Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf

PDFOgloszenie o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2020 r. w spr ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf
 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.3.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 16 stycznia 2020r.w spr. ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf

 

PDFOgłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadanie publiczne w sprawie wsparcia organizacji pozarządowej w realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.pdf

PDFZarządzenie NR Or 0050.105.2019 Wójta Gminy Murów z dnia 11 grudnia 2019 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zkaresu pomocy społecznej.pdf

 

PDFProjekt Programu współpracy gminy Murów z organizacjami pozarzadowymi na 2020 r..pdf
PDFFormularz uwag do projektu programu współpracy.pdf
PDFInformacja o konsultacjach.pdf

 

PDFOgłoszenie o mozliwości skladania uwag do oferty.pdf
PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf
 

PDFSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Wspólpracy za 2018 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.65.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ralizację zadania publicznego.pdf
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.66.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf

 

PDFProjekt programu współpracy 2019.pdf
PDFFormularz uwag do projektu programu wspólpracy.pdf
PDFInformacja o konsultacjach.pdf
 

 

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf
PDFOgłoszenie o możliwości składania uwag do złożonej oferty.pdf
 

 

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf
PDFOgłoszenie o mozliwości składania uwag do oferty.pdf
 

 

PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r..pdf

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 r.pdf
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia orza pomocy społecznej.pdf
 

 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.72.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2017 r. w spraiwe ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ralizację zadania publicznego.pdf


PDFZarzadzenie Nr Or 0050.73.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofer w spr wsparcia realizacji zadania publicznego.pdf

 

PDFInformacja o konsultacjach.pdf
PDFProjekt Programu Współpracy Gminy Murów na 2018 r..pdf
DOCFormularz uwag.doc
 

 

PDFOferta TSKN.pdf
DOCOgłoszenie o mozliwości składania uwag do oferty.doc
 

PDFOgłoszenie o możliwości składania uwag.pdf
PDFOferta realizacji zadania publicznego - Murowskie dożynki.pdf

 

PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2016.pdf

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDFZarzadzenie Nr Or.0050.74.2016 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizcję zadnia publicznego w zakresie pomocy....pdf


PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.pdf
PDFZarządzenie Nr Or.0050.75.2016 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego.pdf

 

PDFZawiadomienie o konsultacjach.pdf
PDFProjekt Programu Współpracy Gminy Murów z organizacjami na 2017 r.pdf
PDFFormularz uwag.pdf
 

 

DOCOgłoszenie o możliwości składnia uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy.doc
PDFOferta..pdf

 

DOCOgłoszenie o możliwości składnia uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy.doc
PDFOferta.pdf
 

 

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na rok 2016.pdf
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2016.pdf
 

 

PDFZarządzenie Nr Or.0050.95.2015 Wójta Gminy Murów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFZarządzenie Nr Or.0050.96.2015 Wójta Gminy Murów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadnia publicznego.pdf
 


PDFProjekt Programu Współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi na 2016 r..pdf
PDFFormularz uwag do projektu.pdf
PDFKonsultacje z organizacjami pozarządowymi.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-11-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  03-11-2015 14:19
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  06-03-2020 13:53
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 6047
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl