Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie danych osobowych

 

 

Udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia  10 kwietnia 1974r.  o ewidencji ludności i dowodach osobistych  (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zmianami).

 • Ustawa z dnia  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012, poz.1282)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2012, poz.1282)

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych( t.j. Dz. U z 2002r.,  Nr 101 poz.926 ze zmianami)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  19 listopada 2008r  w sprawie wysokości opłat  za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru Pesel, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz  sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U   Nr 207,  poz.1298)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów  wniosków o udostępnienie danych  z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U.  Nr 214,poz.1353)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U Nr 105, poz. 667)

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o udostępnienie danych osobowych (PDFwniosek.pdf (114,34KB))

 • potwierdzenie dokonanej opłaty  za udostępnienie danych osobowych 31,00 zł

 • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania strony potwierdzenie dokonanej opłaty skarbowej 17 zł

Opłata:
 • 31,00 zł za udostępnienie danych osobowych

 • 17,00 zł opłata skarbowa tylko w przypadku pełnomocnictwa

(opłatę należy wpłacić nar konta: BS Łubniany48 8897 0004 2001 0006 0163 0002 lub w kasie UG w Murowie i dowód opłaty dołączyć do wniosku)

Podmioty zwolnione z opłaty:

 • podmioty zwolnione z opłaty 31,00 są wymienione w art.44h ust.1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993)