Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura własnościowa, majątek gminy

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza do struktury organizacyjnej Państwa samorząd terytorialny jako podstawową formę organizacji życia publicznego w gminie.

Mienie komunalne gminy zostało nabyte nieodpłatnie, według kryterium zasięgu terytorialnego z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa w trybie przepisów rozdziału 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym…(Dz.U. Nr 32, poz.191).

Własność i inne prawa majątkowe należące do gminy stanowią jej mienie komunalne. Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrebnych przepisach prawa.
Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na popdstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną osobą upoważnioną przez wójta.

 

informację wytworzył(a): Danuta Lis
za treść odpowiada: Danuta Lis
data wytworzenia: 15.01.2004 r.