Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU

PDFUnieważnienie postępowania przetargowego..pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

 

Uwaga. Nastąpiła zmiana w dokumentacji względem pierwszego przetargu.

 

PDFOdpowiedź na pytanie 03.10.2016 r. .pdf.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania 29.09.2016 r. .pdf

 

HTMLOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.html

 

HTMLOgłoszenie o zamówieniu.html

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - dokument dotyczący oddania do dyspozycji zasobów.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
ODSZałącznik nr 9 do SIWZ - harmonogram rzeczowo-finansowy.ods

 

Architektura

PDFA0 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFA1 - RZUT PARTERU.pdf
PDFA2 - RZUT DACHU.pdf
PDFA3 - PRZEKRÓJ A-A.pdf
PDFA4 -PRZEKRÓJ B-B.pdf
PDFA5 - PRZEKRÓJ C-C.pdf
PDFA6 - ELEWACJE.pdf
PDFA7 - ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf
PDFOPIS DO WYPOSAŻENIA.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFOPIS TECHNOLOGICZNY.pdf
PDFOPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFT1 - TECHNOLOGIA.pdf
PDFWYKAZ WYPOSAŻENIA.pdf

 

Branża drogowa

PDFOPIS TECHNICZNY DROGI DOJAZDOWEJ.pdf
PDFPRZEKROJE NAWIERZCHNI.PDF
PDFSZCZEGÓŁ OSADZENIA OBRZEŻA.PDF
PDFZJAZD DROGI.PDF
 

Dokumenty formalno - prawne

PDFDECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.pdf
PDFDECYZJA O POZWOLENIU NA WYCINKĘ DRZEWA.pdf
PDFWARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE DO SIECI ENERGETYCZNEJ.pdf
PDFWARUNKI TECHNICZNE WOD. - KAN..pdf
PDFWARUNKI TECHNICZNE WOD. - KAN. - MAPA.pdf
 

Instalacje elektryczne

PDFE-1 - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFE-1.1 - OZNACZENIA I DANE KATALOGOWE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH.pdf
PDFE-2 - INSTALACJA SIŁY - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFE-3 - INSTALACJA GŁOŚNIKOWA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFE-4 - INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU.pdf
PDFE-5 - TABLICA ROZDZIELCZA T1- 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf
PDFE-6 - TABLIZA ROZDZIELCZA TK - 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf
PDFE-7 - TABLICA ROZDZIELCZA T0 - 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf
PDFOPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.pdf
PDFPROJEKT NAGŁOŚNIENIA SALI GIMNASTYCZNEJ.pdf
 

Instalacje sanitarne

PDFINFORMACJE DO RYSUNKU WENTYLACJI MECHANICZNEJ.pdf
PDFOBLICZENIA - CIEPŁO.pdf
PDFOBLICZENIA - OGRZEWANIE.pdf
PDFOBLICZENIA - WODA.pdf
PDFOPIS INSTALACJI SANITARNYCH.pdf
PDFS1 - RZUT PARTERU - INSTALACJA C. O..pdf
PDFS10 - NW4.pdf
PDFS2 - INSTALACJA C. O. WRAZ Z PODGRZEWACZEM C. W. U..pdf
PDFS3 - INSTALACJA C. O. - ROZWINIĘCIE.pdf
PDFS4 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. - KAN..pdf
PDFS5 - ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD. - KAN..pdf
PDFS6 - RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACYJNA.pdf
PDFS7 - NW1.pdf
PDFS8 - NW2.pdf
PDFS9 - NW3.pdf
 

Pompy ciepła

PDFDT_SI_150TU.pdf
PDFSI 75TU.pdf
PDFSI_260TU_biwalentny_c.o_c.w.u.pdf
PDFSI_50TU_x2_c.o_c.w.u.pdf
 

Konstrukcja

PDFK1 - KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW.pdf
PDFK10 - SZCZEGÓŁ SŁUPA Sż1 i Sż2.pdf
PDFK11 - SZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9.pdf
PDFK12 - SZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.7, 1.8, 1.10.pdf
PDFK13 - SCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ.pdf
PDFK14 - SCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ.pdf
PDFK15 - SZCZEGÓŁ SCHODÓW NA WIDOWNI.pdf
PDFK2 - KONSTRUKCJA PODCIĄGÓW.pdf
PDFK3 - KONSTRUKCJA PODCIĄGU P10 i WIDOWNI.pdf
PDFK4 - KONSTRUKCJA STROPÓW i WIEŃCA W1.pdf
PDFK5 - KONSTRUKCJA WIEŃCÓW W2, W3, W4.pdf
PDFK6 - KONSTRUKCJA WIEŃCA W5.pdf
PDFK7 - KONSTRUKCJA WIEŃCA W6.pdf
PDFK8 - KONSTRUKCJA DACHU.pdf
PDFK9 - SZCZEGÓŁ WIĄZARA DACHOWEGO.pdf
PDFOBLICZENIA STATYCZNE.pdf
PDFOPIS KONSTRUKCYJNY.pdf
PDFZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - KRATOWNICA.pdf
PDFZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ.pdf
 

Pliki tekstowe

PDFBILANS TERENU SALA GIMNASTYCZNA.pdf
PDFCHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.pdf
PDFDODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf
PDFMETRYKA PROJEKTU.pdf
PDFMETRYKA PROJEKTU - SPRAWDZAJĄCY.pdf
PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf
PDFOŚWIADCZENIE.pdf
PDFOŚWIADCZENIE - PRZYŁĄCZA.pdf
PDFPLAN BIOZ.pdf
PDFPRZEGRODA - DACH.pdf
PDFPRZEGRODA - PODŁOGA NA GRUNCIE.pdf
PDFZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.pdf
 

Przyłącza

PDFIS2 - PRZEBUDOWA SIECI WOD.-KAN..pdf
PDFIS3 - PRZEBUDOWA SIECI WOD. -KAN..pdf
PDFIS4 - PRZEBUDOWA SIECI WOD. -KAN..pdf
PDFOPIS TECHNICZNY DO PRZYŁĄCZY ORAZ PRZEBUDOWY SIECI.pdf
PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA - PRZYŁĄCZA.pdf

 

Specyfkacje

PDFSPEC_1.pdf
PDFSPEC_10.pdf
PDFSPEC_11.pdf
PDFSPEC_12.pdf
PDFSPEC_13.pdf
PDFSPEC_14.pdf
PDFSPEC_15.pdf
PDFSPEC_16.pdf
PDFSPEC_17.pdf
PDFSPEC_2.pdf
PDFSPEC_3.pdf
PDFSPEC_4.pdf
PDFSPEC_5.pdf
PDFSPEC_6.pdf
PDFSPEC_7.pdf
PDFSPEC_8.pdf
PDFSPEC_9.pdf
PDFSTWiOR - BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf
PDFSTWiOR - BRANŻA SANITARNA.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2016
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  20-09-2016 13:17
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  07-10-2016 20:12
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 2168
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl