Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.

Podstawą prawną zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U z 2023, poz. 1948).

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wymaganym dokumentem jest wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z obowiązującym wzorem opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 106). Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w następujących terminach:

  • od 1 lutego do 29 lutego 2024 r. (dotyczy zakupu oleju napędowego w okresie od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r.)

  • od 1 sierpnia do 2 września 2024 r. (dotyczy zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.)

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

W przypadku ubiegania się zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku należy także dołączyć dokument, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.

Miejscem składania wniosku jest Urząd Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów.

Wniosek o zwrot nie podlega opłacie.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Murów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje: tel. 77/4214-034 wew. 111

Dokumenty do pobrania:
DOCOświadczenie działalność gospodarcza lub zaprzestanie.doc (15,00KB)
DOCOświadczenie prowadzenie działalności rolniczej.doc (11,00KB)
PDFWzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_2024.pdf (878,45KB)
DOCFormularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie.doc (44,50KB)