Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty

  1. Podanie - PDFWniosek o powrót do nazwiska.pdf (94,24KB)
  2. Dowód tożsamości osoby zainteresowanej.

Opłaty:
- od czynności – 11 zł

Termin załatwienia: niezwłocznie

Dodatkowe informacje: Oświadczenie można złożyć w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie osobiście przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, a za granicą przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. 
Protokół przyjęcia oświadczenia stanowi podstawę dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia – jeżeli małżeństwo zawarte zostało w Murowie. 
W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte zostało w innej miejscowości – protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest do właściwego USC w terminie jednego dnia roboczego od sporządzenia tego protokołu.

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Kierownika USC w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.