Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej

PDFUnieważnienie postępowania przetargowego.pdf (311,30KB)

 

PDFZawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert..pdf (78,16KB)

 

PDFZmiana ogłoszenia.pdf (249,60KB)
PDFZmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (317,91KB)
PDFZmiana do SIWZ.pdf (701,54KB)
PDFWZÓR UMOWY - POPRAWIONY.pdf (171,79KB)
PDFWyjaśnienia do SIWZ.pdf (2,55MB)

 

PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - 1-60.pdf (116,20KB)
PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - 61 - 172.pdf (128,78KB)
PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - 23.06.2016 r..pdf (90,87KB)
PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - 24-26.06.2016 r..pdf (104,30KB)
PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - odpowiedzi na pominięte pytania.pdf (78,66KB)
PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - pozostałe.pdf (95,98KB)
PDFSPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 51.pdf (72,11KB)

Uzupełniona dokumentacja

PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf (3,85MB)
PDFWARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE DO SIECI ENERGETYCZNEJ.pdf (332,60KB)


Poprawiona część rysunkowa
PDFk10.pdf (211,50KB)
PDFk12.PDF (893,43KB)
PDFk17.PDF (313,35KB)
PDFk9.pdf (548,46KB)
PDFwentylacja.pdf (1,26MB)
 

Branża drogowa
PDFOpis techniczny.pdf (130,42KB)
PDFPrzekroje nawierzchni.PDF (761,43KB)
PDFSzczegół osadzenia obrzeża.PDF (147,25KB)
PDFZjazd z drogi.PDF (290,62KB)


Przyłącza
PDFIS2.pdf (138,76KB)
PDFIS3.pdf (141,15KB)
PDFIS4.pdf (138,67KB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (71,09KB)
PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA - PRZYŁĄCZA.pdf (6,91MB)


Dokumenty formalne
PDFwarunki techniczne wod-kan.pdf (1,57MB)
PDFwarunki techniczne wod-kan mapa.pdf (839,18KB)
PDFDECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.pdf (1,44MB)
 

Konstrukcja
DOCXOBLICZENIA STATYCZNE.docx (1,84MB)
DOCXOPIS KONSTRUKCYJNY.docx (76,77KB)
PDFKONSTRUKCJA DACHU - POPRAWIONA.pdf (1,66MB)
PDFKONSTRUKCJA ELEWACJI - POPRAWIONA.pdf (1 013,27KB)
PDFKONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW - POPRAWIONA.PDF (3,54MB)
PDFKONSTRUKCJA PODCIĄGÓW - POPRAWIONA.pdf (1,96MB)
PDFKONSTRUKCJA PODCIĄGU P10 I WIDOWNI - POPRAWIONA.pdf (802,95KB)
PDFKONSTRUKCJA STROPÓW I WIEŃCA W1 - POPRAWIONA.pdf (1,58MB)
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCA W5 - POPRAWIONA.pdf (1,19MB)
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCA W6 - POPRAWIONA.pdf (1,25MB)
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCÓW W2, W3, W4 - POPRAWIONA.pdf (1,89MB)
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ - POPRAWIONY.pdf (629,57KB)
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ - 2 - POPRAWIONY.pdf (459,53KB)
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ - POPRAWIONY.pdf (673,69KB)
PDFSZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 - POPRAWIONY.pdf (1,55MB)
PDFSZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.7, 1.8, 1.10 - POPRAWIONY.pdf (2,09MB)
PDFSZCZEGÓŁ SŁUPA SŻ1 I SŻ2 - POPRAWIONY.pdf (787,48KB)
PDFSZCZEGÓŁ WIĄZARA DACHOWEGO - POPRAWIONY.pdf (1,21MB)
 

Instalacje sanitarne
PDFRZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. - KAN..pdf (518,48KB)
PDFRZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA.pdf (566,25KB)
PDFRZUT PARTERU - INSTALACJA C. O..pdf (434,02KB)
PDFROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD-KAN.PDF (559,40KB)
PDFROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD. - KAN..pdf (231,03KB)
ODTOPIS INSTALACJI SANITARNYCH.odt (31,40KB)
PDFObliczenia woda.pdf (45,67KB)
PDFObliczenia ogrzewanie.pdf (53,09KB)
PDFObliczenia ciepło.pdf (99,61KB)
PDFNW4.pdf (347,37KB)
PDFNW3.pdf (399,80KB)
PDFNW2.pdf (409,94KB)
PDFNW1.pdf (423,39KB)
PDFINSTALACJA C. O. WRAZ Z PODGRZEWACZEM C. W. U..pdf (261,66KB)
PDFINSTALACJA C. O. - ROZWINIĘCIE.pdf (167,59KB)
Pompa ciepła
PDFSI_260TU_biwalentny_c.o_c.w.u.pdf (106,73KB)
PDFSI_50TU_x2_c.o_c.w.u.pdf (54,76KB)
PDFSI 75TU.pdf (854,89KB)
PDFDT_SI_150TU.pdf (163,00KB)

 

Architektura
PDFZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.pdf (353,03KB)
PDFZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.pdf (353,03KB)
PDFELEWACJE - POPRAWIONE.pdf (1,02MB)
PDFPRZEKRÓJ - B-B - POPRAWIONY.pdf (1,69MB)
PDFPRZEKRÓJ - C-C - POPRAWIONY.pdf (1,52MB)
PDFPRZEKRÓJ A-A - POPRAWIONY.pdf (1,59MB)
PDFRZUT DACHU - POPRAWIONY.pdf (2,96MB)
PDFRZUT PARTERU - POPRAWIONY.pdf (5,06MB)
PDFTECHNOLOGIA - POPRAWIONA.pdf (3,50MB)
 

________________________________
Pierwotna dokumentacja

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (4,91MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (245,14KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx (17,68KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.docx (14,06KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx (12,60KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.docx (13,46KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx (13,61KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o uprawnieniach.docx (13,96KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.docx (13,33KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów.docx (13,22KB)
DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.doc (185,00KB)
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf (61,99KB)

 

Architektura

PDFELEWACJE.PDF (1,54MB)
PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.PDF (4,20MB)
PDFPRZEKRÓJ A-A.PDF (859,44KB)
PDFPRZEKRÓJ B-B.PDF (917,91KB)
PDFPRZEKRÓJ C-C.PDF (1,17MB)
PDFRZUT DACHU.PDF (1,70MB)
PDFRZUT PARTERU.PDF (2,38MB)
PDFTECHNOLOGIA.PDF (17,92MB)
 

Instalacje elektryczne

PDFPLAN INSTALACJI - E-1.pdf (434,58KB)
PDFPLAN INSTALACJI - E-1.1.pdf (371,38KB)
PDFPLAN INSTALACJI - E-2.pdf (273,35KB)
PDFPLAN INSTALACJI - E-3.pdf (257,60KB)
PDFPLAN INSTALACJI - E-4.pdf (259,26KB)
PDFPLAN INSTALACJI - E-5.pdf (190,12KB)
PDFPLAN INSTALACJI - E-6.pdf (202,51KB)
PDFPLAN INSTALACJI - E-7.pdf (228,63KB)
PDFSCHEMAT - NAGŁOŚNIENIE SALI.pdf (102,14KB)
 

Instalacje wod-kan., c.o. i wentylacja

PDFCENTRALA NW1.PDF (187,78KB)
PDFCENTRALA NW2.PDF (173,95KB)
PDFCENTRALA NW3.PDF (151,98KB)
PDFCENTRALA NW4.PDF (56,12KB)
PDFINSTALACJA C.O. - ROZWINIĘCIE.PDF (553,31KB)
PDFINSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU.PDF (1,06MB)
PDFINSTALACJA C.O. WRAZ Z PODGRZEWACZEM C.W.U..PDF (932,73KB)
PDFINSTALACJA WENTYLACJA.PDF (724,15KB)
PDFINSTALACJA WOD.-KAN..PDF (1,57MB)
PDFODWIERTY.PDF (111,19KB)
PDFROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD.-KAN..PDF (559,40KB)
 

Konstrukcja

PDFKONSTRUKCJA DACHU - K8.PDF (769,75KB)
PDFKONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW - K1.PDF (1,92MB)
PDFKONSTRUKCJA PODCIĄGÓW - K2.PDF (988,80KB)
PDFKONSTRUKCJA PODCIĄGU P10 I WIDOWNI - K3.PDF (384,69KB)
PDFKONSTRUKCJA STROPÓW I WIEŃCA W1 - K4.PDF (760,04KB)
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCÓW W2, W3, W4 - K13.PDF (480,43KB)
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCÓW W2, W3, W4 - K5.PDF (873,87KB)
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCÓW W5 - K6.PDF (581,99KB)
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCÓW W6 - K7.PDF (628,01KB)
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ - K16.PDF (271,71KB)
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ W PŁYCIE POSADZKOWEJ - K14.PDF (472,28KB)
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY TECHNOLOGICZNEJ - K15.PDF (325,88KB)
PDFSZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 - K11.PDF (658,48KB)
PDFSZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW POZ. 1.7, 1.8, 1.10 - K12.PDF (868,08KB)
PDFSZCZEGÓŁ SŁUPA SŻ1 I SŻ2 - K10.PDF (321,67KB)
PDFSZCZEGÓŁ WIĄZARA DACHOWEGO - K9.PDF (503,98KB)
 

Pliki tekstowe

DOCXBILANS TERENU SALA GIMNASTYCZNA.docx (77,31KB)
RTFCHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.rtf (1,15MB)
DOCMETRYKA PROJEKTU.doc (308,00KB)
DOCMETRYKA PROJEKTU - SPRAWDZAJĄCY.doc (307,00KB)
DOCXOPIS TECHNICZNY.docx (171,31KB)
DOCOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.doc (193,50KB)
DOCOPIS TECHNOLOGICZNY.doc (172,00KB)
DOCXOPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.docx (73,81KB)
DOCOŚWIADCZENIE przyłącza_Murów.doc (324,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE_Murów.doc (322,00KB)
DOCXPLAN BIOZ.docx (70,39KB)
RTFPRZEGRODA - Dach.rtf (846,13KB)
RTFPRZEGRODA - Podłoga na gruncie.rtf (475,76KB)
DOCZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.doc (254,50KB)
 

Przedmiar

PDFPRZEDMIAR.pdf (224,16KB)
 

Specyfikacje

PDFSPEC_1.pdf (122,93KB)
PDFSPEC_10.pdf (44,70KB)
PDFSPEC_11.pdf (102,14KB)
PDFSPEC_12.pdf (99,41KB)
PDFSPEC_13.pdf (147,83KB)
PDFSPEC_14.pdf (160,88KB)
PDFSPEC_15.pdf (45,16KB)
PDFSPEC_16.pdf (2,44MB)
PDFSPEC_17.pdf (715,58KB)
PDFSPEC_2.pdf (131,25KB)
PDFSPEC_3.pdf (64,13KB)
PDFSPEC_4.pdf (162,88KB)
PDFSPEC_5.pdf (292,21KB)
PDFSPEC_6.pdf (176,15KB)
PDFSPEC_7.pdf (108,28KB)
PDFSPEC_8.pdf (71,90KB)
PDFSPEC_9.pdf (139,67KB)