Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej

PDFUnieważnienie postępowania przetargowego.pdf

 

PDFZawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert..pdf

 

PDFZmiana ogłoszenia.pdf
PDFZmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
PDFZmiana do SIWZ.pdf
PDFWZÓR UMOWY - POPRAWIONY.pdf
PDFWyjaśnienia do SIWZ.pdf

 

PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - 1-60.pdf
PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - 61 - 172.pdf
PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - 23.06.2016 r..pdf
PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - 24-26.06.2016 r..pdf
PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - odpowiedzi na pominięte pytania.pdf
PDFZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - pozostałe.pdf
PDFSPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 51.pdf

Uzupełniona dokumentacja

PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf
PDFWARUNKI PRZYŁĄCZENIOWE DO SIECI ENERGETYCZNEJ.pdf


Poprawiona część rysunkowa
PDFk10.pdf
PDFk12.PDF
PDFk17.PDF
PDFk9.pdf
PDFwentylacja.pdf
 

Branża drogowa
PDFOpis techniczny.pdf
PDFPrzekroje nawierzchni.PDF
PDFSzczegół osadzenia obrzeża.PDF
PDFZjazd z drogi.PDF


Przyłącza
PDFIS2.pdf
PDFIS3.pdf
PDFIS4.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA - PRZYŁĄCZA.pdf


Dokumenty formalne
PDFwarunki techniczne wod-kan.pdf
PDFwarunki techniczne wod-kan mapa.pdf
PDFDECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.pdf
 

Konstrukcja
DOCXOBLICZENIA STATYCZNE.docx
DOCXOPIS KONSTRUKCYJNY.docx
PDFKONSTRUKCJA DACHU - POPRAWIONA.pdf
PDFKONSTRUKCJA ELEWACJI - POPRAWIONA.pdf
PDFKONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW - POPRAWIONA.PDF
PDFKONSTRUKCJA PODCIĄGÓW - POPRAWIONA.pdf
PDFKONSTRUKCJA PODCIĄGU P10 I WIDOWNI - POPRAWIONA.pdf
PDFKONSTRUKCJA STROPÓW I WIEŃCA W1 - POPRAWIONA.pdf
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCA W5 - POPRAWIONA.pdf
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCA W6 - POPRAWIONA.pdf
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCÓW W2, W3, W4 - POPRAWIONA.pdf
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ - POPRAWIONY.pdf
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ - 2 - POPRAWIONY.pdf
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ - POPRAWIONY.pdf
PDFSZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 - POPRAWIONY.pdf
PDFSZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW - POZ. 1.7, 1.8, 1.10 - POPRAWIONY.pdf
PDFSZCZEGÓŁ SŁUPA SŻ1 I SŻ2 - POPRAWIONY.pdf
PDFSZCZEGÓŁ WIĄZARA DACHOWEGO - POPRAWIONY.pdf
 

Instalacje sanitarne
PDFRZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. - KAN..pdf
PDFRZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA.pdf
PDFRZUT PARTERU - INSTALACJA C. O..pdf
PDFROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD-KAN.PDF
PDFROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD. - KAN..pdf
ODTOPIS INSTALACJI SANITARNYCH.odt
PDFObliczenia woda.pdf
PDFObliczenia ogrzewanie.pdf
PDFObliczenia ciepło.pdf
PDFNW4.pdf
PDFNW3.pdf
PDFNW2.pdf
PDFNW1.pdf
PDFINSTALACJA C. O. WRAZ Z PODGRZEWACZEM C. W. U..pdf
PDFINSTALACJA C. O. - ROZWINIĘCIE.pdf
Pompa ciepła
PDFSI_260TU_biwalentny_c.o_c.w.u.pdf
PDFSI_50TU_x2_c.o_c.w.u.pdf
PDFSI 75TU.pdf
PDFDT_SI_150TU.pdf

 

Architektura
PDFZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.pdf
PDFZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.pdf
PDFELEWACJE - POPRAWIONE.pdf
PDFPRZEKRÓJ - B-B - POPRAWIONY.pdf
PDFPRZEKRÓJ - C-C - POPRAWIONY.pdf
PDFPRZEKRÓJ A-A - POPRAWIONY.pdf
PDFRZUT DACHU - POPRAWIONY.pdf
PDFRZUT PARTERU - POPRAWIONY.pdf
PDFTECHNOLOGIA - POPRAWIONA.pdf
 

