Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania ofertowe

2021 rok

PDFWyniki zapytania ofertowego dot.demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów z dnia 23.07.2021r..pdf
PDFZapytanie ofertowe - demontaż, transport i utylizacja azbestu.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego.docx
DOCXUmowa z wykonawcą wzór.docx

 

2020 rok

PDFZapytanie ofertowe - opieka weterynaryjna na 2021 r..pdf
DOCXFormularz ofertowy - opieka weterynaryjna, załącznik nr.2.docx

PDFOpieka weterynaryjna - doraźne usługi.pdf
DOCXFormularz ofertowy - doraźne usługi weterynaryjne.docx
PDFDoraźne usługi weterynaryjne - wyniki zapytania ofertowego.pdf

PDFZapytanie ofertowe - transport bezdomnych zwierząt.pdf
DOCXWzór umowy odławianie i transport zwierząt.docx
DOCXOświadczenie o współpracy ze schroniskiem.docx
DOCXOświadczenie wykonawcy - transport i odławianie bezdomnych zwierząt.docx
DOCXFormularz ofertowy - transport bezdomnych zwierząt.docx
PDFOdławianie bezdomnych zwierząt - wyniki zapytania ofertowego.pdf

PDFZapytanie ofertowe - opieka weterynaryjna na 2020 r..pdf
DOCXFormularz ofertowy - opieka weterynaryjna, załącznik nr.2.docx
PDFRanne zwierzęta - wyniki zapytania ofertowego.pdf

PDFZapytanie ofertowe - schronisko.pdf
DOCXoświadczenie nr. 3 - schronisko.docx
DOCXWzór umowy - zał nr 4.docx
DOCXoświadczenie - załącznik nr 2.docx
DOCXzałącznik nr.1 - schronisko.docx
PDFSchronisko - wyniki zapytania ofertowego.pdf

PDFUtylizacja padłych zwierząt - zapytanie ofertowe.pdf
DOCXformularz ofertowy - utylizacja padliny zał.nr.1.docx
PDFUtylizacja padliny - wyniki zapytania ofertowego.pdf

PDF2020_07_21_Wyniki_postępowania_zdalna_Szkoła+.pdf
PDF2020_07_17_Pytania_i_odpowiedzi_zap._ofert._zdalna_Szkoła+_KOREKTA.pdf
PDF2020_07_17_Pytania_i_odpowiedzi_zap._ofert._zdalna_Szkoła+.pdf
PDFZaproszenie do złożenia oferty - zdalna Szkoła +.pdf
PDFZał._nr_1_Formularz_oferty_zdalna_Szkoła+_Murów.pdf
DOCZał._nr_1_Formularz_oferty_zdalna_Szkoła+_Murów.doc
PDFZał_nr_2_Opis_przedmiotu_zamówienia_zdalna_Szkoła+_Murów.pdf
PDFProjekt_umowy_gm.Murów.pdf
PDFKlauzula_informacyjna_zdalna_Szkoła+_Murów.pdf

PDFWyniki postępowania dotyczącego zaptania ofertowego z dnia 10.06.2020 r..pdf
PDFZapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów.pdf
DOCXFormularz ofertowy.docx

 

2019 rok

PDFZapytanie ofertowe - Usługi weterynaryjne -ranne zwiarzęta.pdf
PDFWyniki postępowania - ranne zwierzęta.pdf

PDFZapytanie ofertowe - utylizacja padliny.pdf
DOCXformularz ofertowy - utylizacja padliny zał.nr.1.docx
PDFWyniki zapytania ofertowego - utylizacja padliny.pdf

PDFUnieważnienie zapytania ofertowego - Usługi weterynaryjne – ranne zwierzęta..pdf
PDFZapytanie ofertowe - opieka weterynaryjna, ranne zwierzęta.pdf
DOCXFormularz ofertowy - opieka weterynaryjna, załącznik nr.2.docx

PDFZapytanie ofertowe - doraźne usługi weterynaryjne.pdf
DOCXFormularz ofertowy - doraźne usługi weterynaryjne.docx
PDFWyniki postępowania - doraźne usługi weterynaryjne.pdf

PDFZapytanie ofertowe - zapewnienie miejsca w schronisku.pdf
DOCXzałącznik nr.1 - schronisko.docx
DOCXoświadczenie - załącznik nr 2.docx
DOCXoświadczenie nr. 3 - schronisko.docx
DOCXWzór umowy - zał nr 4.docx
PDFWyniki zapytania ofertowego - schronisko.pdf

PDFZapytanie ofertowe - odławianie i transport bezdomnych zwierząt.pdf
DOCXOświadczenie o współpracy ze schroniskiem.docx
DOCXOświadczenie wykonawcy - transport i odławianie bezdomnych zwierząt.docx
DOCXWzór umowy odławianie i transport zwierząt.docx
DOCXFormularz ofertowy - transport bezdomnych zwierząt.docx
 

PDFUnieważnienie zapytania ofertowego - folie rolnicze.pdf
PDFPonowne zapytanie ofertowe dot. folii rolniczych.pdf
DOCXZałącznik nr. 1 - formularz oferty cenowej.docx

PDFUnieważnienie zapytania ofertowego z 6.12.2019.pdf
PDFZapytanie ofertowe - usuwanie folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej.pdf
DOCXZałącznik nr. 1 - wzór oferty cenowej.docx

