Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2017 roku

 

Uchwały podjęte 9 lutego 2017 r.

PDFUchwała Nr XXIV-171-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-172-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-173-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-174-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-175-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-176-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-177-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

 

Uchwały podjęte 23 marca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXV-178-2017 Rady Gminy Murów z dnai 23 marca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.pdf

PDFUchwała Nr XXV-179-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-226-2014 w sprawie przystąpienia do programu pn. OKRiS.pdf

PDFUchwała Nr XXV-180-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr XXV-181-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.pdf

PDFUchwała Nr XXV-182-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

PDFUchwała Nr XXV-183-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf

PDFUchwała Nr XXV-184-2017 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów.pdf

 

Uchwały podjęte 27 kwietnia 2017 r.

PDFUchwała Nr XXVI-185-2017 Rady Gminy Murów z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole.pdf

 

Uchwały podjęte 25 maja 2017 r.

PDFUchwała Nr XXVII-186-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-187-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-188-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-189-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-190-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-191-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-192-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-164-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII-193-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. sprawie zmiany uchwały Nr III-19-2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII-194-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości..pdf

PDFUchwała Nr XXVII-195-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Naczelnikiem II US w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-196-2017 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX-179-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r..pdf

 

Uchwały podjęte 29 czerwca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXVIII-197-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-198-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-199-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-200-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-201-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-202-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-203-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-204-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.pdf

 

Uchwały podjęte 29 sierpnia 2017 r.

PDFUchwała Nr XXIX-205-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29.08.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Hanki Sawickiej” na ulicę „Nowa” w Murowie.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-206-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29.08.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Związku Walki Młodych” na ulicę „Słoneczna” w Murowie.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-207-2017 Rady Gminy Murów z dnia 29.08.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Karola Świerczewskiego” na ulicę „Parkowa” w Murowie.pdf

 

Uchwały podjęte 21 września 2017 r.

PDFUchwała Nr XXX-208-2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 nr. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXX-209-2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek.pdf

PDFUchwała Nr XXX-210-2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przekazania mienia, należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu.pdf

PDFUchwała Nr XXX-211-2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie reorganizacji PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup.pdf

PDFUchwała Nr XXX-212-2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXX-213-2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXX-214-2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu.pdf

PDFUchwała Nr XXX-215-2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu.pdf

PDFUchwała Nr XXX-216-2017 Rady Gminy Murów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej publicznej do kategorii drogi wewnętrznej.pdf

 

Uchwały podjęte 29 września 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXI-217-2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-218-2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2021.pdf

 

Uchwały podjęte 26 października 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXII-219-2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-220-2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-221-2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-222-2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-223-2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2017-2020.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-224-2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie projektu.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-225-2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Murów.pdf

 

Uchwały podjęte 30 listopada 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXIII-226-2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-227-2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-228-2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-229-2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z org. pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-230-2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-231-2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV-95-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-232-2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII-129-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r..pdf

 

Uchwały podjęte 28 grudnia 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXIV-233-2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2018–2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-234-2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-235-2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-236-2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-237-2017 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf