Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU

PDFUnieważnienie postępowania przetargowego..pdf (397,38KB)

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (68,06KB)

 

 

Uwaga. Nastąpiła zmiana w dokumentacji względem pierwszego przetargu.

 

PDFOdpowiedź na pytanie 03.10.2016 r. .pdf.pdf (263,45KB)

PDFOdpowiedzi na pytania 29.09.2016 r..pdf (1,43MB)

 

HTMLOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.html (3,25KB)

 

HTMLOgłoszenie o zamówieniu.html (63,09KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (255,31KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx (18,07KB)
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc (19,00KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx (14,73KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób.docx (13,69KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.docx (15,07KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej.docx (13,84KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - dokument dotyczący oddania do dyspozycji zasobów.docx (12,96KB)
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf (193,57KB)
ODSZałącznik nr 9 do SIWZ - harmonogram rzeczowo-finansowy.ods (4,82KB)

 

Architektura

PDFA0 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (4,20MB)
PDFA1 - RZUT PARTERU.pdf (2,00MB)
PDFA2 - RZUT DACHU.pdf (1,28MB)
PDFA3 - PRZEKRÓJ A-A.pdf (525,99KB)
PDFA4 -PRZEKRÓJ B-B.pdf (558,83KB)
PDFA5 - PRZEKRÓJ C-C.pdf (709,22KB)
PDFA6 - ELEWACJE.pdf (383,04KB)
PDFA7 - ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf (440,69KB)
PDFOPIS DO WYPOSAŻENIA.pdf (1,68MB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (293,95KB)
PDFOPIS TECHNOLOGICZNY.pdf (174,08KB)
PDFOPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (166,68KB)
PDFT1 - TECHNOLOGIA.pdf (1,49MB)
PDFWYKAZ WYPOSAŻENIA.pdf (47,19KB)

 

Branża drogowa

PDFOPIS TECHNICZNY DROGI DOJAZDOWEJ.pdf (129,49KB)
PDFPRZEKROJE NAWIERZCHNI.PDF (761,43KB)
PDFSZCZEGÓŁ OSADZENIA OBRZEŻA.PDF (147,25KB)
PDFZJAZD DROGI.PDF (290,62KB)
 

Dokumenty formalno - prawne

PDFDECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.pdf (1,44MB)
PDFDECYZJA O POZWOLENIU NA WYCINKĘ DRZEWA.pdf (810,55KB)
PDFWARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE DO SIECI ENERGETYCZNEJ.pdf (332,60KB)
PDFWARUNKI TECHNICZNE WOD. - KAN..pdf (1,57MB)
PDFWARUNKI TECHNICZNE WOD. - KAN. - MAPA.pdf (839,18KB)
 

Instalacje elektryczne

PDFE-1 - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (434,58KB)
PDFE-1.1 - OZNACZENIA I DANE KATALOGOWE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH.pdf (371,38KB)
PDFE-2 - INSTALACJA SIŁY - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (273,35KB)
PDFE-3 - INSTALACJA GŁOŚNIKOWA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (257,60KB)
PDFE-4 - INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU.pdf (259,26KB)
PDFE-5 - TABLICA ROZDZIELCZA T1- 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf (190,12KB)
PDFE-6 - TABLIZA ROZDZIELCZA TK - 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf (202,51KB)
PDFE-7 - TABLICA ROZDZIELCZA T0 - 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf (228,63KB)
PDFOPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.pdf (185,31KB)
PDFPROJEKT NAGŁOŚNIENIA SALI GIMNASTYCZNEJ.pdf (102,14KB)
 

Instalacje sanitarne

PDFINFORMACJE DO RYSUNKU WENTYLACJI MECHANICZNEJ.pdf (79,17KB)
PDFOBLICZENIA - CIEPŁO.pdf (99,61KB)
PDFOBLICZENIA - OGRZEWANIE.pdf (53,09KB)
PDFOBLICZENIA - WODA.pdf (45,67KB)
PDFOPIS INSTALACJI SANITARNYCH.pdf (118,02KB)
PDFS1 - RZUT PARTERU - INSTALACJA C. O..pdf (434,02KB)
PDFS10 - NW4.pdf (347,37KB)
PDFS2 - INSTALACJA C. O. WRAZ Z PODGRZEWACZEM C. W. U..pdf (261,66KB)
PDFS3 - INSTALACJA C. O. - ROZWINIĘCIE.pdf (167,59KB)
PDFS4 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. - KAN..pdf (518,48KB)
PDFS5 - ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD. - KAN..pdf (231,03KB)
PDFS6 - RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACYJNA.pdf (1,26MB)
PDFS7 - NW1.pdf (423,39KB)
PDFS8 - NW2.pdf (409,94KB)
PDFS9 - NW3.pdf (399,80KB)
 

Pompy ciepła

PDFDT_SI_150TU.pdf (163,00KB)
PDFSI 75TU.pdf (854,89KB)
PDFSI_260TU_biwalentny_c.o_c.w.u.pdf (106,73KB)
PDFSI_50TU_x2_c.o_c.w.u.pdf (54,76KB)
 

Konstrukcja

PDFK1 - KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW.pdf (1,52MB)
PDFK10 - SZCZEGÓŁ SŁUPA Sż1 i Sż2.pdf (198,04KB)
PDFK11 - SZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9.pdf (1,55MB)
PDFK12 - SZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.7, 1.8, 1.10.pdf (2,09MB)
PDFK13 - SCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ.pdf (226,42KB)
PDFK14 - SCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ.pdf (165,03KB)
PDFK15 - SZCZEGÓŁ SCHODÓW NA WIDOWNI.pdf (199,17KB)
PDFK2 - KONSTRUKCJA PODCIĄGÓW.pdf (1,96MB)
PDFK3 - KONSTRUKCJA PODCIĄGU P10 i WIDOWNI.pdf (223,66KB)
PDFK4 - KONSTRUKCJA STROPÓW i WIEŃCA W1.pdf (620,49KB)
PDFK5 - KONSTRUKCJA WIEŃCÓW W2, W3, W4.pdf (689,09KB)
PDFK6 - KONSTRUKCJA WIEŃCA W5.pdf (1,19MB)
PDFK7 - KONSTRUKCJA WIEŃCA W6.pdf (1,25MB)
PDFK8 - KONSTRUKCJA DACHU.pdf (441,90KB)
PDFK9 - SZCZEGÓŁ WIĄZARA DACHOWEGO.pdf (260,76KB)
PDFOBLICZENIA STATYCZNE.pdf (1,49MB)
PDFOPIS KONSTRUKCYJNY.pdf (171,09KB)
PDFZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - KRATOWNICA.pdf (24,03KB)
PDFZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ.pdf (64,88KB)
 

Pliki tekstowe

PDFBILANS TERENU SALA GIMNASTYCZNA.pdf (167,63KB)
PDFCHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.pdf (154,62KB)
PDFDODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (46,58KB)
PDFMETRYKA PROJEKTU.pdf (289,31KB)
PDFMETRYKA PROJEKTU - SPRAWDZAJĄCY.pdf (288,12KB)
PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf (3,85MB)
PDFOŚWIADCZENIE.pdf (242,23KB)
PDFOŚWIADCZENIE - PRZYŁĄCZA.pdf (263,73KB)
PDFPLAN BIOZ.pdf (109,42KB)
PDFPRZEGRODA - DACH.pdf (99,60KB)
PDFPRZEGRODA - PODŁOGA NA GRUNCIE.pdf (101,49KB)
PDFZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.pdf (234,04KB)
 

Przyłącza

PDFIS2 - PRZEBUDOWA SIECI WOD.-KAN..pdf (138,76KB)
PDFIS3 - PRZEBUDOWA SIECI WOD. -KAN..pdf (141,15KB)
PDFIS4 - PRZEBUDOWA SIECI WOD. -KAN..pdf (138,67KB)
PDFOPIS TECHNICZNY DO PRZYŁĄCZY ORAZ PRZEBUDOWY SIECI.pdf (70,45KB)
PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA - PRZYŁĄCZA.pdf (6,91MB)

 

Specyfkacje

PDFSPEC_1.pdf (122,93KB)
PDFSPEC_10.pdf (44,70KB)
PDFSPEC_11.pdf (102,14KB)
PDFSPEC_12.pdf (99,41KB)
PDFSPEC_13.pdf (147,83KB)
PDFSPEC_14.pdf (160,88KB)
PDFSPEC_15.pdf (45,16KB)
PDFSPEC_16.pdf (2,44MB)
PDFSPEC_17.pdf (715,58KB)
PDFSPEC_2.pdf (131,25KB)
PDFSPEC_3.pdf (64,13KB)
PDFSPEC_4.pdf (162,88KB)
PDFSPEC_5.pdf (292,21KB)
PDFSPEC_6.pdf (176,15KB)
PDFSPEC_7.pdf (108,28KB)
PDFSPEC_8.pdf (71,90KB)
PDFSPEC_9.pdf (139,67KB)
PDFSTWiOR - BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf (162,94KB)
PDFSTWiOR - BRANŻA SANITARNA.pdf (357,57KB)