Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowiska i referaty

Lp.

STANOWISKA I REFERATY

Nr pokoju

Kierownictwo Urzędu

1.

Wójt Gminy – Michał Golenia

10

2.

 

3.

Zastępca Wójta Gminy - Magdalena Piontek

 

Sekretarz Gminy Sylwia Dydzik

18

 

12

4.

Skarbnik Gminy – Kuca Teresa

7

 

 

Referat Organizacyjny

5.

Kierownik – Sylwia Dydzik

12

6.

Sekretariat

11

7.

Biuro Rady Gminy

11

Referat Finansowy

8.

Kierownik – Teresa Kuca

7

9.

Księgowość

3

10.

Podatki

6

11.

Rachunkowość

1

12.

Kasa

5

Referat Spraw Obywatelskich

13.

Kierownik – Ewa Hasik

9

14.

Ewidencja ludności

9

15.

Urząd Stanu Cywilnego

9

16.

Dowody osobiste i sprawy wojskowe

13

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Funduszy

17.

Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

16

18.

Inwestycje i remonty

16

19.

Mienie

17

20.

Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska

17

21.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17

22.

Obsługa sołectw 14

23.

Działalność gospodarcza i zamówienia publiczne

19

24.

Fundusze unijne i promocja

19

   

 

 

Samodzielne Stanowiska

 
26.

Informatyk

4
27.

Obronność, obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa i ochrona zabytków

14

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-04-2015
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  07-04-2015 13:25
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  27-10-2020 10:15
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 7328
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl