Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowiska i referaty

Lp.

STANOWISKA I REFERATY

 

Kierownictwo Urzędu

1.

Wójt Gminy – Michał Golenia

 

2.

Sekretarz Gminy  - Sylwia Dydzik

 

3.

Skarbnik Gminy – Bartosz Banasiuk

 

 

 

Referat Organizacyjny

5.

Kierownik – Sylwia Dydzik

 

6.

Sekretariat, Biuro Rady Gminy

 

7.

Kadry

 

Referat Finansowy

8.

Kierownik – Bartosz Banasiuk

 

9.

Księgowość, kasa

 

10.

Podatki

 

11.

Rachunkowość

 

12.

Promocja

 

Referat Spraw Obywatelskich

13.

Kierownik – Ewa Hasik

 

14.

Ewidencja ludności

 

15.

Urząd Stanu Cywilnego

 

16.

Dowody osobiste i sprawy wojskowe

 

Referat Funduszy i Ochrony Środowiska

17. Kierownik - Magdalena Piontek

 

18.

Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska

 

19.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
20.

Obsługa sołectw, profilaktyka uzależnień

 

21.

Fundusze zewnętrzne

 

 

Referat Inwestycji i Budownictwa

 

22.

Kierownik - Rafał Leja  

23.

Inwestycje, Budownictwo i remonty

 

24.

Mienie gminy  
25. Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

 

 

Samodzielne Stanowiska

 
26.

Informatyk

 
27.

Obronność, obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa i ochrona zabytków