Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

S o ł e c t w a

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy.
Jednostkę pomocniczą twworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniiu konsultacji
z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Organizację , przedmiot działalności i kompetencje określają statuty poszczególnych sołectw nadane uchwałą rady gminy - DOCuchwała w spr.ustalenia statutów sołectw (24,00KB),
zmiany w statutach -
DOCuchwała rady gminy wprowadzająca zmiany do statutów sołectw (25,00KB).

Organami sołectwa są:
Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa,
Sołtys – organ wykonawczy sołectwa,
Rada Sołecka – organ wspomagający sołtysa w funkcji wykonawczej.
Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys

Na obszarze gminy Murów utworzonych jest 12 sołectw :

Gmina Murów - podział administracyjny

• BUKOWO
• DĘBINIEC
• GRABICE
• GRABCZOK
• KAŁY
• MŁODNIK
• MURÓW
• NOWE BUDKOWICE
• OKOŁY
• RADOMIEROWICE
• STARE BUDKOWICE
• ZAGWIŹDZIE