Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwiania - rok 2005

 

STYCZEŃ 2005 r.

 

DATA: 03.01.2005 r.

NR SPRAWY: 1/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 31.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.ZL-0317-19-2/04

TREŚĆ: dot. przekazania środków finansowych na konto depozytowe

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 06.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.AK-07B-1/05

TREŚĆ: informacja o szkoleniu

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: PS.V.ZL-0317-1-1/05

TREŚĆ: dot. rozliczenia środków pomostowych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 10.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.ZL-0312/05

TREŚĆ: dot. wykonania sprawozdania drogą elektroniczną

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 14.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.AK-0713-1/05

TREŚĆ: dot. załączników do sprawozdania

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: E5154-41/04

TREŚĆ: dot. informacji n/t podopiecznej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 07.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.AK-3011-2-1/05

TREŚĆ: dot. sporządzenia wniosku o „Posiłek dla potrzebujących na 2005 r.”

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 17.01.2005 r.

DATA: 07.01.2005 r.

NR SPRAWY: 1/05 – 4/05

TREŚĆ: 4 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 21.01.2005 r.

DATA: 10.01.2005 r.

NR SPRAWY: PSP-3/05

TREŚĆ:dot. przedłużenia posiłków

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 10.01.2005 r.

NR SPRAWY: 5/05 – 14/05

TREŚĆ: 10 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 21.01.2005 r.

DATA: 11.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.AK-0221-1/05

TREŚĆ: dot. aktualnych danych Ośrodka

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 20.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.AW-3011-12/05

TREŚĆ: dot. wykorzystanie środków na zadania zlecone

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 18.01.2005 r.

NR SPRAWY: 3025/05

TREŚĆ: faktura

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 17.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.MSz-3011-5-1/05

TREŚĆ: informacja uzupełniająca dotycząca świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 28.01.2005 r.

NR SPRAWY: 15/05 – 20/05

TREŚĆ: 6 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 21.01.2005 r.

DATA: 12.01.2005 r.

NR SPRAWY: 1/SR/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 14.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.BT.0336/1/05

TREŚĆ: dot. sporządzenia bilanu potrzeb

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 15.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.II.K-0337-075-440-2/05

TREŚĆ: dot. pomocy społecznej dla kombatantów

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: 21/05 – 31/05

TREŚĆ: 11 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 21.01.2005 r.

DATA: 13.01.2005 r.

NR SPRAWY: b.n.

TREŚĆ: dot. szkolenia pracowniczego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 17.01.2005 r.

NR SPRAWY: 32/05 – 43/05

TREŚĆ: 12 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 21.01.2005 r.

DATA: 14.01.2005 r.

NR SPRAWY: 44/05 – 65/05

TREŚĆ: 22 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 21.01.2005 r.

DATA: 17.01.2005 r.

NR SPRAWY: 34/2005

TREŚĆ: faktura

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 18.01.2005 r.

NR SPRAWY: 03865/04

TREŚĆ: faktura

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 17.01.2005 r.

NR SPRAWY: G/M

TREŚĆ: faktura

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 19.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.I-AW-8015-1/05

TREŚĆ: dot. wydanych decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 21.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.AK-3011-2-2/05

TREŚĆ: dot. otrzymanych środków

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: 66/05 – 70/05

TREŚĆ: 5 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 21.01.2005 r.

DATA: 18.01.2005 r.

NR SPRAWY: b.n

TREŚĆ: dot. przedłużenia posiłków

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 19.01.2005 r.

DATA: 20.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.AK-3011-2/1/05

TREŚĆ: dot. rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących na 2005 r.”

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: 2/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 31.01.2005 r.

DATA: 24.01.2005 r.

NR SPRAWY: IIIRNS/21/05

TREŚĆ: dot. informacji n/t podopiecznych

STATUS: 31.01.2005 r.

NR SPRAWY: KPP-10000-26277411-2004

TREŚĆ: dot. ustalenia kapitałów początkowych

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 25.01.2005 r.

NR SPRAWY: b.n.

TREŚĆ: dot. wydania zaświadczenia

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 26.01.2005 r.

NR SPRAWY: b.n.

TREŚĆ: dot. wydaia zaświadczenia

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 26.01.2005 r.

NR SPRAWY: 71/05, 72/05

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.02.2005 r.

NR SPRAWY: 2/DM/2005, 3/DM/2005

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 31.01.2005 r.

DATA: 26.01.2005 r.

NR SPRAWY: 05010211877655

TREŚĆ: faktura

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 28.01.2005 r.

NR SPRAWY: F/000656/05

TREŚĆ: faktura

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 28.01.2005 r.

DATA: 27.01.2005 r.

NR SPRAWY: 73/05

TREŚĆ: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 18.02.2005 r.

DATA: 28.01.2005 r.

NR SPRAWY: PS.III.AK-0713-01-1/05

TREŚĆ: dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, samotnych

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: 74/05

TREŚĆ: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 18.02.2005 r.

NR SPRAWY: 5/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 31.01.2005r.

DATA: 31.01.2005 r.

NR SPRAWY: 416/2005

TREŚĆ: faktura

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 04.02.2005 r.

NR SPRAWY: 6/DM/2005, 7/DM/2005, 8/DM/2005, 9/DM/2005, 10/DM/2005

TREŚĆ: 5 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 31.01.2005 r.

NR SPRAWY: 75/05, 75a/05

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.02.2005r.


Ogółem spraw w m-cu styczniu - 121
Spraw załatwionych - 121
Oczekujących na załatwienie - 0LUTY 2005 r.

  

DATA: 01.02.2005 r.

NR SPRAWY: 2/SR/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 14.02.205 r.

DATA: 02.02.2005 r.

NR SPRAWY: 3/SR/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 14.02.2005 r.

NR SPRAWY: 76/05, 77/05

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.02.2005 r.

DATA: 04.02.2005 r.

NR SPRAWY: 78/05

TREŚĆ: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 18.02.2005 r.

NR SPRAWY: 4/SR/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 14.02.2005 r.

DATA: 07.02.2005 r.

NR SPRAWY: 80/05, 81/05, 82/05

TREŚĆ: 3 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 28.02.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.AK-3011-7-1/05

TREŚĆ: dot. zapotrzebowania na środki finansowe

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 09.02.2005 r.

NR SPRAWY: L.Dz.KO/247/05

TREŚĆ: dot. informacji n/t podopiecznej

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 08.02.2005 r.

NR SPRAWY: 83/05, 84/05, 85/05

TREŚĆ: 3 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.02.2005 r.

DATA: 09.02.2005 r.

NR SPRAWY: 86/05

TREŚĆ: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 18.02.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.MSz-3011-54-4/04

TREŚĆ: dot. obsługi świadczeń rodzinnych

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 10.02.2005 r.

NR SPRAWY: FB.I-KŁ-3011-1-2/05

TREŚĆ: dotacja na rządowy program „Posiłek dla potrzebujących na 2005 r.”

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: 87/05, 88/05, 89/05

TREŚĆ: 3 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.02.2005 r.

DATA: 11.02.2005 r.

NR SPRAWY: 90/05 – 95/05

TREŚĆ: 6 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.02.2005 r.

NR SPRAWY: 11/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 28.02.2005 r.

DATA: 14.02.2005 r.

NR SPRAWY: 12/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 28.02.2005 r.

NR SPRAWY: 96/05 – 113/05

TREŚĆ: 18 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.02.2005 r.

NR SPRAWY: PR-583-KG/05

TREŚĆ: odpowiedź na ofertę

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: KM.BB.5500-34/05

TREŚĆ: dot. informacji n/t podopiecznej

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 15.02.2005 r.

NR SPRAWY: 114/05 – 124/05

TREŚĆ: 11 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.02.2005 r.

DATA: 16.02.2005 r.

NR SPRAWY: 125/05, 126/05

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.02.2005 r.

DATA: 17.02.2005 r.

NR SPRAWY: 127/05, 128/05

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.02.2005 r.

DATA: 18.02.2005 r.

NR SPRAWY: OK.DS.076-4/05

TREŚĆ: dot. szkolenia w sparwie świadczeń rodzinnych

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 21.02.2005 r.

NR SPRAWY: 13/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 28.02.2005 r. 

DATA: 22.02.2005 r.

NR SPRAWY: 14/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 28.02.2005 r.

NR SPRAWY: GOPS.810/46/05

TREŚĆ: dot. informacji n/t podopiecznej

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 24.02.2005 r.

NR SPRAWY: 15/DM/2005, 16/DM/2005

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 28.02.2005 r. 

DATA: 25.02.2005 r.

NR SPRAWY: 129/05, 130/05

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane 18.03.2005 r.
NR SPRAWY: 17/DM/2005, 18/DM/2005, 19/DM/2005

TREŚĆ: 3 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 28.02.2005 r. 

DATA: 28.02.2005 r.

NR SPRAWY: 5/SR/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 28.02.2005 r.


Ogółem spraw w lutym - 82
Spraw załatwionych - 82
Oczekujących na załatwienie - 0

MARZEC 2005 r.

DATA: 01.03.2005 r.

NR SPRAWY: 131/05

TREŚĆ: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 18.03.2005 r.

NR SPRAWY: PS.III.0713-4/2005

TREŚĆ: dot. obliczania dochodów rolników

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 02.03.2005 r.

NR SPRAWY: 132/05

TREŚĆ: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 18.03.2005 r.

DATA: 03.03.2005 r.

NR SPRAWY: 133/05 – 135/05

TREŚĆ: 3 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.03.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.B.Sz-0221-14/05

TREŚĆ: dot. terminów przesyłania sprawozdań

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: PS.III.0713-7/2005

TREŚĆ: dot. pomocy udzielonej osobom uzależnionym

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 08.03.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.AK-0221-14/05

TREŚĆ: dot. terminu przesyłania sprawozdań

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: PCPR-AS-8272-RB/7/05

TREŚĆ: dot. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u podopiecznej
STATUS: sprawa zrealizowana dnia 16.03.2005 r. 

DATA: 07.03.2005 r.

NR SPRAWY: 20/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 31.03.2005 r.

NR SPRAWY: 136/05 – 140/05

TREŚĆ: 5 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.03.2005 r.

DATA: 08.03.2005 r.

NR SPRAWY: 141/05 – 144/05

TREŚĆ: 4 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.03.2005 r.

DATA: 09.03.2005 r.

NR SPRAWY: 145/05 – 147/05

TREŚĆ: 3 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.03.2005 r.

DATA: 10.03.2005 r.

NR SPRAWY: 148/05 – 153/05

TREŚĆ: 6 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.03.2005 r.

DATA: 11.03.2005 r.

NR SPRAWY: PCPR.PD.8232/4-16/05

TREŚĆ: dot. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u podopiecznej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 25.03.2005 r.

NR SPRAWY: L.Dz.32/2005

TREŚĆ: dot. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u podpopiecznych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 14.03.2005 r.

NR SPRAWY: 154/05 – 157/05

TREŚĆ: 4 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.03.2005 r.

DATA: 14.03.2005 r.

NR SPRAWY: 158/05 – 169/05

TREŚĆ: 12 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.03.2005 r.

NR SPRAWY: 6/SR/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 31.03.2005 r.

DATA: 15.03.2005 r.

NR SPRAWY: 7/SR/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 31.03.2005 r.

NR SPRAWY: 170/05 – 184/05

TREŚĆ: 15 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 31.03.2005 r.

DATA: 16.03.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.AK-0221-18/05

TREŚĆ: dot. pomocy na rzecz dzieci

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 21.03.2005 r.

NR SPRAWY: 185/05, 186/05

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 18.03.2005 r.

NR SPRAWY: 21/DM/2005, 22/DM/2005

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 31.03.2005 r.

DATA: 17.03.2005 r.

NR SPRAWY: DR/820-127/NE/05

TREŚĆ: dot. przekazanych zaliczek od osób fizycznych

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: ED-II-M-5180-4/05

TREŚĆ: dot. informacji o założeniu „Niebieskiej Karty”

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: b.n.

TREŚĆ: dot. informacji n/t podopiecznej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 18.03.2005 r.

NR SPRAWY: b.n.

TREŚĆ: dot. informacji n/t podopiecznej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 18.03.2005 r.

NR SPRAWY: 23/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 31.03.2005 r.

DATA: 21.03.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.AW.3011-7-Z/05

TREŚĆ: dot. zapotrzebowania na środki finansowe

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 23.03.2005 r.

NR SPRAWY: b.n.

TREŚĆ: umowa licencyjna

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 23.03.2005 r.

NR SPRAWY: 8/SR/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 31.03.2005 r.

NR SPRAWY: SKO-I-574/2005

TREŚĆ: dot. rozstrzygnięcia odwołania od decyzji

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 24.03.2005 r.

NR SPRAWY: 24/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 31.03.2005 r.

NR SPRAWY: 187/05

TREŚĆ: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa załatwiona 20.04.2005 r.
DATA: 25.03.2005 r.

NR SPRAWY: FB.I.UP-3011-1-2/05

TREŚĆ: dot. otrzymanej dotacji

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 29.03.2005 r.

NR SPRAWY: L.Dz.51/2005/ZOL

TREŚĆ: dot. informacji n/t podopiecznego

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: GOPS.0121/29/2005

TREŚĆ: dot. przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego

STATUS: sprawa zrealizowana 15.4. 2005 r.
DATA: 30.03.2005 r.

