Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje i ogłoszenia

2024 rok

PDFObwieszczenie Wójta o mozliwości zapoznania się z dokumentacją.pdf (131,83KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego.pdf (292,84KB)

PDFInformacja o wszczęciu postępowania wodno-prawnego.pdf (238,29KB)

PDFObwieszczenie kwalifikacja wojskowa 2024 r.pdf (1,38MB)

 

2023 rok

PDFObwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.pdf (1,48MB)
PDFObwieszczenie Wojewody w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.pdf (1,81MB)

DOCXObwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji celu publicznego.docx (16,82KB)
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów o zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym.pdf (116,60KB)
DOCObwieszczenie Wójta.doc (31,50KB)

PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury.pdf (370,28KB)
PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury DOK_3.77005.2022.pdf (360,98KB)

PDFInformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.pdf (951,28KB)

DOCXInformacja dla nieruchomości niezamieszkałych.docx (17,63KB)
DOCXOśwadczenie.docx (12,89KB)

PDFObwieszczenie Kwalifikacja Wojskowa 2023.pdf (17,13MB)

PDFOgłoszenie o sprzedaży środka trwałego w trybie licytacji.pdf (70,30KB)

 

2022 rok

PDFOgłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy.pdf (56,64KB)
 

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.pdf (124,28KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat.pdf (120,44KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy.pdf (123,24KB)

 

PDFInformacja o preferencyjnej sprzedaży węgla.pdf (346,15KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na okres do 3 lat na terenie gminy Murów.pdf (118,74KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na terenie gminy Murów.pdf (116,64KB)
 

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia wodnoprawnego na rzece Wiśniówce.pdf (89,69KB)


PDFObwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i 293 Opole-Kluczbork.pdf (504,09KB)
PDFObwieszczenie.pdf (491,47KB)
PDFPrzedłużenie terminu wydania pozwolenia wodnoprawnego.pdf (397,86KB)
PDFObwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia sprawy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i 293.pdf (418,03KB)
PDFObwieszczenie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i 293.pdf (710,25KB)
PDFObwieszczenie w sprawie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla zadania Rewiltalizacja linii kolejowej nr 301i293 Opole-Kluczbork.pdf (661,70KB)

PDFWszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydanai pozwolenia wodnoprawnego dla Vitrotermu.pdf (469,16KB)

PDFWszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla SUW Stare Budkowice.pdf (380,92KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w Grabczoku.pdf (347,96KB)
PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m.Grabczok.pdf (429,42KB)

 

2021 rok

PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf (435,75KB)

ODTInformacja.odt (11,58KB)
PDFDecyzja i taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.pdf (445,62KB)
 

PDFWszczęcie postępowania wodnoprawnego-dla ujęcia wody Młodnik i wodociągu grupowego Młodnik-Radomierowice.pdf (237,17KB)

PDFwszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przewodów w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Budkowiczanka.pdf (392,04KB)

PDFWszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przewodów w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Wierzchowinka.pdf (390,76KB)

PDFwszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przewodów w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Bogacica.pdf (392,84KB)
 

ODTObwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji kończącej postępowanie.odt (20,51KB)
PDFDecyzja celu publicznego Most w km 21+141.pdf (2,10MB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf (273,19KB)

PDFWszczęcie postępowania wodnoprawnego - Radomierowice działka nr 220.pdf (396,46KB)

PDFSzkółka Leśna Kały.pdf (237,21KB)

PDFOgłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy.pdf (455,76KB)

PDFObwieszczenie o wydanej decyzji o rozbiórce sieci elektroenergetycznej.pdf (392,12KB)

 


2020 rok

PDFWszczęcie postępowania administracyjnego Starosta Opolski.pdf (680,58KB)

PDFzałącznik do decyzji celu publicznego Kały - PKP.pdf (3,01MB)
PDFIN.I.746.26.2020 decyzja.pdf (178,38KB)
PDFIN.I.746.26.2020 obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji.pdf (93,13KB)


PDFIN.I.746.30.2020 ZAŁ. DECYZJI_3258124_3784504.pdf (2,64MB)
PDFIN.I.746.30.2020 DECYZJA.pdf (184,83KB)
PDFIN.I.746.30.2020 obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa obiektu radiokomunikacyjnego Bukowo.pdf (104,45KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu inwestycji celu publicznego- budowa obiektu radiokomunikacyjnego.pdf (113,50KB)

PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf (2,10MB)
ODTObwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi powiatowej nr 1351O relacji Murów – Grabczok.odt (17,53KB)

PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Murowie.pdf (553,20KB)

PDFInformacja Publiczna - Szulc Efekt.pdf (641,71KB)

ODTObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci elektro-energetycznej SN 15kV.odt (19,10KB)

PDFGL.ZUZ.3.4210.92m.2020.MN BIP.pdf (422,43KB)

PDFOgłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kondydatów na rachmistrzów terenowych.pdf (570,00KB)
PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf (469,37KB)
DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów.docx (12,38KB)
DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów.docx (12,20KB)
DOCXZałącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów.docx (13,24KB)

DOCXInformacje dodatkowe dla osób składających oferty.docx (12,84KB)

PDFDecyzja o zmianie decyzji nr. RO.6220.2.2016 z dnia 29.07.2016 r..pdf (2,43MB)

PDFDecyzja lokalizacyjna celu publicznego polegająca na budowie stacji słupowej w Grabaczoku.pdf (2,15MB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego -budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN - Grabczok.pdf (110,71KB)

PDFObwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych.pdf (108,42KB)

ODTObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji lokalizacyjnej celu publicznego Mańczok.odt (20,28KB)
PDFDecyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (1,24MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełnijącego na rok szkolny 2020 2021.pdf (113,63KB)
DOCXInformacja Wójta Gminy Murów w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020 2021.docx (15,03KB)

