Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obsługa interesanta

Wnioski

Szacowanie szkód w rolnictwie
PDFWniosek - szacowanie szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych.pdf (270,44KB)

Wniosek o usunięcie drzew i krzewów
DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów.docx (23,58KB)
DOCXZgłoszenie wycinki drzew - osoba fizyczna.docx (21,72KB)
DOCXInformacja na stronę wycinka drzew - osoba prywatna.docx (51,71KB)
DOCXInformacja na stronę wycinka drzew- osoba prawna i inne podmioty.docx (48,98KB)
DOCXOświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością.docx (14,03KB)
DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.docx (14,35KB)

Usuwanie wyrobów azbestowych:
DOCOświadczenie współwłaściciela.doc (24,00KB)
DOCXWniosek 2022.docx (22,70KB)
DOCXPrzedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie z WFOŚiGW.docx (72,55KB)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
PDFRozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.pdf (126,50KB)
PDFKarta informacyjna przedsiewziecia.pdf (90,23KB)
PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (64,40KB)

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych:
PDFWniosek o wydanie zezwolenia w zakresie opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.pdf (67,35KB)

Zgłoszenie przypadkowego schywtania lub zabicia zwierząt gatunków chronionych
(informację neleży przesłać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu):
PDFZgloszenie schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika gatunku chronionego.pdf (140,56KB)