Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny

PDFUnieważnienie postępowania z dnia 09.06.2017 r..pdf

 

PDFOdpowiedzi na pytania 06.06.2017 r..pdf

 

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.rtf
RTFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust. 1.rtf
RTFZałącznik nr 3 do SIWZ - wykaz osób.rtf
RTFZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.rtf
RTFZałącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów.rtf
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o zakresie grupy kapitałowej.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
 

Architektura
PDFA0 - Plan zagospodarowania terenu.pdf
PDFA1 - Rzut parteru.pdf
PDFA2 - Rzut dachu.pdf
PDFA3 - Przekrój A-A.pdf
PDFA4 - Przekrój B-B.pdf
PDFA5 - Przekrój C-C.pdf
PDFA6 - Elewacje.pdf
PDFA7 - Zestawienie stolarki.pdf
PDFOpis do wyposażenia.pdf
PDFOpis techniczny po zmianach.pdf
PDFOpis techniczny przed zmianami.pdf
PDFOpis technologiczny.pdf
PDFOpis zagospodarowania terenu po zmianach.pdf
PDFOpis zagospodarowania terenu przed zmianami.pdf
PDFT1 - Technologia.pdf
PDFWykaz wyposażenia.pdf

Branża drogowa
PDFOpis techniczny drogi dojazdowej.pdf
PDFPrzekroje nawierzchni.PDF
PDFSzczegół osadzenia obrzeża.PDF
PDFZjazd z drogi.PDF
 

Dokumenty formalno - prawne
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf
PDFDecyzja o pozwoleniu na wycinkę drzewa.pdf
PDFDecyzja zmieniajca pozwolenie na wycinkę drzewa.pdf
PDFWarunki przyłączeniowe do sieci energetycznej.pdf
PDFWarunki techniczne wod.-kan..pdf
PDFWarunki techniczne wod.-kan. - mapa.pdf
PDFDecyzja zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę.pdf

Instalacje elektryczne
PDFE-1 - Instalacja oświetleniowa - rzut przyziemia.pdf
PDFE-1.1 - Oznaczenia i dane katalogowe opraw oświetleniowych.pdf
PDFE-2 - Instalacja siły - rzut przyziemia.pdf
PDFE-3 - Instalacja głośnikowa - rzut przyziemia.pdf
PDFE-4 - Instalacja odgromowa - rzut dachu.pdf
PDFE-5 - Tablica rozdzielcza T1- 0,4 kV - schemat ideowy.pdf
PDFE-6 - Tablica rozdzielcza TK - 0,4 kV - schemat ideowy.pdf
PDFE-7 - Tablica rozdzielcza T0 - 0,4 kV - schemat ideowy.pdf
PDFE-8 - Schemat ideowy tablicy Toz.PDF
PDFOpis instalacji elektrycznej.pdf
PDFProjekt nagłośnienia sali gimnastycznej.pdf
 

Instalacje sanitarne
PDFKARTA_MAXPELL_GL.pdf
PDFNW2_Karta.pdf
PDFNW3_Karta.pdf
PDFNW4_Karta.pdf
PDFOpis instalacji sanitarnych.pdf
PDFS1 - Rzut parteru - instalacja wod. - kan..pdf
PDFS2 - Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf
PDFS3 - Rzut parteru - instalacja c.o. i c. t..pdf
PDFS4 - Rozwinięcie instalacji c.o. i c.t..pdf
PDFS5 - Przekrój przez kotłownię.pdf
PDFS6 - Schemat technologiczny kotłowni.pdf
PDFW1 - Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej.pdf
PDFW2 - Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej.pdf
PDFW3 - Przekrój A-A oraz B-B przez instalację wentylacyjną.pdf
 

Konstrukcja
PDFK1 - Konstrukcja fundamentów.pdf
PDFK10 - Szczegół słupa Sż1 i Sż2.pdf
PDFK11 - Szczegół podciągów - POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9.pdf
PDFK12 - Szczegół podciągów - POZ. 1.7, 1.8, 1.10.pdf
PDFK13 - Schemat uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej.pdf
PDFK14 - Schemat uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej.pdf
PDFK15 - Szczegół schodów na widowni.pdf
PDFK2 - Konstrukcja podciągów.pdf
PDFK3 - Konstrukcja podciągu P10 i widowni.pdf
PDFK4 - Konstrukcja stropów i wieńca W1.pdf
PDFK5 - Konstrukcja wieńców W2, W3, W4.pdf
PDFK6 - Konstrukcja wieńca W5.pdf
PDFK7 - Konstrukcja wieńca W6.pdf
PDFK8 - Konstrukcja dachu.pdf
PDFK9 - Szczegół wiązara dachowego.pdf
PDFObliczenia statyczne.pdf
PDFOpis konstrukcyjny.pdf
PDFZestawienie stali profilowej - dźwigar kratowy.pdf
PDFZestawienie stali zbrojeniowej.pdf
 

Pliki tekstowe
PDFBilans terenu.pdf
DOCXBILANS TERENU SALA GIMNASTYCZNA.docx
PDFCharakterystyka energetyczna budynku.pdf
RTFCharakterystyka energetyczna budynku.rtf
DOCDodatkowe informacje do przedmiotu zamówienia.doc
PDFDodatkowe informacje do przedmiotu zamówienia.pdf
DOCMetryka projektu.doc
PDFMetryka projektu.pdf
DOCMetryka projektu - sprawdzający.doc
PDFMetryka projektu - sprawdzający.pdf
PDFOpinia geotechniczna.pdf
DOCXPlan BIOZ.docx
PDFPlan BIOZ.pdf
PDFPrzegroda - dach.pdf
RTFPrzegroda - dach.rtf
PDFPrzegroda - podłoga na gruncie.pdf
RTFPrzegroda - podłoga na gruncie.rtf
 

Przedmiar
PDFPrzedmiar.pdf
 

Przyłącza
PDFIS2 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf
PDFIS3 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf
PDFIS4 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf
PDFOpis techniczny do przebudowy sieci i przyłączy.pdf
PDFPlan zagospodarowania przebudowy sieci i przyłączy.pdf
 

Specyfikacje
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 1.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 10.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 11.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 12.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 13.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 14.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 15.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 16.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 17.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 2.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 3.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 4.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 5.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 6.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 7.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 8.pdf
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 9.pdf
PDFSTWiOR - Branża elektryczna.pdf
PDFSTWiOR - Branża sanitarna.pdf
 

ODSHARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.ods