Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2016 roku

 

Uchwały podjęte 10 marca 2016 r.

PDFUchwala Nr XV-104-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Murow na rok 2016.pdf

PDFUchwala Nr XV-105-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murow na lata 2016-2019.pdf

PDFUchwala Nr XV-106-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Rocha w Starych Budkowicach.pdf

PDFUchwala Nr XV-107-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjecia Programu opieku nad zwierzetami bezdomnymi zwierzat na terenie Gminy Murow w roku 2016.pdf

PDFUchwala Nr XV-108-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice.pdf
PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.19.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany MPZP wsi Stare Budkowice.pdf

PDFUchwala Nr XV-109-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zarzadzenia przeprowadzenia wyborow Soltysow i Rad Soleckich.pdf

PDFUchwala Nr XV-110-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygniecia o wyodrebnieniu w budzecie gminy Murow.pdf

PDFUchwala Nr XV-111-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umow dzierzawy nieruchomosci na czas oznaczony do 3.pdf

PDFUchwala Nr XV-112-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy na okres.pdf

PDFUchwala Nr XV-113-2016 Rady Gminy Murow z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na nabycie prawa wlasnosci do nieruchomosci polozonej w obrebie.pdf

 

Uchwały podjęte 28 kwietnia 2016 r.

PDFUchwała Nr XVI-114-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf

_PDFUchwała Nr XVI-115-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-47-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015r._pdf

_PDFUchwała Nr XVI-116-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII-82-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015r._pdf

PDFUchwała Nr XVI-117-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr XIV-98-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015.pdf

PDFUchwała Nr XVI-118-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów.pdf

 

Uchwały podjęte 24 maja 2016 r.

PDFUchwała Nr XVII-119-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XVII-120-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego na realizację inwestycji.pdf
PDFUchwała Nr 12-22-2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 zcerwca 2016 r. sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII-120-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. .pdf

PDFUchwała Nr XVII-121-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.pdf
_PDFUchwała Nr 12-23-2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII-121-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r._pdf

PDFUchwała Nr XVII-122-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na realizację inwestycji.pdf
PDFUchwała Nr 12-24-2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII-122-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r.pdf

PDFUchwała Nr XVII-123-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu.pdf
_PDFUchwała Nr 12-25-2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 zcerwca 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII-123-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r._pdf

PDFUchwała Nr XVII-124-2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów.pdf

 

Uchwały podjęte 10 czerwiec 2016 r.

PDFUchwała Nr XVIII-125-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem .pdf

PDFUchwała Nr XVIII-126-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-127-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-128-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-129-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-130-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. sprawie zmiany uchwały nr XIV-97-2015 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-131-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-132-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-133-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach.pdf

PDFUchwała Nr XVIII-134-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów .pdf

 

Uchwały podjęte 8 września 2016 r.

PDFUchwała Nr XIX-135-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XIX-136-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XIX-137-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-129-2016.pdf

PDFUchwała Nr XIX-138-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII-82-2015 Rady Gminy Murów z dnia 29 października 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr XIX-139-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII-47-2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 2015r.pdf

PDFUchwała Nr XIX-140-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.pdf

PDFUchwała Nr XIX-141-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi.pdf

PDFUchwała Nr XIX-142-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.pdf

PDFUchwała Nr XIX-143-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił.pdf

PDFUchwała Nr XIX-144-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie.pdf

 

Uchwały podjęte 3 października 2016 r.

PDFUchwała Nr XX-145-2016 Rady Gminy Murów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego.pdf

PDFUchwała Nr XX-146-2016 Rady Gminy Murów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie w sprawie wyrażenia woli powierzenia Prowod.pdf
 

Uchwały podjęte 28 października 2016 r.

PDFUchwała Nr XXI-147-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXI-148-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016-2019.pdf

PDFUchwała Nr XXI-149-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII-128-2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r..pdf

PDFUchwała Nr XXI-150-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie w określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.pdf

PDFUchwała Nr XXI-151-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabic, Kęszyc i Święcin na lata 2016 – 2024.pdf

PDFUchwała Nr XXI-152-2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży.pdf

 

Uchwały podjęte 25 listopada 2016 r.

PDFUchwała Nr XXII-153-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Popielów.pdf

PDFUchwała Nr XXII-154-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXII-155-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów.pdf

PDFUchwała Nr XXII-156-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XXII-157-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXII-158-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf

PDFUchwała Nr XXII-159-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXII-160-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki.pdf

PDFUchwała Nr XXII-161-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Dąbrowa.pdf

PDFUchwała Nr XXII-162-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Komprachcice.pdf

PDFUchwała Nr XXII-163-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Gminy Prószków.pdf

PDFUchwała Nr XXII-164-2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej.pdf
 

Uchwały podjęte 29 grudnia 2016 r.

PDFUchwała Nr XXIII-165-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2017–2020.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-166-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-167-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-168-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2016–2019.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-169-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-170-2016 Rady Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf