Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 pok. nr 9
tel. (77) 4214034, 4270290, w. 110


Wymagane dokumenty:

  • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

  • wypełniony  wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy: na bieżąco

Tryb odwoławczy: Sąd Rejonowy w Kluczborku


Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz.754, 1000, 1349),

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r . w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz.941 z późn. zm.)