Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje

PDFObwieszczenie w sprawie Program Ochrony Środowiska.pdf
7Z1_POS 2021-2024.7z
7Z2_Prognoza_POS_2021-2024.7z

PDFInformację o otrzymanej dotacji - azbest.pdf

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa 8 budynków mieszkalnych Kały.pdf
PDFZawiadomienie o wydanej decyzji; Budowa 8 budynków mieszkalnych Kały.pdf

PDFPostanowienie- Rozbudowa stwu rybnego Zagwiździe.pdf

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego.pdf
PDFZawiadomienie o wydaniu decyzji -rozbudowa mostu w Starych Budkowicach.pdf
PDFWszczęcie postępowania - Przebudowa obiektu mostowego Stare Budkowice.pdf
PDFZakończenie postępowanie - przebudowa mostu w Starych Budkowicach.pdf

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Rozbudowa stawu rybnego ZAGWIŹDZIE.....pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów p przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2021 - 2024 z perspektywą do 2028 roku.pdf

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa jazu wraz z mnichem spustowym dla potrzeb istniejącego stawu rybnego Zagwiździe....pdf

PDFZakończenie postępowania - Kały 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w miejscowości Kały.pdf
DOCXObwieszczenie w sprawie Budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w miejscowości Kały przy ul. Opolskiej.docx
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania - Kały-sig.pdf
PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa 8 budynków Kały.pdf
PDFWszczęcie postępowania Kały-sig.pdf

 

DOCRejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-w-gminie-murow (7).doc

PDFInformacja o uzyskaniu dotacji z środków NFOŚiGW i WFOSiGW.pdf

PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia VITROTERM - MURÓW.pdf
PDFOBWIESZCZENIE VITROTERM - MURÓW.pdf
PDFPostanowienie VITROTERM 09102020.pdf
PDFPostanowienie VITROTERM 25112020.pdf
PDFZawiadomienie o zakończeniu postępowania VITROTERM-MURÓW S.A.-sig.pdf
PDFDECYZJA Nr RO.6220.3.8.2020.pdf
PDFZAŁĄCZNIK do decyzji Nr RO.6220.3.8.2020.pdf
PDFDecyzja VITROTERM- UJEDNOLICONA.pdf
PDFZawiadomienie stron VITROTERM.pdf
PDFPostanowienie VITROTERM_sprostowanie omyłki.pdf

 

PDFEwidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów.pdf

 

PDFOsiągniete poziomy recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku.pdf


PDFMiejsca zagospodarowania odpadów komulnych.pdf
 

PDFPostanowienie EMKA Maciej Kwiecień.pdf
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

 

PDFRejestr dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci w Gminie Murów.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających..pdf

 

DOCApel do mieszkańców Gminy Murów - Nie pal śmieci.doc

PDFInformacj dla hodowców bydła.pdf