Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana imion i nazwisk

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek,
  2. dowód osobisty lub paszport – do wglądu,
  3. dowody potwierdzające istnienie ważnych powodów zmiany imienia lub nazwiska.

Opłaty:
37,00 zł – decyzja

            Termin załatwienia:  W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania wyżej wymienionej zmiany. W sprawach skomplikowanych - 2 miesiące.

            Dodatkowe informacje: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granica mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula.

Z wnioskiem o zmianę nazwiska małoletniego dziecka występuje rodzic. Do zmiany wymagana jest zgoda drugiego rodzica (nie dotyczy rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej), a gdy dziecko ukończyło 13 lat – również jego zgoda. Zgodę na zmianę nazwiska wyraża się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem polskiego konsula. 

            Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC

Wnioski:
DOCOsoba niepełnoletnia.doc (16,00KB)
DOCOsoba pełnoletnia.doc (15,00KB)