________________________________
Pierwotna dokumentacja

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o uprawnieniach.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów.docx
DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.doc
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf

 

Architektura

PDFELEWACJE.PDF
PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.PDF
PDFPRZEKRÓJ A-A.PDF
PDFPRZEKRÓJ B-B.PDF
PDFPRZEKRÓJ C-C.PDF
PDFRZUT DACHU.PDF
PDFRZUT PARTERU.PDF
PDFTECHNOLOGIA.PDF
 

Instalacje elektryczne

PDFPLAN INSTALACJI - E-1.pdf
PDFPLAN INSTALACJI - E-1.1.pdf
PDFPLAN INSTALACJI - E-2.pdf
PDFPLAN INSTALACJI - E-3.pdf
PDFPLAN INSTALACJI - E-4.pdf
PDFPLAN INSTALACJI - E-5.pdf
PDFPLAN INSTALACJI - E-6.pdf
PDFPLAN INSTALACJI - E-7.pdf
PDFSCHEMAT - NAGŁOŚNIENIE SALI.pdf
 

Instalacje wod-kan., c.o. i wentylacja

PDFCENTRALA NW1.PDF
PDFCENTRALA NW2.PDF
PDFCENTRALA NW3.PDF
PDFCENTRALA NW4.PDF
PDFINSTALACJA C.O. - ROZWINIĘCIE.PDF
PDFINSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU.PDF
PDFINSTALACJA C.O. WRAZ Z PODGRZEWACZEM C.W.U..PDF
PDFINSTALACJA WENTYLACJA.PDF
PDFINSTALACJA WOD.-KAN..PDF
PDFODWIERTY.PDF
PDFROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD.-KAN..PDF
 

Konstrukcja

PDFKONSTRUKCJA DACHU - K8.PDF
PDFKONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW - K1.PDF
PDFKONSTRUKCJA PODCIĄGÓW - K2.PDF
PDFKONSTRUKCJA PODCIĄGU P10 I WIDOWNI - K3.PDF
PDFKONSTRUKCJA STROPÓW I WIEŃCA W1 - K4.PDF
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCÓW W2, W3, W4 - K13.PDF
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCÓW W2, W3, W4 - K5.PDF
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCÓW W5 - K6.PDF
PDFKONSTRUKCJA WIEŃCÓW W6 - K7.PDF
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ - K16.PDF
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ W PŁYCIE POSADZKOWEJ - K14.PDF
PDFSCHEMAT USZCZELNIENIA SZCZELINY TECHNOLOGICZNEJ - K15.PDF
PDFSZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW POZ. 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 - K11.PDF
PDFSZCZEGÓŁ PODCIĄGÓW POZ. 1.7, 1.8, 1.10 - K12.PDF
PDFSZCZEGÓŁ SŁUPA SŻ1 I SŻ2 - K10.PDF
PDFSZCZEGÓŁ WIĄZARA DACHOWEGO - K9.PDF
 

Pliki tekstowe

DOCXBILANS TERENU SALA GIMNASTYCZNA.docx
RTFCHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.rtf
DOCMETRYKA PROJEKTU.doc
DOCMETRYKA PROJEKTU - SPRAWDZAJĄCY.doc
DOCXOPIS TECHNICZNY.docx
DOCOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.doc
DOCOPIS TECHNOLOGICZNY.doc
DOCXOPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.docx
DOCOŚWIADCZENIE przyłącza_Murów.doc
DOCOŚWIADCZENIE_Murów.doc
DOCXPLAN BIOZ.docx
RTFPRZEGRODA - Dach.rtf
RTFPRZEGRODA - Podłoga na gruncie.rtf
DOCZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.doc
 

Przedmiar

PDFPRZEDMIAR.pdf
 

Specyfikacje

PDFSPEC_1.pdf
PDFSPEC_10.pdf
PDFSPEC_11.pdf
PDFSPEC_12.pdf
PDFSPEC_13.pdf
PDFSPEC_14.pdf
PDFSPEC_15.pdf
PDFSPEC_16.pdf
PDFSPEC_17.pdf
PDFSPEC_2.pdf
PDFSPEC_3.pdf
PDFSPEC_4.pdf
PDFSPEC_5.pdf
PDFSPEC_6.pdf
PDFSPEC_7.pdf
PDFSPEC_8.pdf
PDFSPEC_9.pdf
 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-06-2016
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  17-06-2016 13:09
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  18-07-2016 12:22
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 3250
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl