Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1.  podanie,
2.  dowód tożsamości osoby wnoszącej podanie,
3.  pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli w imieniu zainteresowanego występuje pełnomocnik,
4.  zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument potwierdzający stan cywilny – jeżeli mają stanowić podstawę sprostowania,
5.  uwierzytelniony odpis lub wypis bądź reprodukcja materiałów archiwalnych – jeżeli wnioskodawca ubiega się o sprostowanie aktu na podstawie tych materiałów.

     Opłaty:
     39,00 zł – sprostowanie
     17,00 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej   pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
 

     Termin załatwienia: Niezwłocznie po przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego mających stanowić podstawę sprostowania przez urzędy przechowujące księgi stanu cywilnego. 

     Dodatkowe informacje: Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził. Sprostowanie dokonywane jest w formie czynności materialno-technicznej. W pozostałych przypadkach sprostowania aktu dokonuje sąd. 

      Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

DOCWniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.doc (17,00KB)