Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uznanie ojcostwa dziecka


Uznanie ojcostwa dziecka

Wymagane dokumenty

  • wniosek o uznanie ojcostwa dziecka,
  • dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu),
  • odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka jest panną,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka jest rozwiedziona i od rozwodu upłynęło 300 dni,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża lub odpis skrócony aktu zgonu męża,  jeżeli matka jest wdową i od śmierci męża upłynęło 300 dni,
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli urodziło się gminą Murów.

 

Opłaty:brak opłat

Termin załatwienia: niezwłocznie

Informacje dodatkowe: Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa się przed kierownikiem USC. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa bądź od zgonu męża). Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło 13 lat, jest potrzebna jego zgoda. Uznać ojcostwa nie można, jeżeli toczy się w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już  poczętego. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jeżeli osoba nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

PDFWniosek o uznanie ojcostwa.pdf (42,18KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Kieorwnik USC
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Hasik
Data wytworzenia: 29.07.2010 r.