Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68

PDFWybór najkorzystniejszej oferty 06.10.2017 r..pdf (248,01KB)

 

DOCXZestawienie ofert.docx (30,31KB)

 

PDFZmiana rozwiązań projektowych w systemie przeszkleń.pdf (99,97KB)

PDFOgłoszenie.pdf (411,79KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (466,81KB)
RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.rtf (167,55KB)
RTFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust. 1.rtf (105,83KB)
RTFZałącznik nr 3 do SIWZ - wykaz osób.rtf (75,43KB)
RTFZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.rtf (83,19KB)
RTFZałącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów.rtf (61,34KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - przynależność do grupy kapitalowej.docx (19,43KB)
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf (377,07KB)
ODSZałącznik nr 8 do SIWZ - harmonogram rzeczowo - finansowy.ods (5,37KB)
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar.pdf (371,56KB)
DOCXZałącznik nr 12 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.docx (16,36KB)
DOCZałącznik nr 13 do SIWZ - tabela równoważności.doc (147,50KB)

PDFZmiany wprowadzone przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia.pdf (223,08KB)

Architektura
PDFA0 - Plan zagospodarowania terenu.pdf (1,67MB)
PDFA1 - Rzut parteru.pdf (1,86MB)
PDFA2 - Rzut dachu.pdf (1,28MB)
PDFA3 - Przekrój A-A.pdf (525,99KB)
PDFA4 - Przekrój B-B.pdf (558,83KB)
PDFA5 - Przekrój C-C.pdf (709,22KB)
PDFA6 - Elewacje.pdf (419,72KB)
PDFA7 - Zestawienie stolarki.pdf (440,69KB)
PDFOpis do wyposażenia.pdf (1,37MB)
PDFOpis techniczny po zmianach.pdf (618,48KB)
PDFOpis techniczny przed zmianami.pdf (641,90KB)
PDFOpis technologiczny.pdf (386,80KB)
PDFOpis zagospodarowania terenu po zmianach.pdf (349,46KB)
PDFOpis zagospodarowania terenu przed zmianami.pdf (358,55KB)
PDFT1 - Technologia.pdf (1,49MB)
PDFZestawienie wyposażenia.pdf (228,93KB)

Branża drogowa
PDFOpis techniczny drogi dojazdowej.pdf (129,49KB)
PDFPrzekroje nawierzchni.PDF (761,43KB)
PDFSzczegół osadzenia obrzeża.PDF (147,25KB)
PDFZjazd z drogi.PDF (290,62KB)
 

Dokumenty formalno-prawne
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (1,44MB)
PDFDecyzja zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę.pdf (768,06KB)
PDFWarunki przyłączeniowe do sieci energetycznej.pdf (332,60KB)
PDFWarunki techniczne wod.-kan. - mapa.pdf (839,18KB)
PDFWarunki techniczne wod.-kan..pdf (1,57MB)
 

Instalacje elektryczne
PDFE-1 - Instalacja oświetleniowa - rzut przyziemia.pdf (434,58KB)
PDFE-1.1 - Oznaczenia i dane katalogowe opraw oświetleniowych.pdf (371,38KB)
PDFE-2 - Instalacja siły - rzut przyziemia.pdf (273,35KB)
PDFE-3 - Instalacja głośnikowa - rzut przyziemia.pdf (257,60KB)
PDFE-4 - Instalacja odgromowa - rzut dachu.pdf (259,26KB)
PDFE-5 - Tablica rozdzielcza T1- 0,4 kV - schemat ideowy.pdf (190,12KB)
PDFE-6 - Tablica rozdzielcza TK - 0,4 kV - schemat ideowy.pdf (202,51KB)
PDFE-7 - Tablica rozdzielcza T0 - 0,4 kV - schemat ideowy.pdf (228,63KB)
PDFOpis instalacji elektrycznej.pdf (185,31KB)
PDFProjekt nagłośnienia.pdf (405,81KB)
 

