Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2024 r.

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (43,65KB)
PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf (43,95KB)

 

DOCOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty.doc (11,00KB)
PDFOferta.pdf (1,49MB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.3. 2024 Wójta Gminy Murów z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (90,83KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.4.2024 Wójta GminyMurów z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (91,83KB)

DOCInformacja o konsultacjach.doc (11,50KB)
PDFProjekt programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf (104,72KB)
DOCFormularz uwag do projektu.doc (14,50KB)

 

 

2023 r.

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf (56,15KB)
PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2.pdf (55,58KB)

DOCOgłoszenie konkurs ofert na realizację zadania publicznego.doc (11,00KB)
DOCOgłoszenie.doc (10,50KB)
DOCZarządzenie Nr Or.0050.3. 2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 stycznia 2023 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkuru ofert.doc (46,50KB)
DOCZarządzenie Nr Or.0050.4. 2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc (46,50KB)
 

DOCInformacja o konsultacjach.doc (11,50KB)
PDFProjekt Programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 2023 r.pdf (100,23KB)
DOCFormularz uwag do projektu Programu współpracy.doc (14,50KB)
 

 

2022 r.

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne.pdf (36,05KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (35,74KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.2.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (145,85KB)
PDFZarządzenie Nr Or.0050.3.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (146,32KB)
 

DOCOgłoszenie o możliwości składania uwag.doc (11,00KB)
PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (901,33KB)
 

PDFInformacja o konsultacjach.pdf (36,92KB)
PDFProjekt Programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarzadowymi 2022 r.pdf (96,33KB)
DOCFormularz uwag do projektu Programu współpracy.doc (14,50KB)

PDFSprawozdanie z realizacji programu za 2022 r.pdf (96,14KB)

 


2021 rok

DOCOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.doc (11,00KB)

PDFZarządzenie NR Or 0050.14.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego (1).pdf (85,26KB)

PDFogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (37,97KB)

PDFZarządzenie NR Or 0050.12.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (53,65KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.5.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (83,29KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.pdf (84,15KB)

PDFSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wsółpracy Gminy Murów za 2021.pdf (95,86KB)

 


PDFinformacja o konsultacjach.pdf (51,67KB)
PDFProjekt Programu współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na 2021 r..pdf (96,33KB)
PDFFormularz uwag do projektu programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf (37,67KB)
 

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (36,98KB)

PDFOgloszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (37,86KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2020 r. w spr ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (83,88KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.3.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 16 stycznia 2020r.w spr. ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (84,02KB)

 

PDFOgłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie publiczne w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.pdf (57,21KB)

PDFZarządzenie NR Or 0050.105.2019 Wójta Gminy Murów z dnia 11 grudnia 2019 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zkaresu pomocy społecznej.pdf (88,08KB)

 

PDFProjekt Programu współpracy gminy Murów z organizacjami pozarzadowymi na 2020 r..pdf (90,05KB)
PDFFormularz uwag do projektu programu współpracy.pdf (45,01KB)
PDFInformacja o konsultacjach.pdf (55,83KB)

PDFSprawozdanie z relizacji programu współpracy za 2020 r.pdf (97,68KB)

 

PDFOgłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty.pdf (50,27KB)
PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,09MB)

DOCSprawozdanie z realizcji Rocznego Programu Współpracy za 2019 r.doc (21,50KB)

PDFSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wspólpracy za 2018 r..pdf (116,07KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.65.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ralizację zadania publicznego.pdf (88,48KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (46,94KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.66.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (88,66KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf (51,85KB)

 

PDFProjekt programu współpracy 2019.pdf (96,60KB)
PDFFormularz uwag do projektu programu wspólpracy.pdf (37,94KB)
PDFInformacja o konsultacjach.pdf (36,84KB)
 

 

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,25MB)
PDFOgłoszenie o możliwości składania uwag do złożonej oferty.pdf (53,77KB)
 

 

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,03MB)
PDFOgłoszenie o mozliwości składania uwag do oferty.pdf (54,21KB)
 

 

PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r..pdf (104,35KB)

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 r.pdf (38,05KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia orza pomocy społecznej.pdf (37,96KB)
 

 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.72.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2017 r. w spraiwe ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ralizację zadania publicznego.pdf (94,56KB)


PDFZarzadzenie Nr Or 0050.73.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofer w spr wsparcia realizacji zadania publicznego.pdf (94,61KB)

 

PDFInformacja o konsultacjach.pdf (36,86KB)
PDFProjekt Programu Współpracy Gminy Murów na 2018 r..pdf (90,32KB)
DOCFormularz uwag.doc (14,50KB)
 

 

PDFOferta TSKN.pdf (1,43MB)
DOCOgłoszenie o mozliwości składania uwag do oferty.doc (11,00KB)
 

PDFOgłoszenie o możliwości składania uwag.pdf (34,05KB)
PDFOferta realizacji zadania publicznego - Murowskie dożynki.pdf (935,44KB)

 

PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2016.pdf (84,32KB)

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,ochrony i promocji zdrowia.pdf (37,22KB)
PDFZarzadzenie Nr Or.0050.74.2016 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizcję zadnia publicznego w zakresie pomocy....pdf (80,67KB)


PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.pdf (37,46KB)
PDFZarządzenie Nr Or.0050.75.2016 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego.pdf (80,90KB)

 

PDFZawiadomienie o konsultacjach.pdf (37,10KB)
PDFProjekt Programu Współpracy Gminy Murów z organizacjami na 2017 r.pdf (96,71KB)
PDFFormularz uwag.pdf (37,83KB)
 

 

DOCOgłoszenie o możliwości składnia uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy.doc (11,00KB)
PDFOferta..pdf (926,91KB)

 

DOCOgłoszenie o możliwości składnia uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy.doc (11,00KB)
PDFOferta.pdf (1,19MB)
 

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na rok 2016.pdf (37,08KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2016.pdf (37,99KB)
 

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.95.2015 Wójta Gminy Murów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (88,82KB)
PDFZarządzenie Nr Or.0050.96.2015 Wójta Gminy Murów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadnia publicznego.pdf (88,39KB)
 


PDFProjekt Programu Współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na 2016 r..pdf (154,57KB)
PDFFormularz uwag do projektu.pdf (63,28KB)
PDFKonsultacje z organizacjami pozarządowymi.pdf (53,95KB)