Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane podstawowe

mapa gm.


 
NAZWA GMINY: Murów
RODZAJ: GW – Gmina wiejska
ADRES: ul.Dworcowa 2
KOD: 46-030
MIEJSCOWOŚĆ : Murów

KONTAKT: (077) 4 214-034,
Fax: (077) 4 214-032
e-mail:
Redaktor biuletynu: Przemysław Wienke

e-mail:
___________________________________

WÓJT : Andrzej Puławski

LICZBA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW : 5595
LICZBA RADNYCH : 15

Gmina Murów leży w północnej częsci województwa opolskiego, w dorzeczu rzeki Odry, w strefie rolno-leśnej w kompleksie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje obszar 159,7 km2, co stanowi 1,7% powierzchni województwa i zajmuje 22 miejsce pod względem wielkości obszaru.
W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy zajmujące 75 % powierzchni. Użytki rolne stanowią 20,2%, a pozostałe grunty – 4,8%.
Wiodącą rolę gospodarczą odgrywa rolnictwo i leśnictwo, zatrudniające 49 % ogółu pracujących. Uzupełniającą funkcję gospodarczą pełnią zakłady branży drzewnej.

 

JPEGIlość stałych mieszkańców gminy Murów na dzień 31 grudnia 2014 r.jpeg (251,33KB)Głównymi rzekami na terenie gminy są: Budkowiczanka, Bogacica, Grabica. Uzupełnienie systemu hydrograficznego stanowią liczne małe, krótkie cieki, rowy melioracyjne oraz stawy.

Najbliższe ośrodki miejskie: Opole, Wołczyn, Kluczbork położone są w promieniu 20-30 km.
Gmina Murów graniczy:
- od północy z gminą Wołczyn
- od wschodu z gminami: Kluczbork, Lasowice Wielkie,
- od południa z gminami Łubniany, Dobrzeń Wielki,
- od zachodu z gminą Pokój.
Gmina położona jest poza głównymi szlakami komunikacyjnymi województwa i kraju. Najbliższe drogi tej rangi przebiegają przez gminy sąsiednie. Gmina powiązana jest z obszarami zewnętrznymi układem dróg powiatowych.