Instalacje sanitarne
PDFNW2_Karta.pdf (427,14KB)
PDFNW3_Karta.pdf (427,17KB)
PDFNW4_Karta.pdf (438,84KB)
PDFOpis instalacji sanitarnych.pdf (1,31MB)
PDFS1 - Rzut parteru - instalacja wod. - kan..pdf (1,27MB)
PDFS2 - Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf (476,47KB)
PDFS3 - Rzut parteru - instalacja c.o. i c. t..pdf (1,30MB)
PDFS4 - Rozwinięcie instalacji c.o. i c.t..pdf (837,36KB)
PDFS5 - Przekrój przez kotłownię.pdf (284,33KB)
PDFS6 - Schemat technologiczny kotłowni.pdf (317,96KB)
PDFW1 - Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej.pdf (1,33MB)
PDFW2 - Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej.pdf (527,97KB)
PDFW3 - Przekrój A-A oraz B-B przez instalację wentylacyjną.pdf (700,78KB)
 

Konstrukcja
PDFK1 - Konstrukcja fundamentów.pdf (1,27MB)
PDFK2 - Konstrukcja podciągów.pdf (602,13KB)
PDFK3 - Konstrukcja podciągu P10 i widowni.pdf (223,66KB)
PDFK4 - Konstrukcja stropów i wieńca W1.pdf (555,40KB)
PDFK5 - Konstrukcja wieńców W2, W3, W4.pdf (689,09KB)
PDFK6 - Konstrukcja wieńca W5.pdf (1,19MB)
PDFK7 - Konstrukcja wieńca W6.pdf (1,25MB)
PDFK8 - Konstrukcja dachu.pdf (441,90KB)
PDFK9 - Szczegół wiązara dachowego.pdf (260,76KB)
PDFK10 - Szczegół słupa Sż1 i Sż2.pdf (198,04KB)
PDFK11 - Szczegół podciągów - POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9.pdf (1,55MB)
PDFK12 - Szczegół podciągów - POZ. 1.7, 1.8, 1.10.pdf (2,09MB)
PDFK13 - Schemat uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej.pdf (226,42KB)
PDFK14 - Schemat uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej.pdf (165,03KB)
PDFK15 - Szczegół schodów na widowni.pdf (199,17KB)
PDFObliczenia statyczne.pdf (1,49MB)
PDFOpis konstrukcyjny.pdf (171,09KB)
PDFZestawienie stali profilowej - dźwigar kratowy.pdf (24,03KB)
PDFZestawienie stali zbrojeniowej.pdf (64,88KB)
 

Pliki tekstowe
PDFBilans terenu.pdf (167,63KB)
PDFCharakterystyka energetyczna budynku.pdf (154,62KB)
PDFDodatkowe informacje do przedmiotu zamówienia.pdf (234,04KB)
PDFMetryka projektu - sprawdzający.pdf (288,12KB)
PDFMetryka projektu.pdf (289,31KB)
PDFOpinia geotechniczna.pdf (3,85MB)
PDFPlan BIOZ.pdf (109,42KB)
PDFPrzegroda - dach.pdf (99,60KB)
PDFPrzegroda - podłoga na gruncie.pdf (101,49KB)
 

Przyłącza
PDFIS2 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf (138,76KB)
PDFIS3 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf (141,15KB)
PDFIS4 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf (138,67KB)
PDFOpis techniczny do przebudowy sieci i przyłączy.pdf (70,45KB)
PDFPlan zagospodarowania przebudowy sieci i przyłączy.pdf (6,91MB)
 

Specyfikacje
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 1.pdf (122,93KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 2.pdf (131,25KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 3.pdf (64,13KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 4.pdf (162,88KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 5.pdf (292,21KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 6.pdf (176,15KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 7.pdf (108,28KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 8.pdf (71,90KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 9.pdf (139,67KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 10.pdf (44,70KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 11.pdf (102,14KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 12.pdf (99,41KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 13.pdf (147,83KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 14.pdf (160,88KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 15.pdf (45,16KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 16.pdf (2,44MB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 17.pdf (715,58KB)
PDFSTWiOR - Branża elektryczna.pdf (162,94KB)
PDFSTWiOR - Branża sanitarna.pdf (357,57KB)