Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje

 

2024 r.
 

PDFCO.ZUZ.4210.125.2024.JB - BIP.pdf (507,60KB)

PDFWniosek Budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.pdf (814,26KB)
PDFBudowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 434 i 452 ark.1 1 miejscowości Grabczok.pdf (509,62KB)
 

PDFInformowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych-sig.pdf (348,77KB)

DOCXEwidencja zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2023 r.docx (31,06KB)

 


PDFZawiadomienie o wydanej decyzji - Gmina Pokój.pdf (457,20KB)
PDFPostanowienie - budowa farmy fotowoltaicznej - Gmina Pokój.pdf (7,43MB)

PDFObwieszczenie o wydanej decyzji - Ministerstwo Infrastruktury.pdf (433,51KB)
PDFObwieszczenie Ministerstwo Infrastruktury.pdf (346,24KB)
PDFObwieszczenie - Minister Infrasrtuktury 10.11.23 r.pdf (364,13KB)

PDFWszczęcie postepowania administracyjnego na wniosek Stora Enso Wood Products sp. z o.o. - wydanie pozwolenia wodnoprawnego.pdf (304,32KB)

PDFPrace na linii kolejowej nr 301 i 293 na odcinku Opole - Kluczbork - RDOŚ.pdf (852,97KB)
 

PDFWniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. Kały.pdf (318,64KB)
PDFObwieszczenie PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. Kały.pdf (463,46KB)

PDFPostanowienie o nałożeniu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej w Kałach 1.pdf (2,26MB)

PDFWniosek TARTAK - zmiana decyzji.pdf (1,44MB)
PDFObwieszczenie TARTAK - zmiana decyzji.pdf (463,94KB)
PDFPostanowienie TARTAK Murów.pdf (1,36MB)
PDFPostanowienie o wznowieniu postępowania TARTAK.pdf (676,44KB)
PDFZawiadomienie o zakończeniu postępowania -zmiana decyzji tartak.pdf (654,37KB)
PDFZmiana decyzji -Tartak.pdf (6,88MB)
PDFInformacja o wydanej decyzji TARTAK.pdf (390,64KB)
 


PDFWniosek o wydanie decyzji o środowisowych uwarunkowanich - Suszek Kały.pdf (921,62KB)
PDFObwieszczenie Suszek Kały.pdf (488,84KB)
PDFPostanowienie Kały - 7 budynków.pdf (1,37MB)
PDFDecyzja umarzająca postępowanie Suszek - Kały.pdf (1,79MB)

PDFWniosek o wydanie decyzji VITROTERM - MURÓW S.A.pdf (357,16KB)
PDFObwieszczenie VITROTERM - MURÓW S.A.pdf (446,89KB)
PDFPostanowienie VITROTERM.pdf (2,79MB)
PDFPrzedłużenie terminu wydania warunków realizacji przedsięwzięcia RDOŚ.pdf (329,23KB)
PDFDecyzja VITROTERM.pdf (7,45MB)
PDFZakończenie postępowania VITROTERM.pdf (377,73KB)

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - TAURON.pdf (321,46KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania - TAURON.pdf (464,02KB)
PDFPostanwienie TAURON.pdf (3,45MB)
PDFObwieszczenie o zawieszeniu postępowania TAURON.pdf (369,37KB)

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. - Nowe Budkowice.pdf (649,94KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania PCWO ENERGY PROJEKT SP.Z O.O. - Nowe Budkowice.pdf (474,43KB)
PDFPostanowienie o nałożeniu raportu PCWO ENERGY.pdf (2,67MB)
 

PDFObwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.pdf (340,48KB)
PDFObwieszczenie - Ministerstwo Infrastruktury.pdf (349,18KB)
PDFWszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.pdf (226,49KB)

PDFPostanowienie PCWO ENERGY PROJEKT SP z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa.pdf (2,63MB)

DOCXRozliczenie dotacji za azbest w 2022 r.docx (15,13KB)

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia VITROTERM - MURÓW S.A.pdf (89,06KB)
PDFObwieszczenie VITROTERM.pdf (70,37KB)
PDFZawiadomienie o zakończeniu postępowania VITROTERM.pdf (371,63KB)
PDFZawiadomienie o wydanej decyzji VITROTERM.pdf (371,51KB)
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach VITROTERM.pdf (5,87MB)

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.o.pdf (10,05MB)
PDFZawiadomienie o zakończeniu postępowania Stora Enso Wood Products Sp.z .o.o.pdf (622,50KB)
PDFWniosek Stora Enso Wood Products Sp. z o. o..pdf (1,10MB)
PDFObwieszczenie Stora Enso Wood Products Sp. z o. o..pdf (436,58KB)

PDFPostanowienie o raporcie Stora Enso.pdf (347,01KB)
PDFWznowienie postępowania - Stora Enso.pdf (209,96KB)
 

PDFDecyzja umarzająca.pdf (156,77KB)
PDF31.Zawiadomienie stron - Murów.pdf (111,44KB)
PDF32. Zawiadomienie społeczeństwa - Murów.pdf (103,25KB)
 

