Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2016 roku

 

Uchwały podjęte 10 marca 2016 r.

PDFUchwala Nr XV-104-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Murow na rok 2016.pdf (440,42KB)

PDFUchwala Nr XV-105-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murow na lata 2016-2019.pdf (554,25KB)

PDFUchwala Nr XV-106-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Rocha w Starych Budkowicach.pdf (97,59KB)

PDFUchwala Nr XV-107-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjecia Programu opieku nad zwierzetami bezdomnymi zwierzat na terenie Gminy Murow w roku 2016.pdf (197,47KB)

PDFUchwala Nr XV-108-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice.pdf (1,79MB)
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.19.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany MPZP wsi Stare Budkowice.pdf (140,16KB)

PDFUchwala Nr XV-109-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zarzadzenia przeprowadzenia wyborow Soltysow i Rad Soleckich.pdf (92,45KB)

PDFUchwala Nr XV-110-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygniecia o wyodrebnieniu w budzecie gminy Murow.pdf (90,63KB)

PDFUchwala Nr XV-111-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umow dzierzawy nieruchomosci na czas oznaczony do 3.pdf (91,10KB)

PDFUchwala Nr XV-112-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy na okres.pdf (91,01KB)

PDFUchwala Nr XV-113-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na nabycie prawa wlasnosci do nieruchomosci polozonej w obrebie.pdf (98,17KB)

 

Uchwały podjęte 28 kwietnia 2016 r.

PDFUchwała Nr XVI-114-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf (380,24KB)

_PDFUchwała Nr XVI-115-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-47-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015r._pdf (95,53KB)

_PDFUchwała Nr XVI-116-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII-82-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r._pdf (96,86KB)

PDFUchwała Nr XVI-117-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIV-98-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015.pdf (336,97KB)

PDFUchwała Nr XVI-118-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów.pdf (196,80KB)

 

Uchwały podjęte 24 maja 2016 r.

PDFUchwała Nr XVII-119-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf (473,73KB)

PDFUchwała Nr XVII-120-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego na realizację inwestycji.pdf (98,79KB)
PDFUchwała Nr 12-22-2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 zcerwca 2016 r. sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII-120-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r..pdf (1,41MB)

PDFUchwała Nr XVII-121-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.pdf (99,73KB)
_PDFUchwała Nr 12-23-2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII-121-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r._pdf (1,40MB)

PDFUchwała Nr XVII-122-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na realizację inwestycji.pdf (99,68KB)
PDFUchwała Nr 12-24-2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII-122-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r.pdf (1,39MB)

PDFUchwała Nr XVII-123-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu.pdf (98,79KB)
_PDFUchwała Nr 12-25-2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 zcerwca 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII-123-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r._pdf (1,39MB)

PDFUchwała Nr XVII-124-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów.pdf (556,51KB)

 

Uchwały podjęte 10 czerwiec 2016 r.

PDFUchwała Nr XVIII-125-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem.pdf (169,55KB)

PDFUchwała Nr XVIII-126-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2015.pdf (170,49KB)

PDFUchwała Nr XVIII-127-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2015.pdf (305,41KB)

PDFUchwała Nr XVIII-128-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf (224,24KB)

PDFUchwała Nr XVIII-129-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (191,84KB)

PDFUchwała Nr XVIII-130-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. sprawie zmiany uchwały nr XIV-97-2015 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług.pdf (172,54KB)

PDFUchwała Nr XVIII-131-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa.pdf (168,41KB)

PDFUchwała Nr XVIII-132-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem.pdf (170,20KB)

PDFUchwała Nr XVIII-133-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach.pdf (171,02KB)

PDFUchwała Nr XVIII-134-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.pdf (170,57KB)

 

Uchwały podjęte 8 września 2016 r.

PDFUchwała Nr XIX-135-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf (428,00KB)

PDFUchwała Nr XIX-136-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów.pdf (708,30KB)

PDFUchwała Nr XIX-137-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-129-2016.pdf (177,24KB)

PDFUchwała Nr XIX-138-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII-82-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r..pdf (176,00KB)

PDFUchwała Nr XIX-139-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-47-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015r.pdf (175,09KB)

PDFUchwała Nr XIX-140-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.pdf (531,60KB)

PDFUchwała Nr XIX-141-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi.pdf (282,73KB)

PDFUchwała Nr XIX-142-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.pdf (170,09KB)

PDFUchwała Nr XIX-143-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił.pdf (225,38KB)

PDFUchwała Nr XIX-144-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie.pdf (168,12KB)

 

Uchwały podjęte 3 października 2016 r.

PDFUchwała Nr XX-145-2016 Rady Gminy Murów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego.pdf (224,63KB)

PDFUchwała Nr XX-146-2016 Rady Gminy Murów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie w sprawie wyrażenia woli powierzenia Prowod.pdf (213,80KB)
 

Uchwały podjęte 28 października 2016 r.

PDFUchwała Nr XXI-147-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf (588,52KB)

PDFUchwała Nr XXI-148-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019.pdf (801,70KB)

PDFUchwała Nr XXI-149-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-128-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r..pdf (212,65KB)

PDFUchwała Nr XXI-150-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie w określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.pdf (217,80KB)

PDFUchwała Nr XXI-151-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin na lata 2016 – 2024.pdf (3,84MB)

PDFUchwała Nr XXI-152-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży.pdf (217,87KB)

 

Uchwały podjęte 25 listopada 2016 r.

PDFUchwała Nr XXII-153-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Popielów.pdf (213,94KB)

PDFUchwała Nr XXII-154-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf (480,67KB)

PDFUchwała Nr XXII-155-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów.pdf (221,53KB)

PDFUchwała Nr XXII-156-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf (436,18KB)

PDFUchwała Nr XXII-157-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf (260,21KB)

PDFUchwała Nr XXII-158-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (238,63KB)

PDFUchwała Nr XXII-159-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości.pdf (223,02KB)

PDFUchwała Nr XXII-160-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki.pdf (226,58KB)

PDFUchwała Nr XXII-161-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Dąbrowa.pdf (228,82KB)

PDFUchwała Nr XXII-162-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Komprachcice.pdf (278,04KB)

PDFUchwała Nr XXII-163-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Prószków.pdf (235,43KB)

PDFUchwała Nr XXII-164-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej.pdf (222,20KB)
 

Uchwały podjęte 29 grudnia 2016 r.

PDFUchwała Nr XXIII-165-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020.pdf (564,86KB)

PDFUchwała Nr XXIII-166-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2017.pdf (590,19KB)

PDFUchwała Nr XXIII-167-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf (346,49KB)

PDFUchwała Nr XXIII-168-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019.pdf (517,78KB)

PDFUchwała Nr XXIII-169-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.pdf (218,86KB)

PDFUchwała Nr XXIII-170-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf (236,36KB)