02KB)
PDFAEK3 - Elewacja wschodnia - kolorystyka.pdf (165,56KB)
PDFAEK4 - Elewacja zachodnia - kolorystyka.pdf (187,26KB)
PDFASI1 - Schemat wykonania iniekcji - nr 1.pdf (225,55KB)
PDFASI2 - Schemat wykonania iniekcji - nr 2.pdf (222,52KB)
PDFASI3 - Schemat wykonania iniekcji - nr 3.pdf (231,07KB)
PDFAWIS1 - Rzut parteru - Schemat wykonania wtórnej izolacji.pdf (150,58KB)
PDFAWIS2 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 1.pdf (244,89KB)
PDFAWIS3 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 2.pdf (230,88KB)
PDFINFORMACJA_BIOZ.pdf (108,23KB)
PDFKR1 - Podstawowe zasady montażu prętów systemowych.pdf (168,80KB)
PDFKR2 - Schematy zbrojenia - pręty systemowe.pdf (277,53KB)
PDFKR3 - Wykonanie wzmocnień - strefa okien.pdf (358,20KB)
PDFKR4 - Schematy naprawy zarysowanych ścian.pdf (245,82KB)
PDFKR5 - Naprawa rys - elewacja północna.pdf (228,86KB)
PDFKR6 - Naprawa rys - elewacja południowa.pdf (222,76KB)
PDFKR7 - Naprawa rys - elewacja wschodnia.pdf (183,50KB)
PDFKR8 - Naprawa rys - elewacja zachodnia.pdf (184,02KB)
PDFKU1 - Rzut konstrukcji stropu nad parterem.pdf (272,97KB)
PDFKU2 - Rzut konstrukcji więźby dachowej.pdf (275,28KB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (774,31KB)
PDFPS1 - Plan sytuacyjny.pdf (331,86KB)

 

Projekty - branża elektryczna
PDFE1 - Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru.pdf (310,44KB)
PDFE2 - Legenda opraw oświetleniowych.pdf (720,14KB)
PDFE3 - Plan instalacji odgromowej - rzut dachu.pdf (144,73KB)
PDFE4 - Schemat ideowy instalacji elektrycznych.pdf (323,89KB)
PDFOpis techniczny.pdf (103,42KB)

 

Specyfikacja techniczna - branża budowlana
PDFSST - B - 1 - Roboty rozbiórkowe.pdf (371,30KB)
PDFSST - B - 10 - Rekultywacja terenów zielonych.pdf (471,46KB)
PDFSST - B - 2 - Naprawa rys zszycie rys prętami systemowymi.pdf (385,72KB)
PDFSST - B - 3 - Konstrukcje drewniane.pdf (550,12KB)
PDFSST - B - 4 - Roboty izolacyjne.pdf (450,81KB)
PDFSST - B - 5 - Tynki.pdf (482,68KB)
PDFSST - B - 6 - Malowanie.pdf (613,05KB)
PDFSST - B - 7 - Roboty pokryciowe.pdf (417,25KB)
PDFSST - B - 8 - Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.pdf (447,53KB)
PDFSST - B - 9 - Roboty związane z montażem elementów wyposażenia.pdf (443,53KB)
PDFSST - B - O - Wymagania ogólne.pdf (434,86KB)
PDFStrona tyułowa.pdf (383,52KB)
PDFZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.pdf (357,83KB)

 

Specyfikacja techniczna - branża elektryczna
PDFspec_inst_elektr.pdf (148,90KB)