 

PDFIN.I.746.5.2020 obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf (122,60KB)
PDFIN.I.746.5.2020 obwieszczenie o wydanej decyzji (2).pdf (120,40KB)

 

PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego dot. ochrony powietrza.pdf (581,39KB)

 

PDFBudowa sieci wodociągowej w Grabczoku dz.nr 71,99 z k.m.1.pdf (41,70KB)
PDFDecyzja lokalizacyjna.pdf (1,82MB)

 

DOCObwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego.doc (15,00KB)
PDFDecyzja lokalizacyjna Święciny - Radomierowice.pdf (1,91MB)
PDFZałączniki do decyzji lokalizacyjnej.pdf (1,25MB)

 

PDFObwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (67,00KB)
PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego.pdf (75,69KB)

 

PDFDecyzja lokalizacyjna celu publicznego polegająca na budowie słupowej stacji transformatorowej, podziemnych sieci elektroenergetycznych 15kV-04nN oraz nadziemnych.pdf (3,51MB)

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ULICP na terenie zamkniętym.pdf (133,05KB)
PDFIN.I.746.33.2019 Decyzja.pdf (170,42KB)
PDFIN.I.746.33.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf (134,51KB)
PDFIN.I.746.33.2019 zał. decyzji_2827715_3244226.pdf (20,53MB)

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa stacji transformatorowej z siecią podziemną w miejscowości Mończok.pdf (48,99KB)

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Budkowcach.pdf (121,50KB)
PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Budkowicach.pdf (2,45MB)

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (624,52KB)

 

PDFObwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murów.pdf (110,76KB)

 

PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budoie odcinka seici elektroenergetycznej w miejscowości Bukowo.pdf (2,57MB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (42,14KB)

 

PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie studni nr 3 i na pobór wody na wodociągu Stare Budkowice.pdf (67,76KB)

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko....pdf (89,77KB)

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosprawie wydania decyzji.pdf (96,76KB)
PDFObwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego.pdf (86,94KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (37,15KB)
PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (85,43KB)
PDFZałącznik nr 1 do decyzji.pdf (470,23KB)
PDFZałącznik nr 2 do decyzji.pdf (515,71KB)

 

PDFMurów - Decyzja GL.RET.070.7.139.2018.pdf.pdf (1,31MB)
PDFRodzaje i wysokość cen i stawek opłat..pdf.pdf (563,41KB)

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
PDFWykaz punktów.pdf (60,99KB)
PDFKomu przysługuje.pdf (65,81KB)
PDFNa czym polega.pdf (49,87KB)
 

 

PDFDecyzja lokalizacyjna celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kały.pdf (2,21MB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kały.pdf (196,20KB)

 

PDFUnieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Murów w 2017 r..pdf (51,99KB)

 

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację na realizację przedsięwzięcia pn. montaż linii klejenia w istniejącej już hali na ternie tartaku w miejscowości Murów..pdf (1,35MB)
PDFObwieszczenie - Stora Enso Wood Products - montaż linii klejenia.pdf (458,87KB)
PDFZawiadomienie o przedłużeniu postępowania.pdf (51,65KB)

 

PDFObwieszczenie - konsultacje społeczne dot. Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów.pdf (67,22KB)

 

PDFDecyzja lokalizacyjna na budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Kałach.pdf (1,93MB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (40,23KB)

 

PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf (106,61KB)

 

PDFPostanowienie o wznowieniu postępowania.pdf (633,56KB)
PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf (977,64KB)
PDFPostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf (3,13MB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów wpółdziałających.pdf (471,10KB)

 

PDFInformacja Wójta.pdf (64,50KB)
PDFZarządzenie Nr Or.0050.8.2017 Wójta Gminy Murów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.pdf (58,28KB)
PDFZarządzenie Nr Or.0050.12.2017 Wojta Gminy Murów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniajacym do klas pierwszy.pdf (221,00KB)
PDFUchwała Nr XXIV-171-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla.pdf (219,14KB)
PDFUchwała Nr XXIV-172-2017 Rady Gminy Murów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.pdf (218,66KB)
 

 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (40,21KB)
 

 

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf (274,06KB)
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Budkowice.pdf (4,71MB)
PDFZawiadomienie.pdf (268,29KB)
PDFBrak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Budkowice.pdf (2,88MB)
PDFZawiadomienie stron o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Budkowice.pdf (858,96KB)

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

 

Decyzja lokalizacyjna - wodociąg Święciny
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (38,33KB)
PDFDecyzja nr 1 lokalizacyjna celu publicznego dotycząca budowy sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf (2,29MB)
PDFZałączniki graficzne do decyzji.pdf (691,84KB)

 

 

PDFZawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji lokalizacyjnej dla wsi Święciny.pdf (190,51KB)

 

PDFObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (283,77KB)
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf (5,00MB)
PDFPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzania OOŚ dla budowy sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf (419,58KB)
PDFZawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach.pdf (39,05KB)
PDFPostanowienie o podjęciu postępowania administacyjnego - Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf (576,50KB)
PDFZawiadomienie stron o ponownym podjęciu postępowania administracyjnego - Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf (107,97KB)

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w Starych Budkowicach.pdf (46,99KB)

 


PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (53,29KB)
 

 

 

PDFZawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej we wsi Święciny.pdf (119,76KB)
PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf (50,20KB)

 

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Murów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice.pdf (48,80KB)

 


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Murów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zagwiździe.pdf (73,56KB)
 

 

PDFPostanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowych dla ZPH Pateks.pdf (81,57KB)

 

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (3,86MB)
PDFPozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym.pdf (66,95KB)

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Murów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów.pdf (54,79KB)