Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W MUROWIE

46-030 MURÓW

tel. (077) 4 214-027
e-mail:
ul.Wolnosci 22
fax: (077) 4 214-027Dyrektor: Maria Marcinkowska


Publiczna Szkoła Podstawaowa w Murowie (PSP) jest jednostką organizacyjną gminy, funkcjonuje jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu gminy.

W skład obwodu szkolnego wchodzą miejscowości : Murów, Grabczok z przysiółkiem Mańczok, Okoły
z przysiółkiem Czarna Woda, Grabice z przysiółkiem Kęszyce, Młodnik, Radomierowice, Święciny, Zagwiździe.

Nadzór pedagogiczny nad PSP sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Publiczna Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.

Podstawą organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym są ustalone przez dyrektora i zaopiniowane przez radę pedagogiczną:
- szkony plan nauczania
- arkusz organizacji szkoły (zatwierdzony przez Wójta Gminy).

Przedmiot działalności i kompetencje szczegółowo zostały określone w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie: PDFSTATUT.pdf, wraz ze PDFzmianami.pdf.

załączniki do statutu:
-PDFRegulamin Rady Rodziców.pdf
-PDFWewnątrz Szkolny System Zapewniania Jakości.pdf
-PDFRegulamin wycieczek.pdf
-PDFRegulamin Dyżurów Nauczycieli.pdf
-PDFRegulamin Bezpieczeństwa Uczniów.pdf
-PDFKarta ocen ucznia.pdf
-PDFRegulamin Samorządu Uczniowskiego.pdf
-PDFRegulamin Rady Pedagogicznej.pdf
-PDFProgram wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie.pdf
-PDFOcena z zachowania.pdfMajatek:(stan na dzień 31.12.2002 r.)

- budynki i budowle - 396.548,00
- wyposażenie - 61.700,00
- zespoły komputerowe -29.769,00
- program komputerowy - 2.064,00
- zbiory biblioteczne - 8.659,00

Metryczka
  • opublikowano:
    03-09-2003 09:11
    przez: Danuta Lis
  • zmodyfikowano:
    12-10-2011 08:48
    przez: Przemysław Wienke
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl