Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu

PUBLICZNE GIMNAZJUM
W ZAGWIŹDZIU
ul.Lipowa 68
46-030 Murów

tel./fax: (077) 4214-503
e-mail:


Dyrektor: GABRIELA KANIA


Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu zostało założone z dniem 1 września 1999 r.
DOCUCHWAŁA NR IV-23-99 Rady Gminy w Murowie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu oraz określenia jego granic obwodu

1. Publiczne Gimnazjum jest jednostką organizacyjną gminy, prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
2. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Murów.
3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Opolski Kurator Oświaty.
4. Organizację Publicznego Gimnazjum określa DOCStatut Publicznego Gimnazjum w Zagwizdziu.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum.
5. Publiczne Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

6. Majątek w dyspozycji gimnazjum:
Środki trwałe (stan na 31.12.2002 r.):
- budunki i budowle - 181.915,00
- zespoły komputerowe, program - 37.236,00
- wyposażenie - 56.857,00
- zbiory biblioteczne - 8.582,40

Metryczka
  • opublikowano:
    12-09-2003 09:36
    przez: Danuta Lis
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl