Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny

PDFUnieważnienie postępowania z dnia 09.06.2017 r..pdf (45,70KB)

 

PDFOdpowiedzi na pytania 06.06.2017 r..pdf (1,81MB)

 

PDFOgłoszenie.pdf (1,59MB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (525,82KB)
RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.rtf (149,95KB)
RTFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust. 1.rtf (110,34KB)
RTFZałącznik nr 3 do SIWZ - wykaz osób.rtf (80,38KB)
RTFZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.rtf (99,78KB)
RTFZałącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów.rtf (66,15KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o zakresie grupy kapitałowej.docx (14,59KB)
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf (178,53KB)
 

Architektura
PDFA0 - Plan zagospodarowania terenu.pdf (1,67MB)
PDFA1 - Rzut parteru.pdf (1,86MB)
PDFA2 - Rzut dachu.pdf (1,28MB)
PDFA3 - Przekrój A-A.pdf (525,99KB)
PDFA4 - Przekrój B-B.pdf (558,83KB)
PDFA5 - Przekrój C-C.pdf (709,22KB)
PDFA6 - Elewacje.pdf (419,72KB)
PDFA7 - Zestawienie stolarki.pdf (440,69KB)
PDFOpis do wyposażenia.pdf (1,68MB)
PDFOpis techniczny po zmianach.pdf (618,58KB)
PDFOpis techniczny przed zmianami.pdf (293,95KB)
PDFOpis technologiczny.pdf (173,87KB)
PDFOpis zagospodarowania terenu po zmianach.pdf (160,54KB)
PDFOpis zagospodarowania terenu przed zmianami.pdf (166,68KB)
PDFT1 - Technologia.pdf (1,49MB)
PDFWykaz wyposażenia.pdf (47,19KB)

Branża drogowa
PDFOpis techniczny drogi dojazdowej.pdf (129,49KB)
PDFPrzekroje nawierzchni.PDF (761,43KB)
PDFSzczegół osadzenia obrzeża.PDF (147,25KB)
PDFZjazd z drogi.PDF (290,62KB)
 

Dokumenty formalno - prawne
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (1,44MB)
PDFDecyzja o pozwoleniu na wycinkę drzewa.pdf (810,55KB)
PDFDecyzja zmieniajca pozwolenie na wycinkę drzewa.pdf (468,51KB)
PDFWarunki przyłączeniowe do sieci energetycznej.pdf (332,60KB)
PDFWarunki techniczne wod.-kan..pdf (1,57MB)
PDFWarunki techniczne wod.-kan. - mapa.pdf (839,18KB)
PDFDecyzja zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę.pdf (764,09KB)

Instalacje elektryczne
PDFE-1 - Instalacja oświetleniowa - rzut przyziemia.pdf (434,58KB)
PDFE-1.1 - Oznaczenia i dane katalogowe opraw oświetleniowych.pdf (371,38KB)
PDFE-2 - Instalacja siły - rzut przyziemia.pdf (273,35KB)
PDFE-3 - Instalacja głośnikowa - rzut przyziemia.pdf (257,60KB)
PDFE-4 - Instalacja odgromowa - rzut dachu.pdf (259,26KB)
PDFE-5 - Tablica rozdzielcza T1- 0,4 kV - schemat ideowy.pdf (190,12KB)
PDFE-6 - Tablica rozdzielcza TK - 0,4 kV - schemat ideowy.pdf (202,51KB)
PDFE-7 - Tablica rozdzielcza T0 - 0,4 kV - schemat ideowy.pdf (228,63KB)
PDFE-8 - Schemat ideowy tablicy Toz.PDF (584,40KB)
PDFOpis instalacji elektrycznej.pdf (185,31KB)
PDFProjekt nagłośnienia sali gimnastycznej.pdf (102,14KB)
 

Instalacje sanitarne
PDFKARTA_MAXPELL_GL.pdf (248,86KB)
PDFNW2_Karta.pdf (427,14KB)
PDFNW3_Karta.pdf (427,17KB)
PDFNW4_Karta.pdf (438,84KB)
PDFOpis instalacji sanitarnych.pdf (563,20KB)
PDFS1 - Rzut parteru - instalacja wod. - kan..pdf (1,27MB)
PDFS2 - Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf (476,47KB)
PDFS3 - Rzut parteru - instalacja c.o. i c. t..pdf (1,30MB)
PDFS4 - Rozwinięcie instalacji c.o. i c.t..pdf (837,36KB)
PDFS5 - Przekrój przez kotłownię.pdf (284,33KB)
PDFS6 - Schemat technologiczny kotłowni.pdf (317,96KB)
PDFW1 - Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej.pdf (1,33MB)
PDFW2 - Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej.pdf (527,97KB)
PDFW3 - Przekrój A-A oraz B-B przez instalację wentylacyjną.pdf (729,52KB)
 

Konstrukcja
PDFK1 - Konstrukcja fundamentów.pdf (1,27MB)
PDFK10 - Szczegół słupa Sż1 i Sż2.pdf (198,04KB)
PDFK11 - Szczegół podciągów - POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9.pdf (1,55MB)
PDFK12 - Szczegół podciągów - POZ. 1.7, 1.8, 1.10.pdf (2,09MB)
PDFK13 - Schemat uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej.pdf (226,42KB)
PDFK14 - Schemat uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej.pdf (165,03KB)
PDFK15 - Szczegół schodów na widowni.pdf (199,17KB)
PDFK2 - Konstrukcja podciągów.pdf (602,13KB)
PDFK3 - Konstrukcja podciągu P10 i widowni.pdf (223,66KB)
PDFK4 - Konstrukcja stropów i wieńca W1.pdf (555,40KB)
PDFK5 - Konstrukcja wieńców W2, W3, W4.pdf (689,09KB)
PDFK6 - Konstrukcja wieńca W5.pdf (1,19MB)
PDFK7 - Konstrukcja wieńca W6.pdf (1,25MB)
PDFK8 - Konstrukcja dachu.pdf (441,90KB)
PDFK9 - Szczegół wiązara dachowego.pdf (260,76KB)
PDFObliczenia statyczne.pdf (1,49MB)
PDFOpis konstrukcyjny.pdf (171,09KB)
PDFZestawienie stali profilowej - dźwigar kratowy.pdf (24,03KB)
PDFZestawienie stali zbrojeniowej.pdf (64,88KB)
 

Pliki tekstowe
PDFBilans terenu.pdf (167,63KB)
DOCXBILANS TERENU SALA GIMNASTYCZNA.docx (77,31KB)
PDFCharakterystyka energetyczna budynku.pdf (154,62KB)
RTFCharakterystyka energetyczna budynku.rtf (1,15MB)
DOCDodatkowe informacje do przedmiotu zamówienia.doc (23,00KB)
PDFDodatkowe informacje do przedmiotu zamówienia.pdf (234,05KB)
DOCMetryka projektu.doc (289,50KB)
PDFMetryka projektu.pdf (289,31KB)
DOCMetryka projektu - sprawdzający.doc (307,00KB)
PDFMetryka projektu - sprawdzający.pdf (288,12KB)
PDFOpinia geotechniczna.pdf (3,85MB)
DOCXPlan BIOZ.docx (70,39KB)
PDFPlan BIOZ.pdf (109,42KB)
PDFPrzegroda - dach.pdf (99,60KB)
RTFPrzegroda - dach.rtf (2,03MB)
PDFPrzegroda - podłoga na gruncie.pdf (101,49KB)
RTFPrzegroda - podłoga na gruncie.rtf (2,04MB)
 

Przedmiar
PDFPrzedmiar.pdf (371,56KB)
 

Przyłącza
PDFIS2 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf (138,76KB)
PDFIS3 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf (141,15KB)
PDFIS4 - Przebudowa sieci wod. - kan..pdf (138,67KB)
PDFOpis techniczny do przebudowy sieci i przyłączy.pdf (70,45KB)
PDFPlan zagospodarowania przebudowy sieci i przyłączy.pdf (6,91MB)
 

Specyfikacje
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 1.pdf (122,93KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 10.pdf (44,70KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 11.pdf (102,14KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 12.pdf (99,41KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 13.pdf (147,83KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 14.pdf (160,88KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 15.pdf (45,16KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 16.pdf (2,44MB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 17.pdf (715,58KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 2.pdf (131,25KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 3.pdf (64,13KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 4.pdf (162,88KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 5.pdf (292,21KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 6.pdf (176,15KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 7.pdf (108,28KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 8.pdf (71,90KB)
PDFSTWiOR - Branża budowlana - 9.pdf (139,67KB)
PDFSTWiOR - Branża elektryczna.pdf (162,94KB)
PDFSTWiOR - Branża sanitarna.pdf (357,57KB)
 

ODSHARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.ods (5,21KB)