PDFDecyzja umarzająca.pdf (156,77KB)
PDF31.Zawiadomienie stron - Murów.pdf (111,44KB)
PDF32. Zawiadomienie społeczeństwa - Murów.pdf (103,25KB)
 

PDFPostanowienie o nałążeniu raportu ,, Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW....pdf (3,66MB)
PDFZawiadomienie społeczeństwa o omyłce pisarskiej ,,Budowa do 5 farmfotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 370 w obrębie Kały w Gminie Murów.pdf (225,82KB)
PDFObwieszczeniePVE 280 Sp. z o.o..pdf (450,75KB)
PDFWniosek PVE 280 Sp. z o.o..pdf (1,84MB)

ODTSPROST_1-3.odt (7,37KB)
ODTSPROST_2-2.odt (13,29KB)

PDFWniosek - Polska Energia Odnawialna.pdf (299,54KB)
PDFWszczęcie postępowania - Polska Energia Odnawialna.pdf (375,92KB)
PDFObwieszczenie - Polska Energia Odnawialna.pdf (455,51KB)
PDFPostanowienie Polska Energia Odnawialna.pdf (3,57MB)

PDFWznowienie postępowania Polska Eneria Odnawialna.pdf (489,26KB)
PDFDecyzja - Polska Energia Odnawialna Sp z.o.o.pdf (5,87MB)

PDFObwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (134,74KB)

PDFObwieszczenie w sprawie Program Ochrony Środowiska.pdf (329,02KB)
7Z1_POS 2021-2024.7z (36,03MB)
7Z2_Prognoza_POS_2021-2024.7z (4,69MB)

PDFInformację o otrzymanej dotacji - azbest.pdf (90,98KB)

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa 8 budynków mieszkalnych Kały.pdf (5,58MB)
PDFZawiadomienie o wydanej decyzji; Budowa 8 budynków mieszkalnych Kały.pdf (316,59KB)

PDFPostanowienie- Rozbudowa stwu rybnego Zagwiździe.pdf (2,87MB)

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego.pdf (4,56MB)
PDFZawiadomienie o wydaniu decyzji -rozbudowa mostu w Starych Budkowicach.pdf (381,14KB)
PDFWszczęcie postępowania - Przebudowa obiektu mostowego Stare Budkowice.pdf (411,62KB)
PDFZakończenie postępowanie - przebudowa mostu w Starych Budkowicach.pdf (411,56KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Rozbudowa stawu rybnego ZAGWIŹDZIE.....pdf (460,94KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów p przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2021 - 2024 z perspektywą do 2028 roku.pdf (365,26KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa jazu wraz z mnichem spustowym dla potrzeb istniejącego stawu rybnego Zagwiździe....pdf (472,01KB)

PDFZakończenie postępowania - Kały 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w miejscowości Kały.pdf (313,03KB)
DOCXObwieszczenie w sprawie Budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w miejscowości Kały przy ul. Opolskiej.docx (17,54KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania - Kały-sig.pdf (293,04KB)
PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa 8 budynków Kały.pdf (701,14KB)
PDFWszczęcie postępowania Kały-sig.pdf (309,04KB)

PDFInformacja o uzyskaniu dotacji z środków NFOŚiGW i WFOSiGW.pdf (265,68KB)

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia VITROTERM - MURÓW.pdf (396,31KB)
PDFOBWIESZCZENIE VITROTERM - MURÓW.pdf (445,05KB)
PDFPostanowienie VITROTERM 09102020.pdf (370,30KB)
PDFPostanowienie VITROTERM 25112020.pdf (456,68KB)
PDFZawiadomienie o zakończeniu postępowania VITROTERM-MURÓW S.A.-sig.pdf (263,04KB)
PDFDECYZJA Nr RO.6220.3.8.2020.pdf (306,96KB)
PDFZAŁĄCZNIK do decyzji Nr RO.6220.3.8.2020.pdf (169,98KB)
PDFDecyzja VITROTERM- UJEDNOLICONA.pdf (384,04KB)
PDFZawiadomienie stron VITROTERM.pdf (189,14KB)
PDFPostanowienie VITROTERM_sprostowanie omyłki.pdf (157,94KB)
PDFZawiadomienie SKO_2778.pdf (525,22KB)
PDFZawiadomienie SKO_2779.pdf (533,99KB)
PDFSKO VITROTERM.pdf (343,00KB)

 

PDFEwidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów.pdf (62,87KB)

 

PDFOsiągniete poziomy recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku.pdf (35,07KB)


PDFMiejsca zagospodarowania odpadów komulnych.pdf (36,22KB)
 

PDFPostanowienie EMKA Maciej Kwiecień.pdf (233,24KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (66,81KB)

 

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających..pdf (65,74KB)

 

DOCApel do mieszkańców Gminy Murów - Nie pal śmieci.doc (14,50KB)

PDFInformacj dla hodowców bydła.pdf (1,11MB)