Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadanie nazwiska męża matki

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku,

2. Dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża (do wglądu),

3. Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego,

4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Opłaty: brak opłat

Termin załatwienia: niezwłocznie

Dodatkowe informacje:

  1. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne jeżeli nosi ono nazwiska ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka  przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

  2. Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.

  3. Oświadczenia muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

  4. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

  5. Protokół przyjęcia oświadczeń w/w osób stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w miejscu przyjmowania oświadczeń. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza miejscem przyjmowania oświadczeń – protokół przekazywany jest niezwłocznie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego .

Tryb odwołania:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który to rozstrzygnięcie wydał.