Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego


Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego

Strony zobowiązane są zgłosić się do Urzędu osobiście, co najmniej miesiąc przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego.

Wymagane dokumenty:

  • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (sporządzone w urzędzie stanu cywilnego),
  • odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler, panna),
  • odpis skrócony aktu urodzenia i dokument potwierdzający ustanie lub rozwiązanie poprzedniego związku (dla osób, które były wcześniej w związku małżeńskim)
  • dowody osobiste
  • do zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem w tut. USC wymagane jest przedłożenie zaświadczenia stwierdzającego, że cudzoziemiec posiada zdolność prawną do zawarcia małżeństwa .

Opłaty:

  • sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydaje się bezpłatnie 3 egz. odpisów skróconych aktu małżeństwa.

 

Dodatkowe informacje;

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
Zawarcie małżeństwa cywilnego może nastąpić w dowolnie wybranym USC.

 PDFWniosek o wydanie 3 odpisów skróconych aktów małżeństwa.pdf (57,71KB)

 


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Hasik
Data wytworzenia: 29.07.2010 r.