DOCInformacja o dofinansowaniu - azbest 2019.doc
PDFZapytanie Ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów.pdf
DOCXzałącznik nr 2 do zapytania ofertowego.docx
DOCWyniki zapytania ofertowego.doc

PDFWyniki zapytania ofertowego na usunięcie drzew w Nowych Budkowicach.pdf
PDFZapytanie ofertowe Usunięcie drzew i wykonanie cięć pielęgnacyjnych w miejscowości Nowe Budkowice.pdf
PDFZałącznik nr.1 do Zapytania ofertowego Usunięcie drzew i wykonanie cięć pielęgnacyjnych w miejscowości Nowe Budkowice.pdf

PDFWyniki zapytania ofertowego na zakupu mikrochipów z czytnikiem.pdf
PDFZapytanie ofertowe Zakup mikrochipów z czytnikiem.pdf
PDFZałącznik nr. 1 do Zapytania ofertowego zakup mikrochipów z czytnikiem.pdf

 


 

2018 rok

PDFUnieważnienie zapytania ofertowego - Obsługa prawna Urzędu Gminy w Murowie i jednostek organizacyjnych.pdf
PDFZapytanie ofertowe na obsługę prawną Urzędu Gminy w Murowie i jednostek organizacyjnych.pdf
DOCZałącznik Nr 1 formularz ofert.doc
DOCZałącznik Nr 2 oświadczenie.doc
DOCZałącznik Nr 3 wykaz wykonywanych usług.doc

 

PDFZapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Ziemia woła SOS.pdf
DOCZałącznik nr.1 - farmularz ofertowy dot. zadania pn. Ziemia woła SOS.doc
 


PDFInformacja o zakończeniu zadania pn. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów - IX nabór.pdf

PDFWyniki postępowania dotyczące zapytania ofertowego z dnia 15.06.2018 r..pdf
PDFZapytanie ofertowe, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego zapraszam do składania ofert na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów.pdf
PDFZałącznik nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 3.pdf

PDFZapytanie ofertowe na sprzedaż drewna..pdf

PDFProtokół.pdf
PDFOgłoszenie o sprzedaży pojazdu pożarniczego Star 266.pdf
DOCFormularz ofertowy - samochó pożarniczy Star 266.doc


PDFZapytanie ofertowe pn. Sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie, pochodzącego z wycinki drzewa w miejscowości Radomierowice... .pdf


PDFWyniki zapytania ofertowego dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2017 r..pdf
PDFZapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest.pdf
PDFFormularz oferty.pdf
PDFProjekt umowy.pdf

 

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
PDFZAPYTANIE OFERTOWE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.pdf
DOCZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY.doc
DOCZAŁ. NR 2 - WYKAZ USŁUG.doc
DOCZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE.doc

 

PDFZapytanie ofertowe Nr 2-2016 Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów.pdf
PDFZał. Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZał. nr 2 Formularz ofertowy .pdf
PDFZał. nr 3 Wykaz pojazdów, kórymi będzie realizowane zamówienie.pdf
PDFZał. nr 4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.pdf

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego.pdf
PDFZapytanie ofertowe na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowaczych po za teren Gminy Murów.pdf
PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCXFormularz ofertowy.docx
DOCXWykaz pojazdów.docx
DOCXWykaz osób.docx

 

PDFZapytanie ofertowe - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Murów.pdf
DOCFormularz oferty.doc
PDFWyniki postępowania dotyczące zapytania ofertowego z dnia 10.06.2016 r..pdf

 

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
PDFZapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej.pdf
PDFFormularz oferty.pdf
PDFOświadczenie.pdf
PDFWykaz usług.pdf
PDFZapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej - wersja poprawiona.pdf

 

PDFZapytanie ofertowe - II na dostawę oleju opałowego lekkiego.pdf
PDFFormularz ofertowy II.pdf
PDFPoprawiony formularz ofertowy.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

PDFUnieważnienie postępowania.pdf
PDFZapytanie ofertyowe na dostawę oleju opałowego lekkiego.pdf
PDFFormularz ofertowy.pdf

 

PDFZapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej.pdf
PDFFormularz oferty.pdf
PDFOświadczenie.pdf
PDFWykaz usług.pdf
PDFKalkulacja ceny ofertowej.pdf
PDFWybór oferty.pdf

 

PDFRozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 23.07.2015r. na dzierżawę pojemników na odpady komunalne.pdf
PDFZapytanie ofertowe nr 2 na dzierżawę pojemników.pdf
PDFOpis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.pdf
PDFWzór umowy załącznik nr 2.pdf
PDFFormularz ofertowy załącznik nr 3.pdf

 

PDFRozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego dzierżawy pojemników.pdf
PDFZapytanie ofertowe dotyczące dzierżawy pojemników na odpady.pdf
PDFOpis przedmiotu zamówienia załącznik.pdf
PDFFormularz ofertowy załącznik.pdf
PDFWzór umowy załącznik.pdf
 

PDFZapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji kosztorysowo - projektowej.pdf
PDFFormularz ofertowy.pdf
PDFOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
PDFOświadczenie o spełnieniu warunków.pdf
PDFProjekt umowy.pdf
PDFSkorygowany formularz ofertowy.pdf
PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf