Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68

PDFWybór najkorzystniejszej oferty 06.10.2017 r..pdf

 

DOCXZestawienie ofert.docx

 

PDFZmiana rozwiązań projektowych w systemie przeszkleń.pdf

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.rtf
RTFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust. 1.rtf
RTFZałącznik nr 3 do SIWZ - wykaz osób.rtf
RTFZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.rtf
RTFZałącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów.rtf
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - przynależność do grupy kapitalowej.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
ODSZałącznik nr 8 do SIWZ - harmonogram rzeczowo - finansowy.ods
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar.pdf
DOCXZałącznik nr 12 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.docx
DOCZałącznik nr 13 do SIWZ - tabela równoważności.doc

PDFZmiany wprowadzone przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia.pdf

Architektura
PDFA0 - Plan zagospodarowania terenu.pdf
PDFA1 - Rzut parteru.pdf
PDFA2 - Rzut dachu.pdf
PDFA3 - Przekrój A-A.pdf
PDFA4 - Przekrój B-B.pdf
PDFA5 - Przekrój C-C.pdf
PDFA6 - Elewacje.pdf
PDFA7 - Zestawienie stolarki.pdf
PDFOpis do wyposażenia.pdf
PDFOpis techniczny po zmianach.pdf
PDFOpis techniczny przed zmianami.pdf
PDFOpis technologiczny.pdf
PDFOpis zagospodarowania terenu po zmianach.pdf
PDFOpis zagospodarowania terenu przed zmianami.pdf
PDFT1 - Technologia.pdf
PDFZestawienie wyposażenia.pdf

Branża drogowa
PDFOpis techniczny drogi dojazdowej.pdf
PDFPrzekroje nawierzchni.PDF
PDFSzczegół osadzenia obrzeża.PDF
PDFZjazd z drogi.PDF
 

Dokumenty formalno-prawne
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf
PDFDecyzja zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę.pdf
PDFWarunki przyłączeniowe do sieci energetycznej.pdf
PDFWarunki techniczne wod.-kan. - mapa.pdf
PDFWarunki techniczne wod.-kan..pdf
 

Instalacje elektryczne
PDFE-1 - Instalacja oświetleniowa - rzut przyziemia.pdf
PDFE-1.1 - Oznaczenia i dane katalogowe opraw oświetleniowych.pdf
PDFE-2 - Instalacja siły - rzut przyziemia.pdf
PDFE-3 - Instalacja głośnikowa - rzut przyziemia.pdf
PDFE-4 - Instalacja odgromowa - rzut dachu.pdf
PDFE-5 - Tablica rozdzielcza T1- 0,4 kV - schemat ideowy.pdf
PDFE-6 - Tablica rozdzielcza TK - 0,4 kV - schemat ideowy.pdf
PDFE-7 - Tablica rozdzielcza T0 - 0,4 kV - schemat ideowy.pdf
PDFOpis instalacji elektrycznej.pdf
PDFProjekt nagłośnienia.pdf
 

Instalacje sanitarne
PDFNW2_Karta.pdf
PDFNW3_Karta.pdf
PDFNW4_Karta.pdf
PDFOpis instalacji sanitarnych.pdf
PDFS1 - Rzut parteru - instalacja wod. - kan..pdf
PDFS2 - Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf
PDFS3 - Rzut parteru - instalacja c.o. i c. t..pdf
PDFS4 - Rozwinięcie instalacji c.o. i c.t..pdf
PDFS5 - Przekrój przez kotłownię.pdf
PDFS6 - Schemat technologiczny kotłowni.pdf
PDFW1 - Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej.pdf
PDFW2 - Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej.pdf
PDFW3 - Przekrój A-A oraz B-B przez instalację wentylacyjną.pdf
 

Konstrukcja
PDFK1 - Konstrukcja fundamentów.pdf
PDFK2 - Konstrukcja podciągów.pdf
PDFK3 - Konstrukcja podciągu P10 i widowni.pdf
PDFK4 - Konstrukcja stropów i wieńca W1.pdf
PDFK5 - Konstrukcja wieńców W2, W3, W4.pdf
PDFK6 - Konstrukcja wieńca W5.pdf
PDFK7 - Konstrukcja wieńca W6.pdf
PDFK8 - Konstrukcja dachu.pdf
PDFK9 - Szczegół wiązara dachowego.pdf
PDFK10 - Szczegół słupa Sż1 i Sż2.pdf
PDFK11 - Szczegół podciągów - POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9.pdf
PDFK12 - Szczegół podciągów - POZ. 1.7, 1.8, 1.10.pdf
PDFK13 - Schemat uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej.pdf
PDFK14 - Schemat uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej.pdf
PDFK15 - Szczegół schodów na widowni.pdf
PDFObliczenia statyczne.pdf
PDFOpis konstrukcyjny.pdf
PDFZestawienie stali profilowej - dźwigar kratowy.pdf
PDFZestawienie stali zbrojeniowej.pdf
 

Pliki tekstowe
PDFBilans terenu.pdf
PDFCharakterystyka energetyczna budynku.pdf
PDFDodatkowe informacje do przedmiotu zamówienia.pdf
PDFMetryka projektu - sprawdzający.pdf
PDFMetryka projektu.pdf
PDFOpinia geotechniczna.pdf
PDFPlan BIOZ.pdf
PDFPrzegroda - dach.pdf
PDFPrzegroda - podłoga na gruncie.pdf
 

Przyłącza
PDFIS2 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf
PDFIS3 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf
PDFIS4 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf
PDFOpis techniczny do przebudowy sieci i przyłączy.pdf
PDFPlan zagospodarowania przebudowy sieci i przyłączy.pdf
 

Specyfikacje
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 1.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 2.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 3.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 4.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 5.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 6.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 7.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 8.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 9.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 10.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 11.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 12.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 13.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 14.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 15.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 16.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 17.pdf
PDFSTWiOR - Branża elektryczna.pdf
PDFSTWiOR - Branża sanitarna.pdf