Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obsługa interesanta

Wnioski

Szacowanie szkód w rolnictwie
PDFWniosek - szacowanie szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych.pdf

Wniosek o usunięcie drzew i krzewów
DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów.docx
DOCXZgłoszenie wycinki drzew - osoba fizyczna.docx
DOCXInformacja na stronę wycinka drzew - osoba prywatna.docx
DOCXInformacja na stronę wycinka drzew- osoba prawna i inne podmioty.docx
DOCXOświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością.docx
DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.docx

Usuwanie wyrobów azbestowych:
ODTZawiadomienie azbest 2021.odt
DOCXOświadczenie właściciela lub współwłaściciela.docx
DOCXWniosek o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Murów w roku 2021..docx

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
PDFRozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.pdf
PDFKarta informacyjna przedsiewziecia.pdf
PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych:
PDFWniosek o wydanie zezwolenia w zakresie opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.pdf

Zgłoszenie przypadkowego schywtania lub zabicia zwierząt gatunków chronionych
(informację neleży przesłać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu):
PDFZgloszenie schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika gatunku chronionego.pdf