Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W STARYCH BUDKOWICACH

ul.Wołczyńska 14
46-030 Stare Budkowice
tel.(077) 4210-012Dyrektor: Norbert Kafka

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach jest jednostką organizacyjną gminy, funkcjonuje jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu gminy.

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.

4. Przedamiot działalności i kompetencje określa DOCstatut szkoły w Starych Budkowicach (272,00KB)

5. Podstawą organizacji pracy w danym roku szkolnym są ustalone przez dyrektora i zaopiniowane przez radę pedagogiczną:
- szkony plan nauczania
- arkusz organizacji szkoły (zatwierdzony przez Wójta Gminy).

6. Majatek (stan na dzień 31.12.2002 r.):
- budynki i budowle - 227.578,00
- zespoły komputerowe - 26.619,00
- wyposażenie - 38.569,00
- zbiory biblioteczne - 5.199,00