Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

Strona zobowiązana jest zgłosić się w Urzędzie osobiście.


Wymagane dokumenty:

  1. Podanie.
  2. Dokument tożsamości.
  3. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula.
  4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
  5. W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o zaświadczenie nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
  6. W przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18, prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
  7. Pisemne pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia oraz dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli zaświadczenie ma być wydane pełnomocnikowi.

Opłaty:
38,00 zł – zaświadczenie 
17,00 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Termin składania dokumentów: do 6 miesięcy przed zawarciem małżeństwa

Termin załatwienia: Zaświadczenie winno zostać wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentów. 

Dodatkowe informacje: O wydanie zaświadczenia może ubiegać się obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa zgodnie z przepisami Prawa prywatnego międzynarodowego jest oceniana na podstawie prawa polskiego. 
Podanie o wydanie zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika USC. 
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

Tryb odwołania: Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Wniosek:
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (84,21KB)