Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg

PDFUnieważnienie postępowania przetargowego.pdf

 

PDFPytania i odpowiedzi 2.pdf
PDFPytania i odpowiedzi.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
RTFZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.rtf
RTFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22.rtf
RTFZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art. 24.rtf
RTFZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.rtf
RTFZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.rtf
RTFZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o uprawnieniach.rtf
RTFZałącznik nr 7 do SIWZ - lista podmiotów.rtf
RTFZałacznik nr 8 do SIWZ - zobowiązanie innych.rtf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf
ODSZałącznik nr 10 - harmonogram rzeczowo-finansowy.ods

 

Architektura
PDFA0 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFA1 - RZUT PARTERU.pdf
PDFA2 - RZUT DACHU.pdf
PDFA3 - PRZEKRÓJ A-A.pdf
PDFA4 -PRZEKRÓJ B-B.pdf
PDFA5 - PRZEKRÓJ C-C.pdf
PDFA6 - ELEWACJE.pdf
PDFA7 - ZESTAWIENIE STOLARKI.pdf
PDFOPIS DO WYPOSAŻENIA.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFOPIS TECHNOLOGICZNY.pdf
PDFOPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFT1 - TECHNOLOGIA.pdf
PDFWYKAZ WYPOSAŻENIA.pdf

Konstrukcja
PDFK1 - KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW.pdf
PDFK10 - SZCZEGÓŁ SŁUPA Sż1 i Sż2.pdf
PDFK11 - SZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9.pdf
PDFK12 - SZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.7, 1.8, 1.10.pdf
PDFK13 - SCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ.pdf
PDFK14 - SCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ.pdf
PDFK15 - SZCZEGÓŁ SCHODÓW NA WIDOWNI.pdf
PDFK2 - KONSTRUKCJA PODCIĄGÓW.pdf
PDFK3 - KONSTRUKCJA PODCIĄGU P10 i WIDOWNI.pdf
PDFK4 - KONSTRUKCJA STROPÓW i WIEŃCA W1.pdf
PDFK5 - KONSTRUKCJA WIEŃCÓW W2, W3, W4.pdf
PDFK6 - KONSTRUKCJA WIEŃCA W5.pdf
PDFK7 - KONSTRUKCJA WIEŃCA W6.pdf
PDFK8 - KONSTRUKCJA DACHU.pdf
PDFK9 - SZCZEGÓŁ WIĄZARA DACHOWEGO.pdf
PDFOBLICZENIA STATYCZNE.pdf
PDFOPIS KONSTRUKCYJNY.pdf
PDFZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - KRATOWNICA.pdf
PDFZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ.pdf

Instalacje sanitarne
PDFINFORMACJE DO RYSUNKU WENTYLACJI MECHANICZNEJ.pdf
PDFOBLICZENIA - CIEPŁO.pdf
PDFOBLICZENIA - OGRZEWANIE.pdf
PDFOBLICZENIA - WODA.pdf
PDFOPIS INSTALACJI SANITARNYCH.pdf
PDFS1 - RZUT PARTERU - INSTALACJA C. O..pdf
PDFS10 - NW4.pdf
PDFS2 - INSTALACJA C. O. WRAZ Z PODGRZEWACZEM C. W. U..pdf
PDFS3 - INSTALACJA C. O. - ROZWINIĘCIE.pdf
PDFS4 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. - KAN..pdf
PDFS5 - ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD. - KAN..pdf
PDFS6 - RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACYJNA.pdf
PDFS7 - NW1.pdf
PDFS8 - NW2.pdf
PDFS9 - NW3.pdf

Instalacje elektryczne
PDFE-1 - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFE-1.1 - OZNACZENIA I DANE KATALOGOWE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH.pdf
PDFE-2 - INSTALACJA SIŁY - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFE-3 - INSTALACJA GŁOŚNIKOWA - RZUT PRZYZIEMIA.pdf
PDFE-4 - INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU.pdf
PDFE-5 - TABLICA ROZDZIELCZA T1- 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf
PDFE-6 - TABLIZA ROZDZIELCZA TK - 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf
PDFE-7 - TABLICA ROZDZIELCZA T0 - 0,4 kV - SCHEMAT IDEOWY.pdf
PDFOPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.pdf
PDFPROJEKT NAGŁOŚNIENIA SALI GIMNASTYCZNEJ.pdf

Przyłącza
PDFIS2 - PRZEBUDOWA SIECI WOD.-KAN..pdf
PDFIS3 - PRZEBUDOWA SIECI WOD. -KAN..pdf
PDFIS4 - PRZEBUDOWA SIECI WOD. -KAN..pdf
PDFOPIS TECHNICZNY DO PRZYŁĄCZY ORAZ PRZEBUDOWY SIECI.pdf
PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA - PRZYŁĄCZA.pdf

Branża drogowa
PDFOPIS TECHNICZNY DROGI DOJAZDOWEJ.pdf
PDFPRZEKROJE NAWIERZCHNI.PDF
PDFSZCZEGÓŁ OSADZENIA OBRZEŻA.PDF
PDFZJAZD DROGI.PDF

Pliki tekstowe
PDFBILANS TERENU SALA GIMNASTYCZNA.pdf
PDFCHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.pdf
PDFDODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf
PDFMETRYKA PROJEKTU.pdf
PDFMETRYKA PROJEKTU - SPRAWDZAJĄCY.pdf
PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf
PDFOŚWIADCZENIE.pdf
PDFOŚWIADCZENIE - PRZYŁĄCZA.pdf
PDFPLAN BIOZ.pdf
PDFPRZEGRODA - DACH.pdf
PDFPRZEGRODA - PODŁOGA NA GRUNCIE.pdf
PDFZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.pdf

Dokumenty formalno - prawne
PDFDECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.pdf
PDFWARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE DO SIECI ENERGETYCZNEJ.pdf
PDFWARUNKI TECHNICZNE WOD. - KAN..pdf
PDFWARUNKI TECHNICZNE WOD. - KAN. - MAPA.pdf

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
PDFSPEC_1.pdf
PDFSPEC_10.pdf
PDFSPEC_11.pdf
PDFSPEC_12.pdf
PDFSPEC_13.pdf
PDFSPEC_14.pdf
PDFSPEC_15.pdf
PDFSPEC_16.pdf
PDFSPEC_17.pdf
PDFSPEC_2.pdf
PDFSPEC_3.pdf
PDFSPEC_4.pdf
PDFSPEC_5.pdf
PDFSPEC_6.pdf
PDFSPEC_7.pdf
PDFSPEC_8.pdf
PDFSPEC_9.pdf
PDFSTWiOR - BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf
PDFSTWiOR - BRANŻA SANITARNA.pdf
 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2016
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  25-07-2016 15:01
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  11-08-2016 17:34
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 2311
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl