Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Informacja Wójta Gminy Murów

 

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA MURÓW

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942), podaję do publicznej wiadomości:

 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Murów,

PDFUchwała Nr VI-35-2015 Rady Gminy Murów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów.pdf

PDFUchwała Nr XIV-102-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum,.pdf

 • harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Murów zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2016 Wójta Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sparwie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.pdf

Informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez strony internetowe www.murow.pl, www.bip.murow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Murów i w placówkach oświatowych..

Murów, 29.01.2016

                                                                                                WÓJT

                                                                                                /-/ Andrzej Puławski

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2016
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  29-01-2016 13:26
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  29-01-2016 13:53
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 1833
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl