Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.

Podstawą prawną zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U z 2019, poz. 2188 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wymaganym dokumentem jest wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z obowiązującym wzorem opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r, (Dz. U. z 2018r., poz. 2466). Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w następujących terminach:

  • od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. (dotyczy zakupu oleju napędowego w okresie od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r.)

  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. (dotyczy zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.)

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Miejscem składania wniosku jest Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów.

Wniosek o zwrot nie podlega opłacie.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Murów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje: tel. 77/4214-034 wew. 111

Dokumenty do pobrania:
DOCOświadczenie działalność gospodarcza lub zaprzestanie.doc (15,00KB)
DOCOświadczenie prowadzenie działalności rolniczej.doc (11,00KB)
DOCWzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_2019.doc (131,50KB)
PDFWzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_2019.pdf (871,24KB)
DOCFormularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie.doc (44,50KB)