Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uznanie ojcostwa dziecka

Wymagane dokumenty

1.Dokument tożsamości ojca i matki,

2.Dokument tożsamości dziecka – jeżeli ukończyło 13 lat, a wskutek uznania następuje zmiana nazwiska dziecka,

3.Zaświadczenie o ciąży (dot. uznania ojcostwa dziecka poczętego).


Opłaty:brak opłat

Termin załatwienia: niezwłocznie

Informacje dodatkowe:

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć tylko biologiczny ojciec dziecka.
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego, sądzie opiekuńczym, a za granicą w polskim konsulacie. Uznać można dziecko, tylko do 18 roku życia.
Oświadczenie o uznaniu dziecka rodziców nieletnich może być złożone tylko w sądzie opiekuńczym.
Przyjęcie oświadczenia jest dopuszczalne wówczas, gdy nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki oraz gdy w sądzie nie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Sprawa wymaga osobistego zgłoszenia się w urzędzie stanu cywilnego :
- ojca dziecka,
- matki dziecka,
- dziecka, które ukończyło 13 lat – jeżeli wskutek uznania ma nastąpić zmiana nazwiska dziecka.
Oświadczenia o uznaniu ojcostwa rejestruje się w rejestrze uznań. W sytuacji gdy uznanie następuje po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka – protokół przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa stanowi podstawę dołączenia do aktu urodzenia dziecka wzmianki o uznaniu ojcostwa. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w gminie Murów. W sytuacji gdy dziecko urodziło się poza gminą Murów – protokół przekazywany jest do właściwego USC w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia protokołu. W sytuacji gdy uznanie ojcostwa nastąpiło przed urodzeniem się dziecka lub następuje przy sporządzeniu aktu urodzenia – akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka pochodzącego z małżeństwa. Na wniosek matki lub ojca dziecka kierownik USC może wydać zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
Jeżeli uznający ojcostwo jest cudzoziemcem i nie posługuje się biegle w piśmie i mowie językiem polskim winien się zgłosić w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka, jakim się posługuje.

Tryb odwoławczy: Do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc, który pisemnie powiadomił o odmowie dokonania czynności.