Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Informacja Wójta Gminy Murów

 

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA MURÓW

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942), podaję do publicznej wiadomości:

  • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Murów,

PDFUchwała Nr VI-35-2015 Rady Gminy Murów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów.pdf (96,94KB)

PDFUchwała Nr XIV-102-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum,.pdf (93,71KB)

  • harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Murów zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2016 Wójta Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sparwie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.pdf (62,84KB)

Informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez strony internetowe www.murow.pl, www.bip.murow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Murów i w placówkach oświatowych..

Murów, 29.01.2016

                                                                                                WÓJT

                                                                                                /-/ Andrzej Puławski