Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg

PDFUnieważnienie postępowania przetargowego.pdf (323,33KB)

 

PDFPytania i odpowiedzi 2.pdf (253,27KB)
PDFPytania i odpowiedzi.pdf (1,64MB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (270,95KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (5,14MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (236,70KB)
RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.rtf (156,98KB)
RTFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22.rtf (57,34KB)
RTFZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art. 24.rtf (48,50KB)
RTFZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.rtf (83,09KB)
RTFZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.rtf (77,00KB)
RTFZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o uprawnieniach.rtf (79,76KB)
RTFZałącznik nr 7 do SIWZ - lista podmiotów.rtf (71,19KB)
RTFZałacznik nr 8 do SIWZ - zobowiązanie innych.rtf (59,79KB)
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf (169,43KB)
ODSZałącznik nr 10 - harmonogram rzeczowo-finansowy.ods (17,83KB)

 

Architektura
PDFA0 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (4,20MB)
PDFA1 - RZUT PARTERU.pdf (2,00MB)
PDFA2 - RZUT DACHU.pdf (1,28MB)
PDFA3 - PRZEKRÓJ A-A.pdf (525,99KB)
PDFA4 -PRZEKRÓJ B-B.pdf (558,83KB)
PDFA5 - PRZEKRÓJ C-C.pdf (709,22KB)
PDFA6 - ELEWACJE.pdf (383,04KB)
PDFA7 - ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf (440,69KB)
PDFOPIS DO WYPOSAŻENIA.pdf (1,68MB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (293,95KB)
PDFOPIS TECHNOLOGICZNY.pdf (174,08KB)
PDFOPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (166,68KB)
PDFT1 - TECHNOLOGIA.pdf (1,49MB)
PDFWYKAZ WYPOSAŻENIA.pdf (47,19KB)

Konstrukcja
PDFK1 - KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW.pdf (1,52MB)
PDFK10 - SZCZEGÓŁ SŁUPA Sż1 i Sż2.pdf (198,04KB)
PDFK11 - SZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9.pdf (1,55MB)
PDFK12 - SZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.7, 1.8, 1.10.pdf (2,09MB)
PDFK13 - SCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ.pdf (226,42KB)
PDFK14 - SCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ.pdf (165,03KB)
PDFK15 - SZCZEGÓŁ SCHODÓW NA WIDOWNI.pdf (199,17KB)
PDFK2 - KONSTRUKCJA PODCIĄGÓW.pdf (1,96MB)
PDFK3 - KONSTRUKCJA PODCIĄGU P10 i WIDOWNI.pdf (223,66KB)
PDFK4 - KONSTRUKCJA STROPÓW i WIEŃCA W1.pdf (620,49KB)
PDFK5 - KONSTRUKCJA WIEŃCÓW W2, W3, W4.pdf (689,09KB)
PDFK6 - KONSTRUKCJA WIEŃCA W5.pdf (1,19MB)
PDFK7 - KONSTRUKCJA WIEŃCA W6.pdf (1,25MB)
PDFK8 - KONSTRUKCJA DACHU.pdf (441,90KB)
PDFK9 - SZCZEGÓŁ WIĄZARA DACHOWEGO.pdf (260,76KB)
PDFOBLICZENIA STATYCZNE.pdf (1,49MB)
PDFOPIS KONSTRUKCYJNY.pdf (171,09KB)
PDFZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - KRATOWNICA.pdf (24,03KB)
PDFZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ.pdf (64,88KB)

Instalacje sanitarne
PDFINFORMACJE DO RYSUNKU WENTYLACJI MECHANICZNEJ.pdf (79,17KB)
PDFOBLICZENIA - CIEPŁO.pdf (99,61KB)
PDFOBLICZENIA - OGRZEWANIE.pdf (53,09KB)
PDFOBLICZENIA - WODA.pdf (45,67KB)
PDFOPIS INSTALACJI SANITARNYCH.pdf (118,02KB)
PDFS1 - RZUT PARTERU - INSTALACJA C. O..pdf (434,02KB)
PDFS10 - NW4.pdf (347,37KB)
PDFS2 - INSTALACJA C. O. WRAZ Z PODGRZEWACZEM C. W. U..pdf (261,66KB)
PDFS3 - INSTALACJA C. O. - ROZWINIĘCIE.pdf (167,59KB)
PDFS4 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. - KAN..pdf (518,48KB)
PDFS5 - ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD. - KAN..pdf (231,03KB)
PDFS6 - RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACYJNA.pdf (1,26MB)
PDFS7 - NW1.pdf (423,39KB)
PDFS8 - NW2.pdf (409,94KB)
PDFS9 - NW3.pdf (399,80KB)

Instalacje elektryczne
PDFE-1 - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (434,58KB)
PDFE-1.1 - OZNACZENIA I DANE KATALOGOWE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH.pdf (371,38KB)
PDFE-2 - INSTALACJA SIŁY - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (273,35KB)
PDFE-3 - INSTALACJA GŁOŚNIKOWA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (257,60KB)
PDFE-4 - INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU.pdf (259,26KB)
PDFE-5 - TABLICA ROZDZIELCZA T1- 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf (190,12KB)
PDFE-6 - TABLIZA ROZDZIELCZA TK - 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf (202,51KB)
PDFE-7 - TABLICA ROZDZIELCZA T0 - 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf (228,63KB)
PDFOPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.pdf (185,31KB)
PDFPROJEKT NAGŁOŚNIENIA SALI GIMNASTYCZNEJ.pdf (102,14KB)

Przyłącza
PDFIS2 - PRZEBUDOWA SIECI WOD.-KAN..pdf (138,76KB)
PDFIS3 - PRZEBUDOWA SIECI WOD. -KAN..pdf (141,15KB)
PDFIS4 - PRZEBUDOWA SIECI WOD. -KAN..pdf (138,67KB)
PDFOPIS TECHNICZNY DO PRZYŁĄCZY ORAZ PRZEBUDOWY SIECI.pdf (70,45KB)
PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA - PRZYŁĄCZA.pdf (6,91MB)

Branża drogowa
PDFOPIS TECHNICZNY DROGI DOJAZDOWEJ.pdf (129,49KB)
PDFPRZEKROJE NAWIERZCHNI.PDF (761,43KB)
PDFSZCZEGÓŁ OSADZENIA OBRZEŻA.PDF (147,25KB)
PDFZJAZD DROGI.PDF (290,62KB)

Pliki tekstowe
PDFBILANS TERENU SALA GIMNASTYCZNA.pdf (167,63KB)
PDFCHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.pdf (154,62KB)
PDFDODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (46,63KB)
PDFMETRYKA PROJEKTU.pdf (289,31KB)
PDFMETRYKA PROJEKTU - SPRAWDZAJĄCY.pdf (288,12KB)
PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf (3,85MB)
PDFOŚWIADCZENIE.pdf (242,23KB)
PDFOŚWIADCZENIE - PRZYŁĄCZA.pdf (263,73KB)
PDFPLAN BIOZ.pdf (109,42KB)
PDFPRZEGRODA - DACH.pdf (99,60KB)
PDFPRZEGRODA - PODŁOGA NA GRUNCIE.pdf (101,49KB)
PDFZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.pdf (234,04KB)

Dokumenty formalno - prawne
PDFDECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.pdf (1,44MB)
PDFWARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE DO SIECI ENERGETYCZNEJ.pdf (332,60KB)
PDFWARUNKI TECHNICZNE WOD. - KAN..pdf (1,57MB)
PDFWARUNKI TECHNICZNE WOD. - KAN. - MAPA.pdf (839,18KB)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
PDFSPEC_1.pdf (122,93KB)
PDFSPEC_10.pdf (44,70KB)
PDFSPEC_11.pdf (102,14KB)
PDFSPEC_12.pdf (99,41KB)
PDFSPEC_13.pdf (147,83KB)
PDFSPEC_14.pdf (160,88KB)
PDFSPEC_15.pdf (45,16KB)
PDFSPEC_16.pdf (2,44MB)
PDFSPEC_17.pdf (715,58KB)
PDFSPEC_2.pdf (131,25KB)
PDFSPEC_3.pdf (64,13KB)
PDFSPEC_4.pdf (162,88KB)
PDFSPEC_5.pdf (292,21KB)
PDFSPEC_6.pdf (176,15KB)
PDFSPEC_7.pdf (108,28KB)
PDFSPEC_8.pdf (71,90KB)
PDFSPEC_9.pdf (139,67KB)
PDFSTWiOR - BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf (162,94KB)
PDFSTWiOR - BRANŻA SANITARNA.pdf (357,57KB)