Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ujęcie w stały obwodzie głosowania obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 pok. nr 9
tel. (77) 4214034, 4270290, w. 110


Wymagane dokumenty:

  • wypełniony  wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

  • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie pod określonym adresem

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy: 5 dni

Zakończenie sprawy:

  • wydanie zainteresowanemu decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania lub decyzji o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania


Tryb odwoławczy: Od decyzji w sprawie odmowy ujęciu w stałym obwodzie głosowania stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje: Centralny rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. Rejestr obejmuje obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.


Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011. Kodeks wyborczy,

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r . w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.  

PDFWybory - wniosek o ujecie w stalym obwodzie glosowania ob. UE.pdf (269,34KB)
PDFWybory - wniosek o ujecie w stalym obwodzie glosowania ob. PL.pdf (280,69KB)
DOCOświadczenie właściciela o zamieszkaniu 2024.doc (27,00KB)