Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2014

 

PDFProtokół z wyborów do Rady Gminy Murów.pdf

 

PDFZestawienie wyników głosowania do Rady Gminy Murów w okręgach wyborczych 1-8.pdf

 

PDFZestawienie wyników głosowania do Rady Gminy Murów w okręgach 9 -15.pdf

 

PDFProtokół wyników glosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Murów.pdf

 

PDFInformacja Wójta Gminy Murów o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych zarządzonych .pdf

 

PDFInformacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek.pdf

 

PDFzawiadomienie o sporzadzeniu spisu.pdf

 

 PDFObwieszczenie GKW z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Murów.pdf 

PDFObwieszczenie GKW z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta Gminy Murów.pdf

 

PDFObwieszczenie GKW z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Murów.pdf

 

PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf

 

PDFObwieszczenie PKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Opolskiego.pdf

 

PDFUchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Murowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyznania numerów list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Murów.pdf

 

PDFUCHWAŁA Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Murowie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr 5 GKW z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.pdf

 

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanyc.pdf

 

PDFObwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach ob.pdf

 

 PDFZarządzenie Wójta Gminy Murów w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespond.pdf

 

PDFOBWIESZCZENIE GKW z dnia 8 października 2014r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych.pdf

 

 PDFProcedura składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzi.pdf
DOCWNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA.doc
DOCZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA.doc

 

PDFINFORMACJA GKW o składzie i dyżurach.pdf

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów z dnia 3 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.pdf

 

PDFZarządzenie Nr Or 0050.62.2014 Wójta Gminy Murów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Murów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf

 

Uchwała PKW zgłaszanie kandydatów na członka komisji wyborczych
PDFZgłoszenie kandydata do GKW - druk.pdf
PDFZgłoszenie kandydata do OKW - druk.pdf

 

PDFKomunika Komisarza Wyborczego w Opolu I - zgłaszanie kandydatów do TKW.pdf

 

Informacja PKW zgłaszanie kandydata na wójta

 

Informacja PKW - zgłaszanie kandydatów na radnych

 

Informacja PKW o tworzeniu komitetów wyborczych

 

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I - przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.pdf

 

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I - liczba mieszkańców w gminach.pdf

 

PDFROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW.pdf

 

PDFUchwała Nr XX-130-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania.pdf

 

PDFUchwała Nr XXXVIII-244-2014 Rady Gminy Murów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Murów do stanu faktycznego.pdf

 

PDFaktualizacja

 

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r..pdf