NR SPRAWY: PS.V.PL.0312-6/05

TREŚĆ: dot. terminów przesyłania sprawozdań

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: 9/SR/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 31.03.2005 r.

NR SPRAWY: 25/DM/2005, 26/DM/2005

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 31.03.2005 r.

DATA: 31.03.2005 r.

NR SPRAWY: 188/05

TREŚĆ: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa zrealizaowana 20.04.2005 r.
NR SPRAWY: 27/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 31.03.2005 r.


Ogółem spraw w marcu - 91
Spraw załatwionych na dzień 13.04.2005 r. - 91
Oczekujących na załatwienie - 0

KWIECIEŃ 2005 r.

 

DATA: 01.04.2005 r.

NR SPRAWY: 189/05, 190/05

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 20.04.2005 r.

DATA: 03.04.2005 r.

NR SPRAWY: PCPR-NO-0714-5/05

TREŚĆ: dot. programu „Komputer dla Homera”

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 05.04.2005 r.

NR SPRAWY: PS.III.0713-11/2005

TREŚĆ: dot. korzystania ze świadczeń pomocy społecznej

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: PS.V.AW-3011-3-1/05

TREŚĆ: dot. odpłatności za Domy Pomocy Społecznej

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: b.n.

TREŚĆ: dot. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 19.04.2005 r.

NR SPRAWY: 190a/05

TREŚĆ: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 20.04.2005 r.

DATA: 06.04.2005 r.

NR SPRAWY: 191/05

TREŚĆ: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 20.04.2005 r.

NR SPRAWY: PN.III-PK-0911-1-98/05

TREŚĆ: dot. prawnego rozstrzygnięcia uchwał

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 07.04.2005 r.

NR SPRAWY: PCPR-ON-8217/8-1/05

TREŚĆ: dot. posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: 192/05

TREŚĆ: wniosek o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 20.04.2005 r.

DATA: 11.04.2005 r.

NR SPRAWY: 193/05 – 197/05

TREŚĆ: 5 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 20.04.2005 r.

DATA: 12.04.2005 r.

NR SPRAWY: 198/05 – 201/05

TREŚĆ: 4 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 20.04.2005 r.

DATA: 13.04.2005 r.

NR SPRAWY: 202/05 – 205/05

TREŚĆ: 4 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 20.04.2005 r.

DATA: 14.04.2005 r.

NR SPRAWY: 206/05 – 215/05

TREŚĆ: 10 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 20.04.2005 r.

DATA: 15.03.2005 r.

NR SPRAWY: 216/05 – 226/05

TREŚĆ: 11 wniosków o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 20.04.2005 r.

NR SPRAWY: 28/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 29.04.2005 r.

DATA: 18.04.2005 r.

NR SPRAWY: 227/05 – 230/05

TREŚĆ: 4 wnioski o przyznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 20.04.2005 r.

DATA: 19.04.2005 r.

NR SPRAWY: 231/05

TREŚĆ: wniosek o przznanie pomocy finansowej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 20.04.2005 r.

NR SPRAWY: KRI-550-126/05

TREŚĆ: dot. informacji n/t podopiecznej

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 28.04.2005 r.

NR SPRAWY: L.Dz.2001/2005

TREŚĆ: dot. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 21.04.2005 r.

DATA: 20.04.2005 r.

NR SPRAWY: 29/DM/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 29.04.2005 r.

DATA: 21.04.2005 r.

NR SPRAWY: 10/SR/2005

TREŚĆ: wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawa zrealizowana dnia 29.04.2005 r.

DATA: 25.04.2005 r.

NR SPRAWY: 11/SR/2005, 12/SR/2005

TREŚĆ: 2 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych

STATUS: sprawy zrealizowane dnia 28.04.2005 r.

DATA: 28.04.2005 r.

NR SPRAWY: PS.III.DP-0717-7/2005

TREŚĆ: dot. zgłaszania kandydatur na nagrody „OPTIMUS HOMINUM”

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

NR SPRAWY: PCPR-ON-0714-6/2005

TREŚĆ: dot. ograniczania skutków niepełnosparwności

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a

DATA: 29.04.2005 r.

NR SPRAWY: PCPR-AS-1215/3/2005

TREŚĆ: dot. szkolenia n/t przestępczości

STATUS: informacja przyjęta do wiadomości – a/a


Ogółem spraw w kwietniu - 63
załatwionych - 63


 

informację wytworzył(a): Anna Porazka
za treść odpowiada: Anna Porażka
data wytworzenia: 18.05.2005 r.