Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy, które twworzy rada gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniiu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Organizację, przedmiot działalności i kompetencje określają statuty poszczególnych sołectw gminya Murów nadane uchwałą Rady Gminy Murów - PDFUchwala Nr IX-44-91 Rady Gminy w Murowie z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie ustalenia statutów sołectw gminy Murów.pdf (67,57KB), a zmiany w statutach - PDFUchwała Nr XI-82-96 Rady Gminy w Murowie z dnnia 22 lutego 1996 r. w sprawie dokonania zmian w statutach sołectw.pdf (71,08KB).

 

Organami sołectwa są:
• Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa,
• Sołtys – organ wykonawczy sołectwa,
• Rada Sołecka – organ wspomagający sołtysa w funkcji wykonawczej.

Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys

 

Podział gminy na sołectwa.jpeg