Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W MUROWIE

46-030 MURÓW

tel. (077) 4 214-027
e-mail:
ul.Wolnosci 22
fax: (077) 4 214-027Dyrektor: Maria Marcinkowska


Publiczna Szkoła Podstawaowa w Murowie (PSP) jest jednostką organizacyjną gminy, funkcjonuje jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu gminy.

W skład obwodu szkolnego wchodzą miejscowości : Murów, Grabczok z przysiółkiem Mańczok, Okoły
z przysiółkiem Czarna Woda, Grabice z przysiółkiem Kęszyce, Młodnik, Radomierowice, Święciny, Zagwiździe.

Nadzór pedagogiczny nad PSP sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Publiczna Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.

Podstawą organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym są ustalone przez dyrektora i zaopiniowane przez radę pedagogiczną:
- szkony plan nauczania
- arkusz organizacji szkoły (zatwierdzony przez Wójta Gminy).

Przedmiot działalności i kompetencje szczegółowo zostały określone w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie: PDFSTATUT.pdf (286,36KB), wraz ze PDFzmianami.pdf (1,06MB).

załączniki do statutu:
-PDFRegulamin Rady Rodziców.pdf (177,90KB)
-PDFWewnątrz Szkolny System Zapewniania Jakości.pdf (124,40KB)
-PDFRegulamin wycieczek.pdf (132,77KB)
-PDFRegulamin Dyżurów Nauczycieli.pdf (94,96KB)
-PDFRegulamin Bezpieczeństwa Uczniów.pdf (93,35KB)
-PDFKarta ocen ucznia.pdf (58,62KB)
-PDFRegulamin Samorządu Uczniowskiego.pdf (143,63KB)
-PDFRegulamin Rady Pedagogicznej.pdf (74,21KB)
-PDFProgram wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie.pdf (112,29KB)
-PDFOcena z zachowania.pdf (52,86KB)Majatek:(stan na dzień 31.12.2002 r.)

- budynki i budowle - 396.548,00
- wyposażenie - 61.700,00
- zespoły komputerowe -29.769,00
- program komputerowy - 2.064,00
- zbiory biblioteczne - 8.659,00