Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2023 r.

DOCOgłoszenie konkurs ofert na realizację zadania publicznego.doc (11,00KB)
DOCOgłoszenie.doc (10,50KB)
DOCZarządzenie Nr Or.0050.3. 2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 stycznia 2023 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkuru ofert.doc (46,50KB)
DOCZarządzenie Nr Or.0050.4. 2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc (46,50KB)
 

DOCInformacja o konsultacjach.doc (11,50KB)
PDFProjekt Programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi 2023 r.pdf (100,23KB)
DOCFormularz uwag do projektu Programu współpracy.doc (14,50KB)
 

 

2022 r.

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne.pdf (36,05KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (35,74KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.2.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (145,85KB)
PDFZarządzenie Nr Or.0050.3.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (146,32KB)
 

DOCOgłoszenie o możliwości składania uwag.doc (11,00KB)
PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (901,33KB)
 

PDFInformacja o konsultacjach.pdf (36,92KB)
PDFProjekt Programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarzadowymi 2022 r.pdf (96,33KB)
DOCFormularz uwag do projektu Programu współpracy.doc (14,50KB)

 


2021 rok

DOCOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.doc (11,00KB)

PDFZarządzenie NR Or 0050.14.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego (1).pdf (85,26KB)

PDFogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (37,97KB)

PDFZarządzenie NR Or 0050.12.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (53,65KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.5.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (83,29KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.pdf (84,15KB)

DOCSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów za 2021.doc (20,50KB)

 


PDFinformacja o konsultacjach.pdf (51,67KB)
PDFProjekt Programu współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na 2021 r..pdf (96,33KB)
PDFFormularz uwag do projektu programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf (37,67KB)
 

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (36,98KB)

PDFOgloszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (37,86KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2020 r. w spr ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (83,88KB)
 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.3.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 16 stycznia 2020r.w spr. ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf (84,02KB)

 

PDFOgłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie publiczne w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.pdf (57,21KB)

PDFZarządzenie NR Or 0050.105.2019 Wójta Gminy Murów z dnia 11 grudnia 2019 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zkaresu pomocy społecznej.pdf (88,08KB)

 

PDFProjekt Programu współpracy gminy Murów z organizacjami pozarzadowymi na 2020 r..pdf (90,05KB)
PDFFormularz uwag do projektu programu współpracy.pdf (45,01KB)
PDFInformacja o konsultacjach.pdf (55,83KB)

DOCSprawozdanie z relizacji Rocznego Programu Współpracy za 2020 r.doc (22,50KB)

 

PDFOgłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty.pdf (50,27KB)
PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,09MB)

DOCSprawozdanie z realizcji Rocznego Programu Współpracy za 2019 r.doc (21,50KB)

PDFSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wspólpracy za 2018 r..pdf (116,07KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.65.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ralizację zadania publicznego.pdf (88,48KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf (46,94KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.66.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf (88,66KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf (51,85KB)

 

PDFProjekt programu współpracy 2019.pdf (96,60KB)
PDFFormularz uwag do projektu programu wspólpracy.pdf (37,94KB)
PDFInformacja o konsultacjach.pdf (36,84KB)
 

 

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,25MB)
PDFOgłoszenie o możliwości składania uwag do złożonej oferty.pdf (53,77KB)
 

 

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,03MB)
PDFOgłoszenie o mozliwości składania uwag do oferty.pdf (54,21KB)
 

 

PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r..pdf (104,35KB)

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 r.pdf (38,05KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia orza pomocy społecznej.pdf (37,96KB)
 

 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.72.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2017 r. w spraiwe ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ralizację zadania publicznego.pdf (94,56KB)


PDFZarzadzenie Nr Or 0050.73.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofer w spr wsparcia realizacji zadania publicznego.pdf (94,61KB)

 

PDFInformacja o konsultacjach.pdf (36,86KB)
PDFProjekt Programu Współpracy Gminy Murów na 2018 r..pdf (90,32KB)
DOCFormularz uwag.doc (14,50KB)
 

 

PDFOferta TSKN.pdf (1,43MB)
DOCOgłoszenie o mozliwości składania uwag do oferty.doc (11,00KB)
 

PDFOgłoszenie o możliwości składania uwag.pdf (34,05KB)
PDFOferta realizacji zadania publicznego - Murowskie dożynki.pdf (935,44KB)

 

PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2016.pdf (84,32KB)

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,ochrony i promocji zdrowia.pdf (37,22KB)
PDFZarzadzenie Nr Or.0050.74.2016 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizcję zadnia publicznego w zakresie pomocy....pdf (80,67KB)


PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.pdf (37,46KB)
PDFZarządzenie Nr Or.0050.75.2016 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego.pdf (80,90KB)

 

PDFZawiadomienie o konsultacjach.pdf (37,10KB)
PDFProjekt Programu Współpracy Gminy Murów z organizacjami na 2017 r.pdf (96,71KB)
PDFFormularz uwag.pdf (37,83KB)
 

 

DOCOgłoszenie o możliwości składnia uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy.doc (11,00KB)
PDFOferta..pdf (926,91KB)

 

DOCOgłoszenie o możliwości składnia uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy.doc (11,00KB)
PDFOferta.pdf (1,19MB)
 

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na rok 2016.pdf (37,08KB)
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2016.pdf (37,99KB)
 

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.95.2015 Wójta Gminy Murów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (88,82KB)
PDFZarządzenie Nr Or.0050.96.2015 Wójta Gminy Murów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadnia publicznego.pdf (88,39KB)
 


PDFProjekt Programu Współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na 2016 r..pdf (154,57KB)
PDFFormularz uwag do projektu.pdf (63,28KB)
PDFKonsultacje z organizacjami pozarządowymi.pdf (53,95KB)